Guía de procedementos e servizos

Hai  622 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 20/01/2020 - 20/02/2020
IN417Y Subvencións para auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión, e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos.
Subvencións para auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión, e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos. 1. Estas bases teñen por obx ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 21/01/2020 - 28/02/2021
BS403B Programa de axudas a través da tarxeta Benvida.
Programa de axudas a través da tarxeta Benvida. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá a concesión dunha axuda económica para as familias que no ano 2020 teñan un fillo/a ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 21/01/2020 - 10/03/2020
BS410A Programa de prestación por fillas e fillos menores de tres anos.
Programa de prestación por fillas e fillos menores de tres anos. Esta orde ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e f ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 18/01/2020 - 17/02/2020
PR483B Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos asociados ou agrupados.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos asociados ou agrupados. 1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actu ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 18/01/2020 - 17/02/2020
BS403G AXUDAS PARA A CONTINUIDADE DAS CASAS NIÑO AUTORIZADAS ENTRE O 1 DE OUTUBRO DE 2016 E O 31 DE MARZO DE 2017
AXUDAS PARA A CONTINUIDADE DAS CASAS NIÑO AUTORIZADAS ENTRE O 1 DE OUTUBRO DE 2016 E O 31 DE MARZO DE 2017 Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axu ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 18/01/2020 - 17/02/2020
PR483C Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a entidades locais.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a entidades locais. 1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuacións globais desti ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 18/01/2020 - 17/02/2020
PR483D Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a concellos asociados ou agrupados.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a concellos asociados ou agrupados. 1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuació ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 18/01/2020 - 17/02/2020
BS413A Axuda para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento dos centros de protección de menores dependentes de entidades de iniciativa social (cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020).
Axuda para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento dos centros de protección de menores dependentes de entidades de iniciativa social (cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvo ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 18/01/2020 - 17/02/2020
PR858A Axudas económicas dirixidas a empresas que realicen publicacións periódicas escritas integramente en galego.
Axudas económicas dirixidas a empresas que realicen publicacións periódicas escritas integramente en galego. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a conce ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 18/01/2020 - 17/02/2020
PR483A Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos. 1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuacións globais destinad ...