Guía de procedementos e servizos

Hai  933 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña PL500E0 28/05/2024 00:00 - 27/06/2024 23:59
PL500E Convocatoria de lectorados de lingua, literatura e cultura galegas.
Convocatoria de lectorados de lingua, literatura e cultura galegas.. Establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principio ...
Tramitar en liña PL500F0 28/05/2024 00:00 - 27/06/2024 23:59
PL500F Convocatoria de lectorados de lingua, literatura e cultura galegas.
Convocatoria de lectorados de lingua, literatura e cultura galegas.. Anúnciase a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, tra ...
Tramitar en liña IN225A0 28/05/2024 00:00 - 27/06/2024 23:59
IN225A Bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo.
Bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo.. Establecer as bases reguladoras para a concesión das bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo e a convocatoria para ...
Tramitar en liña PR804B0 25/05/2024 00:00 - 24/06/2024 23:59
PR804B Axudas ás ONGD para execución de microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior.
Axudas ás ONGD para execución de microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior.. Concesión de subvencións, a través dun procedemento de concorrencia competitiva, para a execución de ...
Tramitar en liña CO300A0 25/05/2024 00:00 - 24/06/2024 23:59
CO300A Subvención ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos de Galicia.
Subvención ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos de Galicia.. A dinamización dos centros comerciais abertos de Galicia. . 1. Poderán ser ...
Tramitar en liña BS212A0 24/05/2024 00:00 - 24/06/2024 23:59
BS212A Axudas para a posta en marcha de casas do maior.
Axudas para a posta en marcha de casas do maior.. Establecemento das bases reguladoras e proceder á convocatoria de subvencións destinadas a persoas físicas ou cooperativas de traballo asociado, para ...
Tramitar en liña TR353C0 23/05/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR353C Primeira experiencia profesional mocidade.
Primeira experiencia profesional mocidade.. A convocatoria ten por finalidade mellorar a empregabilidade e a inserción profesional das persoas mozas en Galicia a través da formalización de contratos d ...
Tramitar en liña PR803D0 23/05/2024 00:00 - 24/06/2024 23:59
PR803D Axudas aos axentes de cooperación para execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior.
Axudas aos axentes de cooperación para execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior.. A regulación da concesión de subvencións para a realización de proxectos de cooperació ...
Tramitar en liña PR770F0 22/05/2024 00:00 - 21/06/2024 23:59
PR770F Bolsa de formación práctica en estudos relacionados co dereito administrativo.
Bolsa de formación práctica en estudos relacionados co dereito administrativo.. A concesión dunha bolsa de formación en estudos relacionados co dereito administrativo en réxime de concorrencia competi ...
Tramitar en liña PR770P0 22/05/2024 00:00 - 21/06/2024 23:59
PR770P Bolsa de formación práctica para a xestión de procesos de avaliación e calidade.
Bolsa de formación práctica para a xestión de procesos de avaliación e calidade.. Por medio desta resolución establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria dunha bolsa de formación para ...