Guía de procedementos e servizos

Hai  57 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 29/09/2020 - 05/10/2020
MR207A Prazas de residencia nos centros de formación e experimentación agraria dependentes da Axencia Galega da Calidade Alimentaria
Prazas de residencia nos centros de formación e experimentación agraria dependentes da Axencia Galega da Calidade Alimentaria Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras do procede ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 31/07/2020 - 31/08/2020
MR360F Axudas para o establecemento de novas plantacións de lúpulo e para a reconversión e mellora das plantacións existentes
Axudas para o establecemento de novas plantacións de lúpulo e para a reconversión e mellora das plantacións existentes A presente orde de convocatoria ten por obxecto convocar para o ano 2020 a conces ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 31/07/2020 - 31/08/2020
MR360G Axudas para a adquisición da maquinaria específica
Axudas para a adquisición da maquinaria específica A presente orde de convocatoria ten por obxecto convocar para o ano 2020 a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o es ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 11/07/2020 - 13/10/2020
MR465A Axuda de compensación por destrución de planta afectada por praga de corentena.
Axuda de compensación por destrución de planta afectada por praga de corentena. O obxecto desta sección é convocar a concesión de indemnizacións, no marco das bases reguladoras establecidas na present ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 28/05/2020 - 29/06/2020
MR506A Réxime de axudas á apicultura: Solicitude individual de persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas.
Réxime de axudas á apicultura: Solicitude individual de persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas. Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia competitiva, as ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 28/05/2020 - 29/06/2020
MR506B Réxime de axudas á apicultura: Solicitude de cooperativas apícolas e organizacións representativas con personalidade xurídica propia.
Réxime de axudas á apicultura: Solicitude de cooperativas apícolas e organizacións representativas con personalidade xurídica propia. Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia co ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 01/06/2020 - 08/06/2020
MR651B Axudas para a construción de punto de auga en montes veciñais en man común e Sofor.
Axudas para a construción de punto de auga en montes veciñais en man común e Sofor. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras da concesión de subvencións que os titulares de montes ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 01/06/2020 - 08/06/2020
MR651A Axudas para o control selectivo de combustible en montes veciñais en man común e Sofor.
Axudas para o control selectivo de combustible en montes veciñais en man común e Sofor. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras da concesión de subvencións que os titulares de mon ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 16/06/2020 - 10/07/2020
MR241C Solicitude de asignación de dereitos de pago básico da reserva nacional.
Solicitude de asignación de dereitos de pago básico da reserva nacional. Regular o procedemento e prazos para que os agricultores podan solicitar dereitos de pago básico da reserva nacional. Agriculto ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 19/02/2020 - 30/11/2020
MR550A Axudas á reposición de animais: Xeral.
Axudas á reposición de animais: Xeral. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras e convocar para o ano 2020: 1. As axudas de compensacións complementarias por lucro cesante nos casos de i ...