Guía de procedementos e servizos

Hai  827 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña ED701C0 27/03/2023 00:00 - 25/04/2023 23:59
ED701C Valoración previa á asignación das retribucións adicionais vinculadas aos cargos de xestión.
Valoración previa á asignación das retribucións adicionais vinculadas aos cargos de xestión.. Aprobar a convocatoria ordinaria e abrir o prazo de presentación de instancias, para solicitar a valoració ...
Tramitar en liña CT207A0 24/03/2023 00:00 - 24/04/2023 23:59
CT207A Subvencións á produción e coprodución de proxectos audiovisuais galegos.
Subvencións á produción e coprodución de proxectos audiovisuais galegos.. Concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para as producións e coproducións de proxectos audiovisuais galego ...
Tramitar en liña CT104B0 Solicitude presencialCT104B 23/03/2023 00:00 - 24/04/2023 23:59
CT104B Axudas para intervencións arqueolóxicas en conxuntos históricos, zonas arqueolóxicas ou xacementos catalogados ou inventariados.
Axudas para intervencións arqueolóxicas en conxuntos históricos, zonas arqueolóxicas ou xacementos catalogados ou inventariados.. Establecer as bases reguladoras e convocar a concesión de axudas, polo ...
Tramitar en liña TR351A0 22/03/2023 00:00 - 21/04/2023 23:59
TR351A Subvencións para entidades locais que contraten traballadores desempregados para a realización de obras e servizos de interese xeral e social.
Subvencións para entidades locais que contraten traballadores desempregados para a realización de obras e servizos de interese xeral e social.. O establecemento das bases reguladoras e as condicións p ...
Tramitar en liña MR239G0 01/06/2023 00:00 - 15/09/2023 23:59
MR239G Cesión de axudas PAC/DR por cesión de toda a explotación agraria.
Cesión de axudas PAC/DR por cesión de toda a explotación agraria.. Regular o procedemento de comunicación da cesión de axudas PAC/DR por cesión de toda a explotación agraria.. Persoas físicas ou xuríd ...
Tramitar en liña ED322A0 21/03/2023 00:00 - 20/04/2023 23:59
ED322A Axudas complementarias no marco do Programa comunitario de mobilidade Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia.
Axudas complementarias no marco do Programa comunitario de mobilidade Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia.. Establecer as bases r ...
Tramitar en liña CT213A0 18/03/2023 00:00 - 17/04/2023 23:59
CT213A Subvencións a festivais de artes escénicas e de música.
Subvencións a festivais de artes escénicas e de música.. Establecer e aprobar as bases reguladoras das subvencións para o apoio a festivais de artes escénicas e de música de carácter profesional celeb ...
Tramitar en liña PL400A0 18/03/2023 00:00 - 17/04/2023 23:59
PL400A Subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega.
Subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega.. Aprobar as bases e convocar as axudas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a fomentar a prestación d ...
Tramitar en liña TU503G0 18/03/2023 00:00 - 17/04/2023 23:59
TU503G Subvencións a concellos para actuacións de embelecemento do litoral galego.
Subvencións a concellos para actuacións de embelecemento do litoral galego.. A convocatoria de axudas para actuacións de rehabilitación de espazos singulares, dixitalización de recursos con potencial ...
Tramitar en liña VI420A0 17/03/2023 00:00 - 16/06/2023 23:59
VI420A Axudas, en concorrencia competitiva, dirixidas ás comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou adaptación dos edificios de vivendas protexidas promovidos polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Axudas, en concorrencia competitiva, dirixidas ás comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou adaptación dos edificios de vivendas protexidas promovidos polo Instituto Gale ...