Guía de procedementos e servizos

Hai  719 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 25/02/2021 - 24/03/2021
TU983F Subvencións para o mantemento das axencias de viaxe.
Subvencións para o mantemento das axencias de viaxe. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto contribuír ao desenvolvemento da normal actividade das axencias de viaxes para o ano ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/02/2021 - 23/03/2021
TR500C Programa I de hostalería.
Programa I de hostalería. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública das axudas para o ano 2021: para o mantemento do emprego e da actividade e ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/02/2021 - 23/03/2021
TR500D Programa II outras actividades pechadas.
Programa II outras actividades pechadas. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública das axudas para o ano 2021: para o mantemento do emprego e ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 23/02/2021 - 22/03/2021
TR302A Plan de formación para o emprego dirixido prioritariamente ás persoas traballadoras ocupadas.
Plan de formación para o emprego dirixido prioritariamente ás persoas traballadoras ocupadas. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito d ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 20/02/2021 - 22/03/2021
IN855A Programa Ignicia proba de concepto.
Programa Ignicia proba de concepto. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as condicións xerais polas cales se rexerá o programa Ignicia proba de concepto, que ten como finalidade pór en valor e a ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 20/02/2021 - 22/03/2021
TU983C Subvencións ás axencias de viaxe
Subvencións ás axencias de viaxe 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto contribuír ao desenvolvemento da normal actividade das axencias de viaxe para o ano 2021. 2. O procedemen ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 19/02/2021 - 18/03/2021
TR500A Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas.
Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas. 1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública de axudas para as persoas traballadoras ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 19/02/2021 - 18/03/2021
MR331A Accións de cooperación para o apoio de proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal.
Accións de cooperación para o apoio de proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as base ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 19/02/2021 - 18/03/2021
TR500B Programa II de microempresas.
Programa II de microempresas. 1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública de axudas para as persoas traballadoras autónomas de Galicia do II ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 18/02/2021 - 30/09/2021
PR905A Axudas extraordinarias e axudas reforzo COVID-19 a persoas emigrantes galegas retornadas.
Axudas extraordinarias e axudas reforzo COVID-19 a persoas emigrantes galegas retornadas. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases que regularán o procedemento de concesión, en réxime de co ...