Guía de procedementos e servizos

Hai  626 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 25/01/2020 - 24/02/2020
TR357C Liña I: Axudas para a elaboración e implantación de plans de igualdade.
Liña I: Axudas para a elaboración e implantación de plans de igualdade. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, ax ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 25/01/2020 - 02/10/2020
TR356C Axudas ás empresas de inserción laboral e ás súas entidades promotoras. Programa II: axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social.
Axudas ás empresas de inserción laboral e ás súas entidades promotoras. Programa II: axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social. 1. Esta ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 25/01/2020 - 24/02/2020
TR357B Liña III: Axudas para as certificacións de RSE.
Liña III: Axudas para as certificacións de RSE. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, axudas e incentivos a peme ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 25/01/2020 - 24/02/2020
TR357D Liña II: Axudas á conciliación.
Liña II: Axudas á conciliación. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, axudas e incentivos a pemes, incluídas per ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 25/01/2020 - 24/02/2020
MR340A Subvencións para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios.
Subvencións para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas da Consellería do Medio Rural para os ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 25/01/2020 - 24/03/2020
TR351H Programa de posta a punto para o emprego, dirixido a persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA).
Programa de posta a punto para o emprego, dirixido a persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA). Convócanse para os anos 2020, 2021 e ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 25/01/2020 - 24/03/2020
TR356A Programa de axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en risco ou situación de exclusión social nas empresas de insercción laboral.
Programa de axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en risco ou situación de exclusión social nas empresas de insercción laboral. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as ba ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 25/01/2020 - 24/02/2020
BS700A Subvencións a entidades locais para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá. FSE 2014-2020.
Subvencións a entidades locais para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá. FSE 2014-2020. 1. Esta orde ten como obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convoc ...
25/01/2020 - 24/03/2020
IG401D Axudas á internacionalización dixital das empresas galegas (Galicia Exporta Dixital).
Axudas á internacionalización dixital das empresas galegas (Galicia Exporta Dixital). Estas axudas teñen como obxecto apoiar as empresas galegas nos seus procesos de internacionalización dixital consc ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/01/2020 - 13/02/2020
IN421H Adhesión ao programa de axudas para proxectos de biomasa.
Adhesión ao programa de axudas para proxectos de biomasa. O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos promovidos polos particulares e as súas agrupacións e asociacións con fins de aforro enerxétic ...