Guía de procedementos e servizos

Hai  246 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 18/01/2022 - 30/11/2022
MR553C Indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades
Indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades. 1. O obxecto desta orde é esta ...
Solicitude presencial Aberto todo o ano
MR443A Axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios.
Axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios.. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios incluídos no Plan de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 13/01/2022 - 14/02/2022
MR536A Axudas para o fomento das razas autóctonas galegas.
Axudas para o fomento das razas autóctonas galegas.. Obxecto da orde 1. A presente orde ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá a concesión de axudas da Consellería do Medio Rural dest ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 05/01/2022 - 04/02/2022
MR674B Prima de mantemento sistemas agroforestais - castiñeiro para froito
Prima de mantemento sistemas agroforestais - castiñeiro para froito. A orde, en réxime de concorrencia non competitiva, ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria para o a ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 31/12/2021 - 31/01/2022
MR361A Axudas aos investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas, financiadas polo FEAGA.
Axudas aos investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas, financiadas polo FEAGA.. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 21/12/2021 - 20/01/2022
MR670C Prima de mantemento de forestación
Prima de mantemento de forestación. A orde, en réxime de concorrencia non competitiva, ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2022, para a concesión das pri ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/12/2021 - 14/01/2022
MR440D Axuda para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países.
Axuda para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países.. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorr ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 14/10/2021 - 15/11/2021
MR321B Subvencións para equipamento informático das organizacións profesionais agrarias e das asociacións agrarias.
Subvencións para equipamento informático das organizacións profesionais agrarias e das asociacións agrarias.. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para conceder axudas, en réxime de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 01/08/2021 - 10/12/2021
MR441B Declaración de colleita de uva.
Declaración de colleita de uva.. O obxecto deste procedemento é a presentación da declaración de colleita de uva para todas as persoas obrigadas a presentala indicando a produción obtida e o seu desti ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 30/11/2021 - 10/12/2021
MR441E Declaración de Producción: Persoas Proveedores.
Declaración de Producción: Persoas Proveedores.. O obxecto deste procedemento é que os produtores de viño e/ou mosto obrigados a presentar as declaracións de produción declaren a información dos prove ...