Guía de procedementos e servizos

Hai  678 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 24/07/2021 - 30/09/2021
VI420C Axudas para a adquisición de vivendas protexidas.
Axudas para a adquisición de vivendas protexidas. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras que rexerán a concesión das axudas para a adquisición de vivendas protexidas, que se t ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/07/2021 - 23/08/2021
PR483E Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a concellos para adquisición de vehículos alternativos mediante o sistema de renting con destino aos corpos de Policía Local.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a concellos para adquisición de vehículos alternativos mediante o sistema de renting con destino aos corpos de Policí ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/07/2021 - 23/08/2021
PR450A Equipamento de emerxencias a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacions de concellos galegos, Fondos FEDER 2014-2020.
Equipamento de emerxencias a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacions de concellos galegos, Fondos FEDER 2014-2020. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 23/07/2021 - 23/08/2021
IN201G Subvención para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán.
Subvención para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento da comercializ ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 22/07/2021 - 23/08/2021
TR332A Subvención a entidades colaboradoras para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia.
Subvención a entidades colaboradoras para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia. 1. As subvencións reguladas na presente orde terán por obxecto o financiamento de programas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 22/07/2021 - 23/08/2021
PE609B Bolsas para a formación de persoal auxiliar en materia de investigación mariña.
Bolsas para a formación de persoal auxiliar en materia de investigación mariña. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras que rexerán a convocatoria de bolsas para completar a formación d ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 21/07/2021 - 30/09/2021
TR340E Programa II: Incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica-IEBT.
Programa II: Incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica-IEBT. 1. Coa finalidade de impulsar a creación de novas iniciativas empresariais de base tecnolóxica na ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 21/07/2021 - 20/08/2021
TR807I Programa I. Fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación.
Programa I. Fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación. 1. Este programa ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 do Programa de fomen ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 21/07/2021 - 20/08/2021
SI451A Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e acccións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia.
Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e acccións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situació ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 20/07/2021 - 19/08/2021
PR952A Prazas de tecnificación e rendemento deportivo no Centro Galego de Tecnificación Deportiva.
Prazas de tecnificación e rendemento deportivo no Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Establecer, mediante o procedemento con código PR952A, as bases reguladoras e proceder á convocatoria, en ré ...