Guía de procedementos e servizos

Hai  166 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 31/07/2020 - 31/08/2020
MR360F Axudas para o establecemento de novas plantacións de lúpulo e para a reconversión e mellora das plantacións existentes
Axudas para o establecemento de novas plantacións de lúpulo e para a reconversión e mellora das plantacións existentes A presente orde de convocatoria ten por obxecto convocar para o ano 2020 a conces ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 31/07/2020 - 31/08/2020
MR360G Axudas para a adquisición da maquinaria específica
Axudas para a adquisición da maquinaria específica A presente orde de convocatoria ten por obxecto convocar para o ano 2020 a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o es ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 11/07/2020 - 13/10/2020
MR465A Axuda de compensación por destrución de planta afectada por praga de corentena.
Axuda de compensación por destrución de planta afectada por praga de corentena. O obxecto desta sección é convocar a concesión de indemnizacións, no marco das bases reguladoras establecidas na present ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 03/07/2020 - 20/09/2020
MR265B Autorización e axuda para a subministración de produtos aos centros escolares
Autorización e axuda para a subministración de produtos aos centros escolares 1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras do réxime de axudas destinadas á subministración, inclu ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
MR360E Autorización de levanza informática de libros rexistro de adegas mediante a aplicación ACIOS.
Autorización de levanza informática de libros rexistro de adegas mediante a aplicación ACIOS. a) Establecer, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, o procedemento para facilitar a levanza dos re ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 28/05/2020 - 29/06/2020
MR506A Réxime de axudas á apicultura: Solicitude individual de persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas.
Réxime de axudas á apicultura: Solicitude individual de persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas. Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia competitiva, as ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 28/05/2020 - 29/06/2020
MR506B Réxime de axudas á apicultura: Solicitude de cooperativas apícolas e organizacións representativas con personalidade xurídica propia.
Réxime de axudas á apicultura: Solicitude de cooperativas apícolas e organizacións representativas con personalidade xurídica propia. Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia co ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
MR604J Declaración responsable para aproveitamentos de resinas en montes ou terreos forestais de xestión privada que conten cun instrumento de ordenación ou xestión aprobado pola administración.
Declaración responsable para aproveitamentos de resinas en montes ou terreos forestais de xestión privada que conten cun instrumento de ordenación ou xestión aprobado pola administración. Procedemento ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
MR604M Comunicación final de aproveitamentos de resinas en montes ou terreos forestais de xestión privada.
Comunicación final de aproveitamentos de resinas en montes ou terreos forestais de xestión privada. Procedemento para a presentación da comunicación final ao remate de cada campaña anual de aproveitam ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
MR604F Inscrición no Rexistro Público de terreos forestais de pastoreo.
Inscrición no Rexistro Público de terreos forestais de pastoreo. O aproveitamento de pastos polo gando en montes e terreos forestais estará expresamente regulado no correspondente instrumento de orden ...