Guía de procedementos e servizos

Hai  256 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 09/06/2022 - 14/09/2022
MR242A Acreditación da formalización do préstamo do adianto da PAC.
Acreditación da formalización do préstamo do adianto da PAC.. 1. Esta orde ten por obxecto convocar e establecer as bases para a concesión de axudas de minimis para o pagamento da comisión inicial de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 03/06/2022 - 02/08/2022
Tramitar en liña Tramitar en liña 21/05/2022 - 20/06/2022
MR506B Réxime de axudas á apicultura: Solicitude de cooperativas apícolas e organizacións representativas con personalidade xurídica propia.
Réxime de axudas á apicultura: Solicitude de cooperativas apícolas e organizacións representativas con personalidade xurídica propia.. Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia c ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 21/05/2022 - 20/06/2022
MR506A Réxime de axudas á apicultura: Solicitude individual de persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas.
Réxime de axudas á apicultura: Solicitude individual de persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas.. Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia competitiva, a ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
MR608B Recoñecemento de agrupación forestal de xestión conxunta.
Recoñecemento de agrupación forestal de xestión conxunta.. Habilitar a tramitación electrónica do recoñecemento das agrupacións de xestión conxunta co fin de asegurar a necesaria eficiencia na tramita ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
MR608C Recoñecemento como persoa silvicultora activa.
Recoñecemento como persoa silvicultora activa.. Habilitar a tramitación electrónica do recoñecemento como persoa silvicultora activa co fin de asegurar a necesaria eficiencia na tramitación administra ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 03/05/2022 - 04/07/2022
MR406E Agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro.
Agricultura de precisión e tecnoloxías 4.0 no sector agrícola e gandeiro.. Apoiar a agricultura e gandería de precisión que contribue de maneira significativa á seguridade alimentaria, á inocuidade do ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 03/05/2022 - 04/07/2022
MR406G Investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovable (biogás e biomasa agrícola).
Investimentos en eficiencia enerxética e enerxías renovable (biogás e biomasa agrícola).. Apoiar os investimentos destinados a mellorar a eficiencia enerxética, así como a xeración de enerxía a partir ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 03/05/2022 - 04/07/2022
MR406D Investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandería.
Investimentos en sistemas de xestión de estercos en gandería.. Favorecer a redución das emisións de gases contaminantes e de efecto invernadoiro nos sectores gandeiros, ben mediante actuacións relacio ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 03/05/2022 - 04/07/2022
MR406F Transformación integral e modernización de invernadoiros.
Transformación integral e modernización de invernadoiros.. Mellorar a competitividade e sustentabilidade dos produtores de cultivo baixo invernadoiro nos sectores de hortalizas, flor cortada e planta ...