Guía de procedementos e servizos

Hai  58 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 23/01/2021 - 22/02/2021
MR670C Prima de mantemento da forestación
Prima de mantemento da forestación A orde, en réxime de concorrencia non competitiva, ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021, para a concesión das prim ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 23/01/2021 - 22/02/2021
MR674B Prima de mantemento sistemas agroforestais - castiñeiro para froito
Prima de mantemento sistemas agroforestais - castiñeiro para froito A orde, en réxime de concorrencia non competitiva, ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria para o an ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 22/01/2021 - 22/02/2021
MR237B Programas de planificación zoosanitaria.
Programas de planificación zoosanitaria. 1. A orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas ás agrupacións de defe ...
Solicitude presencial Aberto todo o ano
MR443A Axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios.
Axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios incluídos no Plan de s ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 14/01/2021 - 30/11/2021
MR553C Indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades
Indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades 1. O obxecto desta orde é estab ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 13/01/2021 - 29/01/2021
MR361A Axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas, financiados polo FEAGA.
Axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas, financiados polo FEAGA. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réx ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 09/01/2021 - 08/02/2021
MR536A Axudas para o fomento das razas autóctonas galegas.
Axudas para o fomento das razas autóctonas galegas. 1. A presente orde ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá a concesión de axudas da Consellería do Medio Rural destinadas ás organiz ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 15/12/2020 - 14/01/2021
MR440D Axuda para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países.
Axuda para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorre ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 29/09/2020 - 05/10/2020
MR207A Prazas de residencia nos centros de formación e experimentación agraria dependentes da Axencia Galega da Calidade Alimentaria
Prazas de residencia nos centros de formación e experimentación agraria dependentes da Axencia Galega da Calidade Alimentaria Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras do procede ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 31/07/2020 - 31/08/2020
MR360F Axudas para o establecemento de novas plantacións de lúpulo e para a reconversión e mellora das plantacións existentes
Axudas para o establecemento de novas plantacións de lúpulo e para a reconversión e mellora das plantacións existentes A presente orde de convocatoria ten por obxecto convocar para o ano 2020 a conces ...