Inicio

SEDE
ELECTRÓNICA

Xunta de Galicia
Pode que o seu navegador non estea empregando o plugin de Adobe PDF. Ten a opción de configuralo seguindo as instrucións que lle achegamos ou continuar igualmente coa presentación. << Cancelar e configurar Adobe PDF
Estás en: Inicio > Axudámoslle > Requirimentos técnicos

Requirimentos técnicos

Con Chave365

Se para acceder aos servizos da sede electrónica da Xunta de Galicia emprega Chave365, só necesitará cumprir os requirimentos comúns descritos máis abaixo.

 

Con certificado electrónico

Se, pola contra, para acceder aos servizos da sede electrónica da Xunta de Galicia emprega certificados electrónicos, pode consultar nesta páxina os certificados admitidos nesta sede.

No caso de empregar certificado dixital, o seu equipo debe estar adaptado aos seguintes requirimentos técnicos:

 • Utilizar algún destes sistemas operativos:
  • Linux (aplicación probada con Ubuntu 11.04)
  • Microsoft Windows 7 ou superior
 • Utilizar algún dos navegadores soportados:
 • Deberá ter instalada a ferramenta de escritorio AutoFirma para garantir o correcto funcionamento dos compoñentes da firma electrónica. Pode descargala para os diferentes sistemas operativos nas seguintes ligazóns:

Importante:  a aplicación utilizada para a sinatura electrónica (AutoFirma) non funciona correctamente utilizando un servidor proxy.

 

Requirimentos comúns

 • Para aqueles procedementos que inclúan formularios en formato PDF, debe ter instalado o visor Acrobat Reader (versión 8.0 ou superior) para poder visualizar e cubrir correctamente eses formularios. Para iniciar a tramitación dun procedemento na sede electrónica, o documento PDF debe abrirse integrado no propio navegador. Nesta sede conta con titoriais que lle amosan paso a paso como configurar o Acrobat Reader para abrir o PDF no Firefox. Pode consultar na web de Adobe como abrir o PDF en Safari.
 • Se fose necesario xuntar algún documento, este deberá axustarse aos seguintes formatos: .pdf, .odt, .ods, .doc, .xls, .docx, .xlsx, .jpg, .png, .tiff, .bmp, .txt, .cex, .ce3, .cte, .xml, .inp, .pd2, .pdl, .dwg, .dxfn. En calquera caso non se deberá superar o límite de tamaño establecido para o conxunto de ficheiros, que será de 50 MB (xa sexan un ou máis ficheiros). Consulte nesta páxina como presentar documentos que superan o límite de tamaño ou en formatos diferentes aos citados.
 • A resolución de pantalla recomendada, que non obrigatoria, para a correcta visualización dos contidos e servizos desta sede é 1024x768 píxeles.

Lembre que, para calquera procedemento que vaia realizar serán a data e hora oficiais que aquí se sinalan, e non as do equipo desde o cal se efectúa o trámite, as que teñen validez legal.

Acceda á carpeta do cidadán para coñecer ...

 • O estado de tramitación dos seus expedientes
 • Os avisos da sede electrónica aos que está subscrito/a
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional