Guía de procedementos e servizos

Hai  86 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 03/05/2022 - 04/07/2022
MR406E Agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro.
Agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro.. Apoiar a agricultura e gandería de precisión que contribue de maneira significativa á seguridade alimentaria, á inocuidade do ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 03/05/2022 - 04/07/2022
MR406G Investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovable (biogás e biomasa agrícola).
Investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovable (biogás e biomasa agrícola).. Apoiar os investimentos destinados a mellorar a eficiencia enerxética, así como a xeración de enerxía a partir ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 03/05/2022 - 04/07/2022
MR406D Investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandería.
Investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandería.. Favorecer a redución das emisións de gases contaminantes e de efecto invernadoiro nos sectores gandeiros, ben mediante actuacións relacio ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 03/05/2022 - 04/07/2022
MR406F Transformación integral e modernización de invernadoiros.
Transformación integral e modernización de invernadoiros.. Mellorar a competitividade e sustentabilidade dos produtores de cultivo baixo invernadoiro nos sectores de hortalizas, flor cortada e planta ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 27/04/2022 - 26/05/2022
MR302B Axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores.
Axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores.. Esta resolución tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las ayudas que, en régimen de concurrencia por el siste ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 31/03/2022 - 02/05/2022
MR446A Axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia.
Axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia.. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia (procedemento a ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 30/03/2022 - 18/05/2022
MR362A Axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade.
Axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade.. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calid ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 25/02/2022 - 29/04/2022
MR605A Accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais.
Accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais.. 1. Es ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/02/2022 - 23/03/2022
MR406B Axudas a investimentos en materia de bioseguridade para a mellora dos centros de limpeza e desinfección de vehículos.
Axudas a investimentos en materia de bioseguridade para a mellora dos centros de limpeza e desinfección de vehículos.. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión das ax ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/02/2022 - 23/03/2022
MR406C Axudas destinadas a investimentos en bioseguridade en viveiros.
Axudas destinadas a investimentos en bioseguridade en viveiros.. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión das axudas, en réxime de concorrencia competitiva de acordo ...