Guía de procedementos e servizos

Hai  93 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 28/09/2022 - 27/10/2022
MR323C Axudas para o fomento da utilización de instalacións e equipamentos en común en réxime asociativo en Galicia.
Axudas para o fomento da utilización de instalacións e equipamentos en común en réxime asociativo en Galicia.. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réx ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 02/09/2022 - 31/10/2022
IN500C Axudas aos investimentos en ecoinnovación da industria forestal-madeira e outras industrias que desenvolvan solucións ecoinnovativas baseadas na madeira – Liña 1
Axudas aos investimentos en ecoinnovación da industria forestal-madeira e outras industrias que desenvolvan solucións ecoinnovativas baseadas na madeira – Liña 1. 1. As subvencións reguladas por estas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 02/09/2022 - 31/10/2022
IN500D Axudas aos investimentos en dixitalización da industria forestal-madeira e outras industrias que desenvolvan solucións ecoinnovativas baseadas na madeira - Liña 2
Axudas aos investimentos en dixitalización da industria forestal-madeira e outras industrias que desenvolvan solucións ecoinnovativas baseadas na madeira - Liña 2. 1. As subvencións reguladas por esta ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 01/09/2022 - 30/09/2022
MR710A Axudas proxectos de cooperación LEADER. PDR de Galicia 2014-2020. Submedida 19.3
Axudas proxectos de cooperación LEADER. PDR de Galicia 2014-2020. Submedida 19.3. 1. Esta resolución ten o obxecto de convocar, en relación coa medida 19 (Leader) do Programa de desenvolvemento rural ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 31/08/2022 - 30/09/2022
MR351A Axudas para o fomento do asociacionismo na utilización de maquinaria e equipamento agrarios en réxime asociativo en Galicia.
Axudas para o fomento do asociacionismo na utilización de maquinaria e equipamento agrarios en réxime asociativo en Galicia.. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 20/08/2022 - 30/11/2022
MR553C Indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades
Indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades. 1. O obxecto desta orde é esta ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 13/08/2022 - 14/11/2022
MR465A Axuda de compensación por destrución de planta afectada por praga de corentena.
Axuda de compensación por destrución de planta afectada por praga de corentena.. Esta orde ten por obxecto: a) Establecer, no marco dos programas de control e loita contra pragas de corentena e pragas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 30/07/2022 - 29/08/2022
MR616C Axudas para a reposición de explotacións forestais afectadas polos incendios forestais.
Axudas para a reposición de explotacións forestais afectadas polos incendios forestais.. Solicitude de axudas en réxime de concorrencia non competitiva por rateo por danos para a reposición de explota ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 09/07/2022 - 08/08/2022
IN500B Axudas dirixidas á valorización, potenciación, innovación e mellora das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do Contract.
Axudas dirixidas á valorización, potenciación, innovación e mellora das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do Contract.. 1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 08/07/2022 - 08/08/2022
MR553D Préstamos de financiamento de capital circulante en explotacións de gando bovino.
Préstamos de financiamento de capital circulante en explotacións de gando bovino.. 1. A presente orde ten por obxecto regular o procedemento para o recoñecemento do dereito a préstamos de financiament ...