Guía de procedementos e servizos

Hai  94 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña TR353C0 23/05/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR353C Primeira experiencia profesional mocidade.
Primeira experiencia profesional mocidade.. A convocatoria ten por finalidade mellorar a empregabilidade e a inserción profesional das persoas mozas en Galicia a través da formalización de contratos d ...
Tramitar en liña CO301B0 Solicitude presencialCO301B 16/04/2024 00:00 - 01/09/2024 23:59
CO301B Bonos Activa comercio.
Bonos Activa comercio.. Bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia a ...
Tramitar en liña TR340E0 10/04/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR340E Incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica-IEBT.
Incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica-IEBT.. Fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o ano 2024 dos incentivos ás empresas previamente c ...
Tramitar en liña PR935A0 Solicitude presencialPR935A 05/04/2024 00:00 - 15/10/2024 23:59
PR935A Axudas de emerxencia social.
Axudas de emerxencia social.. Establecer as bases reguladoras do procedemento de concesión de axudas de emerxencia social e proceder á súa convocatoria para o ano 2024, coa finalidade de outorgar unha ...
Tramitar en liña TR356A0 16/02/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR356A Axudas ás empresas de inserción (EI) e ás súas entidades promotoras. Programa I: Axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en risco ou situación de exclusión social nas empresas de inserción.
Axudas ás empresas de inserción (EI) e ás súas entidades promotoras. Programa I: Axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en risco ou situación de exclusión social nas empresa ...
Tramitar en liña TR356C0 16/02/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR356C Axudas ás empresas de inserción (EI) e ás súas entidades promotoras. Programa II: Axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social.
Axudas ás empresas de inserción (EI) e ás súas entidades promotoras. Programa II: Axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social.. Esta axu ...
Tramitar en liña TR880A0 12/02/2024 00:00 - 28/06/2024 23:59
TR880A Axudas ao emprendemento.
Axudas ao emprendemento.. Subvencións ao EMPRENDEMENTO para as persoas traballadoras autónomas e pequenas e medianas empresas, incluíndo cooperativas e sociedades laborais e mutualistas, que se atope ...
Tramitar en liña PR937A0 03/02/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
PR937A Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes galegas retornadas na Comunidade Autónoma galega.
Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes galegas retornadas na Comunidade Autónoma galega.. Establecer as bases que regularán o procedemento de conces ...
Tramitar en liña TR802G0 02/02/2024 00:00 - 16/09/2024 23:59
TR802G Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laboráis.
Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laboráis.. Establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións ...
Tramitar en liña TR802J0 Solicitude presencialTR802J 02/02/2024 00:00 - 16/09/2024 23:59
TR802J Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa II: Fomento do acceso á condición de persoa socia.
Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa II: Fomento do acceso á condición de persoa socia.. Establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións da Consel ...