Guía de procedementos e servizos

Hai  765 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 21/05/2022 - 20/06/2022
PR804A Axudas ás ONGD para execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global.
Axudas ás ONGD para execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global.. Estas bases regulan a concesión de subvencións para proxectos desenvolvidos dentro dalgunha das ca ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 21/05/2022 - 20/06/2022
MR506A Réxime de axudas á apicultura: Solicitude individual de persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas.
Réxime de axudas á apicultura: Solicitude individual de persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas.. Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia competitiva, a ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 21/05/2022 - 20/06/2022
MR506B Réxime de axudas á apicultura: Solicitude de cooperativas apícolas e organizacións representativas con personalidade xurídica propia.
Réxime de axudas á apicultura: Solicitude de cooperativas apícolas e organizacións representativas con personalidade xurídica propia.. Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia c ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 20/05/2022 - 20/06/2022
IN861A Axudas para o apoio á consolidación do sector biotecnolóxico a través de planes de inversión e innovación de Galicia (Consolida Bio).
Axudas para o apoio á consolidación do sector biotecnolóxico a través de planes de inversión e innovación de Galicia (Consolida Bio).. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 20/05/2022 - 20/06/2022
CT207K Axudas para a promoción dos videoxogos.
Axudas para a promoción dos videoxogos.. 1. Estas bases teñen por obxecto determinar as condicións polas cales se regulará a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, da Axencia Gale ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 19/05/2022 - 20/06/2022
PL400B Subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios.
Subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios.. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas ...
ED330B Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.
Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.. Esta orde ten por obxecto regular, no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autónoma ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
ED330H Rexistro de librarías. Axudas para adquirir libros de texto e material escolar.
Rexistro de librarías. Axudas para adquirir libros de texto e material escolar.. Esta orde ten por obxecto regular, no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 19/05/2022 - 20/06/2022
TR301P Accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas.
Accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas.. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas que se rexerán, no ámbito da ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 19/05/2022 - 22/06/2022
ED330G Aceptación da participación como entidade colaboradora no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.
Aceptación da participación como entidade colaboradora no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.. Esta orde ten por obxecto regular, no ámbito do ...