Guía de procedementos e servizos

Hai  78 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 14/10/2021 - 15/11/2021
MR321B Subvencións para equipamento informático das organizacións profesionais agrarias e das asociacións agrarias.
Subvencións para equipamento informático das organizacións profesionais agrarias e das asociacións agrarias.. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para conceder axudas, en réxime de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 22/09/2021 - 21/10/2021
MR351A Axudas para o fomento do asociacionismo na utilización de maquinaria e equipamentos agrarios en réxime asociativo en Galicia.
Axudas para o fomento do asociacionismo na utilización de maquinaria e equipamentos agrarios en réxime asociativo en Galicia.. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a conce ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 13/08/2021 - 13/09/2021
MR321A Subvencións para as organizacións profesionais agrarias e as asociacións agrarias
Subvencións para as organizacións profesionais agrarias e as asociacións agrarias. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para conceder axudas, en réxime de concorrencia polo sistema d ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 01/03/2022 - 27/02/2023
MR265C Pagamento da axuda para a subministración de produtos aos centros escolares
Pagamento da axuda para a subministración de produtos aos centros escolares. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras do réxime de axudas destinadas á subministración, ao alumna ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 15/06/2021 - 14/09/2021
MR465A Axuda de compensación por destrución de planta afectada por praga de corentena.
Axuda de compensación por destrución de planta afectada por praga de corentena.. Esta orde ten por obxecto: a) Establecer, no marco dos programas de control e loita contra pragas de corentena e pragas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 29/05/2021 - 28/06/2021
MR506A Réxime de axudas á apicultura: Solicitude individual de persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas.
Réxime de axudas á apicultura: Solicitude individual de persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas.. Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia competitiva, a ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 29/05/2021 - 28/06/2021
MR506B Réxime de axudas á apicultura: Solicitude de cooperativas apícolas e organizacións representativas con personalidade xurídica propia.
Réxime de axudas á apicultura: Solicitude de cooperativas apícolas e organizacións representativas con personalidade xurídica propia.. Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia c ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 04/05/2021 - 03/06/2021
MR360F Axudas para o establecemento de novas plantacións de lúpulo e para a reconversión e mellora das plantacións existentes.
Axudas para o establecemento de novas plantacións de lúpulo e para a reconversión e mellora das plantacións existentes.. A presente orde de convocatoria ten por obxecto convocar para o ano 2021 a conc ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 04/05/2021 - 03/06/2021
MR360G Axudas para a adquisición da maquinaria específica.
Axudas para a adquisición da maquinaria específica.. A presente orde de convocatoria ten por obxecto convocar para o ano 2021 a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 31/03/2021 - 30/04/2021
MR446A Axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia.
Axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia.. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia (pro ...