Guía de procedementos e servizos

Hai  116 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 11/12/2018 - 10/01/2019
MR536A Axudas para o fomento das razas autóctonas galegas.
Axudas para o fomento das razas autóctonas galegas. 1. A presente orde ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá a concesión de axudas da Consellería do Medio Rural destinadas ás organiz ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/11/2018 - 24/12/2018
MR321A Subvencións para as organizacións profesionais agrarias e asociacións agrarias.
Subvencións para as organizacións profesionais agrarias e asociacións agrarias. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia polo sistem ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 10/10/2018 - 15/11/2018
MR710A Axudas proxectos de cooperación LEADER. PDR de Galicia 2014-2020. Submedida 19.3
Axudas proxectos de cooperación LEADER. PDR de Galicia 2014-2020. Submedida 19.3 1. Esta resolución ten o obxecto de convocar, en relación coa medida 19 (Leader) do Programa de desenvolvemento rural d ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
MR520F Rexistro galego de explotacións peleteiras.
Rexistro galego de explotacións peleteiras. A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en normat ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
MR521B Autorización para a ampliación do prazo de colocación de marcas auriculares en gando bovino.
Autorización para a ampliación do prazo de colocación de marcas auriculares en gando bovino. A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
MR521F Cualificación sanitaria indemne ou oficialmente indemne da Enfermidade de Aujeszky.
Cualificación sanitaria indemne ou oficialmente indemne da Enfermidade de Aujeszky. A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedeme ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
MR521C Vacinación fronte á paratuberculose en rabaños ovino e/ou cabrún.
Vacinación fronte á paratuberculose en rabaños ovino e/ou cabrún. A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aber ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
MR520B Rexistro galego de explotacións ovinas e caprinas.
Rexistro galego de explotacións ovinas e caprinas. A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
MR520E Rexistro galego de explotacións porcinas intensivas.
Rexistro galego de explotacións porcinas intensivas. A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
MR521G Exención vacinación do cebo da Enfermidade de Aujeszky.
Exención vacinación do cebo da Enfermidade de Aujeszky. A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previst ...