Guía de procedementos e servizos

Hai  926 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña TR353B0 24/02/2024 00:00 - 25/03/2024 23:59
TR353B Subvención programas de emprego para persoas mozas.
Subvención programas de emprego para persoas mozas.. Conceder axudas destinadas á adopción de medidas para a mellora da empregabilidade das persoas desempregadas inscritas no Sistema nacional de garan ...
Tramitar en liña TR353A0 23/02/2024 00:00 - 22/03/2024 23:59
TR353A Subvención a obradoiros duais de emprego.
Subvención a obradoiros duais de emprego.. O establecemento das bases reguladoras, así como a convocatoria para o ano 2024, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións para os obra ...
Tramitar en liña MR711D0 22/02/2024 00:00 - 21/03/2024 23:59
MR711D Proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais.
Proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais.. Establecer as bases reguladoras das axudas que xestiona a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural no marco da Intervención 6872 ...
Tramitar en liña SI436B0 21/02/2024 00:00 - 20/03/2024 23:59
SI436B Plan Corresponsables: Liña Plan Corresponsables a desenvolver por entidade de iniciativa social.
Plan Corresponsables: Liña Plan Corresponsables a desenvolver por entidade de iniciativa social.. Aprobar as bases reguladoras e a convocatoria no ano 2024 das axudas a entidades de iniciativa social ...
Tramitar en liña SI427A0 21/02/2024 00:00 - 20/03/2024 23:59
SI427A Subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade.
Subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade.. Aprobar as bases reguladoras e a convocatoria no ano 2024 ...
Tramitar en liña VI426E0 21/02/2024 00:00 - 31/12/2025 23:59
VI426E Acreditación para obter a condición de concello colaborador no programa de mobilización de vivendas para o alugamento en concellos.
Acreditación para obter a condición de concello colaborador no programa de mobilización de vivendas para o alugamento en concellos.. Regular o programa de mobilización de vivendas para o alugamento en ...
Tramitar en liña CT302B0 20/02/2024 00:00 - 19/03/2024 23:59
CT302B Subvencións para o fomento das artes escénicas e musicais nos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia polos que discorren os diferentes camiños de Santiago.
Subvencións para o fomento das artes escénicas e musicais nos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia polos que discorren os diferentes camiños de Santiago.. O establecemento das bases reguladoras ...
Tramitar en liña ED481A0 20/02/2024 00:00 - 19/03/2024 23:59
ED481A Axudas de apoio á etapa predoutoral.
Axudas de apoio á etapa predoutoral.. É outorgar axudas ás universidades do SUG.. Poderán ser beneficiarios destas axudas as universidades do SUG, os organismos públicos de investigación de Galicia, a ...
Tramitar en liña IN606A0 20/02/2024 00:00 - 19/03/2024 23:59
IN606A Axudas de apoio á etapa predoutoral.
Axudas de apoio á etapa predoutoral.. Outorgar axudas ás fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Fundación Profesor ...
Tramitar en liña IN606B0 20/02/2024 00:00 - 19/03/2024 23:59
IN606B Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral. Concesión de axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral aos organismos públicos de investigación de Galicia, ás fundacións de investigación sani ...