Guía de procedementos e servizos

Hai  570 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 22/02/2019 - 21/03/2019
MR204A Axudas para a programación de accións formativas.
Axudas para a programación de accións formativas. 1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas cales se rexerán, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia ...
ED504B Actividades de formación en linguas estranxeiras.
Actividades de formación en linguas estranxeiras. O obxecto desta orde é establecer as bases e convocar axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para realizar as actividades de formación, dirixi ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 19/02/2019 - 18/03/2019
CT130A Axudas para actuacións en materia de arquivos.
Axudas para actuacións en materia de arquivos. O obxecto da presente orde é establecer as bases reguladoras e convocar axudas destinadas á mellora dos arquivos de Galicia, garantindo unha custodia res ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 16/02/2019 - 15/03/2019
MR302B Axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores.
Axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas que, en réxime de concorrencia polo sistema de rat ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 16/02/2019 - 15/05/2019
MR362A Axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade.
Axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calida ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 26/02/2019 - 31/05/2019
IN421L Axudas para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria.
Axudas para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria. 1. Estas bases teñen por obxec ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 15/02/2019 - 14/03/2019
PE205G Axudas a proxectos innovadores no sector extractivo.
Axudas a proxectos innovadores no sector extractivo. Esta orde ten por obxecto convocar para o ano 2019 e establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de ax ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 15/02/2019 - 30/08/2019
PR905A Axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas.
Axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases que regularán o procedemento de concesión, en réxime de concorrencia non competitiva ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 15/02/2019 - 14/03/2019
PE205H Axudas a operacións innovadoras relacionadas coa conservación dos recursos biolóxicos mariños.
Axudas a operacións innovadoras relacionadas coa conservación dos recursos biolóxicos mariños. Esta orde ten por obxecto convocar para o ano 2019 e establecer as bases reguladoras para a concesión, en ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 14/02/2019 - 13/03/2019
IN500A Axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais.
Axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais. 1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas aos ...