Guía de procedementos e servizos

Hai  100 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña IN501A0 04/02/2023 00:00 - 03/03/2023 23:59
IN501A Axudas para a organización de actividades formativas non regradas e de divulgación que impulsen o coñecemento, a competitividade e a innovación da industria forestal de Galicia.
Axudas para a organización de actividades formativas non regradas e de divulgación que impulsen o coñecemento, a competitividade e a innovación da industria forestal de Galicia.. 1. Esta resolución te ...
Tramitar en liña MR670D0 06/02/2023 00:00 - 11/04/2023 23:59
MR670D Axudas para o fomento de plantacións de castiñeiro para froito e para a rexeneración e/ou mellora de soutos tradicionais de castiñeiros no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia de España, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU
Axudas para o fomento de plantacións de castiñeiro para froito e para a rexeneración e/ou mellora de soutos tradicionais de castiñeiros no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia d ...
Tramitar en liña MR302A0 03/02/2023 00:00 - 03/04/2023 23:59
MR302A Axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020
Axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marc ...
Tramitar en liña MR711D0 03/02/2023 00:00 - 02/03/2023 23:59
MR711D Proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais.
Proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais.. 1. O obxecto destas bases reguladoras é establecer o réxime das axudas que xestiona a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural n ...
Tramitar en liña MR708A0 31/01/2023 00:00 - 28/02/2023 23:59
MR708A Proxectos de investimento en actividades non agrícolas.
Proxectos de investimento en actividades non agrícolas.. 1. O obxecto destas bases reguladoras é establecer o réxime das axudas que xestiona a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural no marco da medid ...
Tramitar en liña MR605A0 30/01/2023 00:00 - 10/03/2023 23:59
MR605A Accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais.
Accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais.. 1. Es ...
Tramitar en liña MR340A0 28/01/2023 00:00 - 30/03/2023 23:59
MR340A Axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios.
Axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios.. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas da Consellería do Medio Rural para os inve ...
Tramitar en liña MR405B0 27/01/2023 00:00 - 27/02/2023 23:59
MR405B Axudas para o desenvolvemento de pequenas explotacións agrarias.
Axudas para o desenvolvemento de pequenas explotacións agrarias.. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas e convocar para o ano 2023 as seguintes liñas de ...
Tramitar en liña MR404A0 27/01/2023 00:00 - 27/02/2023 23:59
MR404A Axudas á incorporación de persoas mozas á actividade agraria.
Axudas á incorporación de persoas mozas á actividade agraria.. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas e convocar para o ano 2023 as seguintes liñas de axu ...
Tramitar en liña MR405A0 27/01/2023 00:00 - 27/02/2023 23:59
MR405A Axudas para investimentos nas explotacións agrarias.
Axudas para investimentos nas explotacións agrarias.. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas e convocar para o ano 2023 as seguintes liñas de axuda incluí ...