Guía de procedementos e servizos

Hai  54 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 11/07/2020 - 13/10/2020
MR465A Axuda de compensación por destrución de planta afectada por praga de corentena.
Axuda de compensación por destrución de planta afectada por praga de corentena. O obxecto desta sección é convocar a concesión de indemnizacións, no marco das bases reguladoras establecidas na present ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 28/05/2020 - 29/06/2020
MR506A Réxime de axudas á apicultura: Solicitude individual de persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas.
Réxime de axudas á apicultura: Solicitude individual de persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas. Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia competitiva, as ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 28/05/2020 - 29/06/2020
MR506B Réxime de axudas á apicultura: Solicitude de cooperativas apícolas e organizacións representativas con personalidade xurídica propia.
Réxime de axudas á apicultura: Solicitude de cooperativas apícolas e organizacións representativas con personalidade xurídica propia. Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia co ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 01/06/2020 - 08/06/2020
MR651B Axudas para a construción de punto de auga en montes veciñais en man común e Sofor.
Axudas para a construción de punto de auga en montes veciñais en man común e Sofor. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras da concesión de subvencións que os titulares de montes ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 01/06/2020 - 08/06/2020
MR651A Axudas para o control selectivo de combustible en montes veciñais en man común e Sofor.
Axudas para o control selectivo de combustible en montes veciñais en man común e Sofor. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras da concesión de subvencións que os titulares de mon ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 16/06/2020 - 10/07/2020
MR241C Solicitude de asignación de dereitos de pago básico da reserva nacional.
Solicitude de asignación de dereitos de pago básico da reserva nacional. Regular o procedemento e prazos para que os agricultores podan solicitar dereitos de pago básico da reserva nacional. Agriculto ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 19/02/2020 - 30/11/2020
MR550A Axudas á reposición de animais: Xeral.
Axudas á reposición de animais: Xeral. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras e convocar para o ano 2020: 1. As axudas de compensacións complementarias por lucro cesante nos casos de i ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 18/02/2020 - 28/02/2020
MR239O Recoñecemento como entidade colaboradora.
Recoñecemento como entidade colaboradora. Regular a solicitude para acceder á condición de entidade colaboradora recoñecida polo Fondo Galego de Garantía Agraria na captura das axudas da PAC que confo ...
MR250A Pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control.
Pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control. Regular os elementos e procedementos, así como a solicitude das ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 19/02/2020 - 30/11/2020
MR553A Axudas de compensacións complementarias en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún: Período de baleiro.
Axudas de compensacións complementarias en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún: Período de baleiro. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras e convocar para o ano 2020: 1. As ax ...