Guía de procedementos e servizos

Hai  282 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña MR670D0 15/05/2024 00:00 - 26/06/2024 23:59
MR670D Axudas ao fomento de plantacións de castiñeiro para froito e para a rexeneración e/ou mellora de soutos tradicionais de castiñeiros.
Axudas ao fomento de plantacións de castiñeiro para froito e para a rexeneración e/ou mellora de soutos tradicionais de castiñeiros.. Estas axudas teñen como obxectivo o fomento da plantación de casti ...
Tramitar en liña MR407D0 Aberto todo o ano
MR407D Comunicación do emprego dun CUE comercial por parte dunha persoa titular de explotación agraria.
Comunicación do emprego dun CUE comercial por parte dunha persoa titular de explotación agraria.. Comunicar que se vai a empregar un caderno dixital de explotación agrícola comercial.. Persoa titular ...
Tramitar en liña MR407C0 Aberto todo o ano
MR407C Comunicación de entidade xestora que emprega un CUE comercial.
Comunicación de entidade xestora que emprega un CUE comercial.. Comunicar que se é unha entidade xestora que emprega un caderno dixital de explotación agrícola comercial.. Entidade xestora que emprega ...
Tramitar en liña MR407B0 Aberto todo o ano
MR407B Comunicación de empresa desenvolvedora de software para o emprego dun CUE comercial.
Comunicación de empresa desenvolvedora de software para o emprego dun CUE comercial.. Comunicar que se é unha empresa desenvolvedora de software para o emprego dun caderno dixital de explotación agríc ...
Tramitar en liña MR302B0 28/03/2024 00:00 - 29/04/2024 23:59
MR302B Axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores.
Axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores.. A concesión das axudas aos consellos reguladores para actuacións relacionadas coa implantación e desenvolvemento de programa ...
Tramitar en liña MR362A0 28/03/2024 00:00 - 27/05/2024 23:59
MR362A Axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade.
Axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade.. A concesión das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade no marco do Programa de desenvolvemento rural de ...
Tramitar en liña MR446A0 27/03/2024 00:00 - 26/04/2024 23:59
MR446A Axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia.
Axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia.. Establecer as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia e realizar a súa convocatoria para o ano 202 ...
Tramitar en liña MR711C0 Solicitude presencialMR711C 16/03/2024 00:00 - 01/04/2024 23:59
MR711C Concorrencia competitiva para a selección de propostas para o aproveitamento de parcelas incorporadas a aldeas modelo.
Concorrencia competitiva para a selección de propostas para o aproveitamento de parcelas incorporadas a aldeas modelo.. A selección de propostas para o aproveitamento de parcelas incorporadas á aldea ...
Tramitar en liña MR239G0 01/06/2024 00:00 - 16/09/2024 23:59
MR239G Cesión de axudas PAC/DR por cesión de toda a explotación agraria.
Cesión de axudas PAC/DR por cesión de toda a explotación agraria.. Regular o procedemento de comunicación da cesión de axudas PAC/DR por cesión de toda a explotación agraria.. Persoas físicas ou xuríd ...
Tramitar en liña MR239O0 09/03/2024 00:00 - 08/04/2024 23:59
MR239O Recoñecemento como entidade colaboradora.
Recoñecemento como entidade colaboradora.. Regular o procedemento de solicitude de recoñecemento como entidade colaboradora para a tramitación da Solicitude única de axudas PAC/DR.. 1. As entidades de ...