Guía de procedementos e servizos

Hai  128 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 01/03/2019 - 26/02/2020
MR265C Pagamento da axuda para a subministración de produtos aos centros escolares.
Pagamento da axuda para a subministración de produtos aos centros escolares. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras do réxime de axudas destinadas á subministración, incluída ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 22/02/2019 - 21/03/2019
MR204A Axudas para a programación de accións formativas.
Axudas para a programación de accións formativas. 1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas cales se rexerán, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 16/02/2019 - 15/03/2019
MR302B Axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores.
Axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas que, en réxime de concorrencia polo sistema de rat ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 16/02/2019 - 15/05/2019
MR362A Axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade.
Axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calida ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 14/02/2019 - 13/03/2019
MR709A Premios Agader ás iniciativas de desenvolvemento rural.
Premios Agader ás iniciativas de desenvolvemento rural. 1. Aprobar as bases reguladoras dos premios Agader ás iniciativas de desenvolvemento rural, que se xuntan a esta resolución como anexo I, co cód ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 09/02/2019 - 08/03/2019
MR446A Axudas aos plans de reestructuración e reconversión da viña en Galicia.
Axudas aos plans de reestructuración e reconversión da viña en Galicia. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en G ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 07/02/2019 - 06/03/2019
MR674B Prima de mantemento sistemas agroforestais - castiñeiro para froito.
Prima de mantemento sistemas agroforestais - castiñeiro para froito. A orde, en réxime de concorrencia non competitiva (procedemento MR674B), ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e a ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 07/02/2019 - 06/03/2019
MR331A Accións de cooperación para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal.
Accións de cooperación para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal. Esta resolución ten por obxecto aprobar as b ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 07/02/2019 - 06/03/2019
MR302A Axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.
Axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marc ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 05/02/2019 - 18/03/2019
MR605A Accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais.
Accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais. 1. Est ...