Guía de procedementos e servizos

Hai  52 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 05/11/2019 - 29/11/2019
MR553C Indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades.
Indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades. 1. O obxecto desta orde é esta ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 16/10/2019 - 15/11/2019
MR465A Axuda de compensación por destrución de planta afectada por praga de corentena.
Axuda de compensación por destrución de planta afectada por praga de corentena. O obxecto desta sección é convocar a concesión de indemnizacións, no marco das bases reguladoras establecidas na present ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 31/07/2019 - 30/08/2019
MR419A Axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas especializadas en produción vexetal.
Axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas especializadas en produción vexetal. Con esta orde establécense as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorren ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/07/2019 - 23/08/2019
MR466A Axudas destinadas a fomentar a inserción laboral das mulleres vítimas de violencia de xénero - sector agrario.
Axudas destinadas a fomentar a inserción laboral das mulleres vítimas de violencia de xénero - sector agrario. 1. Esta orden ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión de subvenc ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/07/2019 - 23/08/2019
MR466B Axudas destinadas a fomentar a inserción laboral das mulleres vítimas de violencia de xénero - sector forestal.
Axudas destinadas a fomentar a inserción laboral das mulleres vítimas de violencia de xénero - sector forestal. 1. Esta orden ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión de subven ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 25/05/2019 - 24/06/2019
MR506A Réxime de axudas á apicultura: Solicitude individual de persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas.
Réxime de axudas á apicultura: Solicitude individual de persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas. Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia competitiva, as ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 25/05/2019 - 24/06/2019
MR506B Réxime de axudas á apicultura: Solicitude de cooperativas apícolas e organizacións representativas con personalidade xurídica propia.
Réxime de axudas á apicultura: Solicitude de cooperativas apícolas e organizacións representativas con personalidade xurídica propia. Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia co ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 21/05/2019 - 20/06/2019
MR323C Axudas para o fomento da utilización de instalacións e equipamentos en común en réxime asociativo en Galicia.
Axudas para o fomento da utilización de instalacións e equipamentos en común en réxime asociativo en Galicia. Convócanse para o exercicio orzamentario 2019, con carácter plurianual e en réxime de conc ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 21/05/2019 - 20/06/2019
MR404A Axudas á incorporación de persoas mozas á actividade agraria.
Axudas á incorporación de persoas mozas á actividade agraria. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas e convocar para o ano 2019 a seguinte liña de axuda i ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 21/05/2019 - 20/06/2019
MR405B Axudas para o desenvolvemento de pequenas explotacións agrarias.
Axudas para o desenvolvemento de pequenas explotacións agrarias. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas e convocar para o ano 2019 a seguinte liña de axud ...