Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 4 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Queixa

Se desexa presentar unha queixa relativa a calquera aspecto de insatisfacción sobre o funcionamento dos servizos prestados polo sector público autonómico (agás para os ámbitos relativos a educación, sanidade e xustiza que se rexen pola súa normativa específica) debe empregar o procedemento PR002A.

As reclamacións en materia de consumo deben presentarse a través do CO401A.

IN422K - Proxectos de autoconsumo e almacenamento no sector residencial, administración pública e o terceiro sector.

O desenvolvemento de enerxías renovables, concretamente o autoconsumo e o almacenamento eléctrico no sector residencial, as administracións públicas e o terceiro sector.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN422K&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IN421W - Proxectos de autoconsumo e almacenamento no sector servizos e noutros sectores produtivos.

1. A presente resolución ten por obxecto a aprobación da convocatoria de axudas correspondente as anualidades 2021-2023, para os programas 1, 2 e 3 de incentivos de autoconsumo e almacenamento de acordo coas bases reguladoras previstas no Real decreto 477/2021 publicado no BOE…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN421W&ano=2021&numpub=1&lang=gl

MT975B - Autorización para o tratamento de residuos.

Autorizar las actividades de ALMACENAMIENTO, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN de residuos.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT975B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

IN422J - Adhesión para a xestión de subvencións do programa de incentivos 4 e 5 vencellados ao autoconsumo e ao almacenamento no sector residencial, as administracións públicas e o terceiro sector.

As entidades colaboradoras actuarán en nome e por conta do órgano concedente para todos os efectos relacionados coa subvención, colaborando na xestión de esta e sen que isto implique a entrega e distribución dos fondos Públicos as persoas beneficiarias,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN422J&ano=2021&numpub=1&lang=gl