Guía de procedementos e servizos

Hai  59 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 31/03/2021 - 30/04/2021
MR446A Axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia.
Axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia (proc ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/03/2021 - 16/04/2021
MR302B Axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores.
Axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas que, en réxime de concorrencia polo sistema de rat ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 06/03/2021 - 18/05/2021
MR362A Axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade.
Axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calida ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 01/03/2021 - 05/05/2021
MR605A Accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais.
Accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais. 1. Est ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 19/02/2021 - 18/03/2021
MR331A Accións de cooperación para o apoio de proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal.
Accións de cooperación para o apoio de proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as base ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/02/2021 - 30/11/2021
MR550A Axudas á reposición de animais: Xeral.
Axudas á reposición de animais: Xeral. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras e convocar para o ano 2021: 1. As axudas de compensacións complementarias por lucro cesante nos casos de i ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/02/2021 - 30/11/2021
MR553A Axudas de compensacións complementarias en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún: Período de baleiro.
Axudas de compensacións complementarias en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún: Período de baleiro. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras e convocar para o ano 2021: 1. As ax ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/02/2021 - 30/11/2021
MR553B Axudas de compensacións complementarias en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún: Período de postautorización á reintrodución.
Axudas de compensacións complementarias en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún: Período de postautorización á reintrodución. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras e convocar ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/02/2021 - 16/03/2021
MR651B Subvencións para a construción de punto de auga en montes veciñais en man común e Sofor.
Subvencións para a construción de punto de auga en montes veciñais en man común e Sofor. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras da concesión de subvencións que as persoas titular ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/02/2021 - 16/03/2021
MR651A Subvencións para o control selectivo de combustible en montes veciñais en man común e Sofor.
Subvencións para o control selectivo de combustible en montes veciñais en man común e Sofor. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras da concesión de subvencións que as persoas tit ...