Guía de procedementos e servizos

Hai  53 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 22/01/2020 - 06/03/2020
MR712A Subvencións para proxectos de rehabilitación e reforma de mercados municipais de venda de produtos agroalimentarios.
Subvencións para proxectos de rehabilitación e reforma de mercados municipais de venda de produtos agroalimentarios. O obxecto destas bases é establecer o réxime das axudas que xestiona a Axencia Gale ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 16/01/2020 - 17/02/2020
MR302A Axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.
Axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marc ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 20/12/2019 - 20/01/2020
MR674B Prima de mantemento sistemas agroforestais - castiñeiro para froito.
Prima de mantemento sistemas agroforestais - castiñeiro para froito. A orde, en réxime de concorrencia non competitiva (procedemento MR674B), ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e a ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/12/2019 - 31/01/2020
MR361A Axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas, financiados polo FEAGA.
Axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas, financiados polo FEAGA. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réx ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 14/12/2019 - 13/01/2020
MR536A Axudas para o fomento das razas autóctonas galegas.
Axudas para o fomento das razas autóctonas galegas. 1. A presente orde ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá a concesión de axudas da Consellería do Medio Rural destinadas ás organiz ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 06/12/2019 - 22/01/2020
MR670B Primeira forestación de terras non agrícolas.
Primeira forestación de terras non agrícolas. Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para a creación de superficies forestais en terras non agrícolas e proceder a súa conv ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 05/12/2019 - 14/01/2020
MR440D Axuda para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países.
Axuda para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorre ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 03/12/2019 - 02/01/2020
MR670C Prima de mantemento da forestación.
Prima de mantemento da forestación. A orde, en réxime de concorrencia non competitiva, ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2020, para a concesión das pri ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 21/11/2019 - 20/12/2019
MR321A Subvencións para as organizacións profesionais agrarias e asociacións agrarias.
Subvencións para as organizacións profesionais agrarias e asociacións agrarias. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia polo sistem ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 05/11/2019 - 29/11/2019
MR553C Indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades.
Indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades. 1. O obxecto desta orde é esta ...