Guía de procedementos e servizos

Hai  727 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 19/05/2021 - 30/11/2021
SI451B Subvencións mobilidade xeográfica mulleres vítimas de violencia de xénero.
Subvencións mobilidade xeográfica mulleres vítimas de violencia de xénero. 1. O obxecto desta resolución é establecer as bases que rexerán a concesión de subvencións destinadas a facilitar a mobilidad ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 15/05/2021 - 14/06/2021
BS306B Axudas enmarcadas no programa iniciativa xove.
Axudas enmarcadas no programa iniciativa xove. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas enmarcadas no programa I ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 13/05/2021 - 14/06/2021
CT224C Axudas ás librarías de Galicia para a realización de actividades de difusión do libro e da lectura.
Axudas ás librarías de Galicia para a realización de actividades de difusión do libro e da lectura. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regularán o procedemento de concesión de subven ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 11/05/2021 - 10/06/2021
TR357C Liña I: Axudas para a elaboración e implantación de plans de igualdade.
Liña I: Axudas para a elaboración e implantación de plans de igualdade. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, ax ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 11/05/2021 - 10/06/2021
TR357D Liña II: Axudas á conciliación.
Liña II: Axudas á conciliación. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, axudas e incentivos a pemes, a persoas tra ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 11/05/2021 - 02/11/2021
TR820E Axudas destinadas ás persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen de empresas en crise.
Axudas destinadas ás persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen de empresas en crise. 1. As presentes bases teñen como ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 11/05/2021 - 10/06/2021
TR357B Liña III: Axudas para as certificacións de RSE.
Liña III: Axudas para as certificacións de RSE. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, axudas e incentivos a peme ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 07/05/2021 - 07/06/2021
ED322A Axudas complementarias no marco do programa comunitario de mobilidade Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia.
Axudas complementarias no marco do programa comunitario de mobilidade Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia. Esta orde ten por obxe ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 06/05/2021 - 07/06/2021
IN848D Axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia (Plans de Innovación).
Axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia (Plans de Innovación). 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das axudas da Axenc ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 06/05/2021 - 07/06/2021
CT402C Subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais.
Subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais. Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e obxectivos encomendados e previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación d ...