Guía de procedementos e servizos

Hai  723 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 15/01/2022 - 14/02/2022
PR487A Subvencións en réxime de concorrencia competitiva dentro do plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia.
Subvencións en réxime de concorrencia competitiva dentro do plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, com ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 15/01/2022 - 14/02/2022
MT814A Axudas a investimentos non produtivos vinculadas á realización de obxectivos agroambientais e climáticos incluídos na Rede Natura 2000.
Axudas a investimentos non produtivos vinculadas á realización de obxectivos agroambientais e climáticos incluídos na Rede Natura 2000.. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras do réxim ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 15/01/2022 - 14/02/2022
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 14/01/2022 - 14/02/2022
MT819A Axudas a investimentos non produtivos vinculadas á realización de obxectivos agroambientais e climáticos nos parques naturais de Galicia.
Axudas a investimentos non produtivos vinculadas á realización de obxectivos agroambientais e climáticos nos parques naturais de Galicia.. 1. O obxecto desta orde é regular as bases do réxime de axuda ...
Solicitude presencial Aberto todo o ano
MR443A Axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios.
Axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios.. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios incluídos no Plan de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 13/01/2022 - 14/02/2022
MR536A Axudas para o fomento das razas autóctonas galegas.
Axudas para o fomento das razas autóctonas galegas.. Obxecto da orde 1. A presente orde ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá a concesión de axudas da Consellería do Medio Rural dest ...
IN414D Axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social.
Axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social.. 1. Esta orde da Vicepresidencia Segunda e C ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 12/01/2022 - 11/02/2022
CT110A Bolsas de formación en materia de arquivos.
Bolsas de formación en materia de arquivos.. Por medio da presente orde establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria correspondente ao programa 2022 de bolsas de formación en arquivos ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 12/01/2022 - 11/02/2022
PR486A Subvencións a concellos para infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais
Subvencións a concellos para infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais. Por medio desta orde establécense as bases reguladoras e a convocat ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 12/01/2022 - 31/03/2023
BS403B Programa de axudas a través da tarxeta Benvida.
Programa de axudas a través da tarxeta Benvida.. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá a concesión dunha axuda económica para as familias que no ano 2022 teñan un/unha f ...