Guía de procedementos e servizos

Hai  120 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña MR502F0 13/04/2024 00:00 - 02/05/2024 23:59
MR502F Axudas para a realización de proxectos e obras que empreguen produtos de madeira como elementos estruturais – Liña 2.1
Axudas para a realización de proxectos e obras que empreguen produtos de madeira como elementos estruturais – Liña 2.1. Axudas á utilización de produtos de madeira en obra nova, rehabilitación ou refo ...
Tramitar en liña MR502B0 13/04/2024 00:00 - 02/05/2024 23:59
MR502B Axudas para a realización de proxectos e obras que empreguen produtos de madeira como elementos estruturais – Liña 1.1
Axudas para a realización de proxectos e obras que empreguen produtos de madeira como elementos estruturais – Liña 1.1. Axudas á redacción de proxectos de construción nova, rehabilitación ou reforma d ...
Tramitar en liña MR502G0 Solicitude presencialMR502G 13/04/2024 00:00 - 02/05/2024 23:59
MR502G Axudas para a realización de proxectos e obras que empreguen produtos de madeira como elementos estruturais – Liña 2.2
Axudas para a realización de proxectos e obras que empreguen produtos de madeira como elementos estruturais – Liña 2.2. Axudas á utilización de produtos de madeira en obra nova, rehabilitación ou refo ...
Tramitar en liña MR502D0 Solicitude presencialMR502D 13/04/2024 00:00 - 02/05/2024 23:59
MR502D Axudas para a realización de proxectos e obras que empreguen produtos de madeira como elementos estruturais – Liña 1.2
Axudas para a realización de proxectos e obras que empreguen produtos de madeira como elementos estruturais – Liña 1.2. Axudas á redacción de proxectos de construción nova, rehabilitación ou reforma d ...
Tramitar en liña MR302B0 28/03/2024 00:00 - 29/04/2024 23:59
MR302B Axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores.
Axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores.. A concesión das axudas aos consellos reguladores para actuacións relacionadas coa implantación e desenvolvemento de programa ...
Tramitar en liña MR362A0 28/03/2024 00:00 - 27/05/2024 23:59
MR362A Axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade.
Axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade.. A concesión das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade no marco do Programa de desenvolvemento rural de ...
Tramitar en liña MR446A0 27/03/2024 00:00 - 26/04/2024 23:59
MR446A Axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia.
Axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia.. Establecer as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia e realizar a súa convocatoria para o ano 202 ...
Tramitar en liña MR239G0 01/05/2024 00:00 - 16/09/2024 23:59
MR239G Cesión de axudas PAC/DR por cesión de toda a explotación agraria.
Cesión de axudas PAC/DR por cesión de toda a explotación agraria.. Regular o procedemento de comunicación da cesión de axudas PAC/DR por cesión de toda a explotación agraria.. Persoas físicas ou xuríd ...
Tramitar en liña MR241C0 09/03/2024 00:00 - 30/04/2024 23:59
MR241C Solicitude de asignación de dereitos da axuda básica á renda da reserva nacional
Solicitude de asignación de dereitos da axuda básica á renda da reserva nacional. Regular o procedemento e prazos para que os agricultores podan solicitar dereitos da axuda básica á renda para a sosti ...
Tramitar en liña MR250A0 Solicitude presencialMR250A 09/03/2024 00:00 - 30/04/2024 23:59
MR250A Pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (solicitude única).
Pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (solicitude única).. Regular os elementos e procedementos, así c ...