Guía de procedementos e servizos

Hai  606 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

IN421V Subvencións para actuacións de eficiencia enerxética en PEME e grande empresa do sector industrial (Programa de actuacións de eficiencia enerxética en industria).
Subvencións para actuacións de eficiencia enerxética en PEME e grande empresa do sector industrial (Programa de actuacións de eficiencia enerxética en industria). 1. A presente resolución ten por obxe ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 22/08/2019 - 23/09/2019
BS623C Subvencións para programas que vaian desenvolver as corporacións locais para a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, cofinanciada parcialmente polo fondo social europeo.
Subvencións para programas que vaian desenvolver as corporacións locais para a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, cofinanciada parcialmente polo f ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 21/08/2019 - 20/09/2019
BS403D Axudas para a creación/construción de escolas infantís 0-3 en poligonos industriais e outros contornos laborais..
Axudas para a creación/construción de escolas infantís 0-3 en poligonos industriais e outros contornos laborais.. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión ...
IG638A Axudas do Igape para a contratación de xestores de internacionalización, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020.
Axudas do Igape para a contratación de xestores de internacionalización, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020. Estas axudas teñen como obxectivo ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 14/08/2019 - 13/09/2019
IN845A Axudas para a consolidación e a estruturación das unidades de investigación competitivas nos centros tecnolóxicos consolidados de Galicia.
Axudas para a consolidación e a estruturación das unidades de investigación competitivas nos centros tecnolóxicos consolidados de Galicia. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 13/08/2019 - 12/09/2019
PE209E Axudas autonómicas para proxectos colectivos para mellorar a eficiencia enerxética nas lonxas pesqueiras.
Axudas autonómicas para proxectos colectivos para mellorar a eficiencia enerxética nas lonxas pesqueiras. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2 ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 10/08/2019 - 09/09/2019
MT724A Axudas para estudos e investimentos vinculados á conservación recuperación e rehabilitación do patrimonio natural e cultural e á sensibilización ecolóxica na rede de reservas da biosfera de Galicia.
Axudas para estudos e investimentos vinculados á conservación recuperación e rehabilitación do patrimonio natural e cultural e á sensibilización ecolóxica na rede de reservas da biosfera de Galicia. E ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 07/08/2019 - 06/09/2019
BS403F Axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social.
Axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases regula ...
IG502A Axudas para a incorporación de novos titulados a actividades de mellora competitiva das empresas (Programa Talento Industria 4.0), cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020.
Axudas para a incorporación de novos titulados a actividades de mellora competitiva das empresas (Programa Talento Industria 4.0), cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operati ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 06/08/2019 - 05/09/2019
ED314D Subvencións a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro.
Subvencións a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro. 1. Facer pública a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas destinadas a subvencionar o f ...