Guía de procedementos e servizos

Hai  137 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 31/07/2019 - 30/08/2019
MR419A Axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas especializadas en produción vexetal.
Axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas especializadas en produción vexetal. Con esta orde establécense as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorren ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 24/07/2019 - 23/08/2019
MR466A Axudas destinadas a fomentar a inserción laboral das mulleres vítimas de violencia de xénero - sector agrario.
Axudas destinadas a fomentar a inserción laboral das mulleres vítimas de violencia de xénero - sector agrario. 1. Esta orden ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión de subvenc ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 24/07/2019 - 23/08/2019
MR466B Axudas destinadas a fomentar a inserción laboral das mulleres vítimas de violencia de xénero - sector forestal.
Axudas destinadas a fomentar a inserción laboral das mulleres vítimas de violencia de xénero - sector forestal. 1. Esta orden ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión de subven ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 04/07/2019 - 20/09/2019
MR265B Axuda para a subministración de produtos aos centros escolares.
Axuda para a subministración de produtos aos centros escolares. 1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras do réxime de axudas destinadas á subministración, incluída a loxístic ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 25/05/2019 - 24/06/2019
MR506A Réxime de axudas á apicultura: Solicitude individual de persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas.
Réxime de axudas á apicultura: Solicitude individual de persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas. Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia competitiva, as ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 25/05/2019 - 24/06/2019
MR506B Réxime de axudas á apicultura: Solicitude de cooperativas apícolas e organizacións representativas con personalidade xurídica propia.
Réxime de axudas á apicultura: Solicitude de cooperativas apícolas e organizacións representativas con personalidade xurídica propia. Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia co ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 21/05/2019 - 20/06/2019
MR323C Axudas para o fomento da utilización de instalacións e equipamentos en común en réxime asociativo en Galicia.
Axudas para o fomento da utilización de instalacións e equipamentos en común en réxime asociativo en Galicia. Convócanse para o exercicio orzamentario 2019, con carácter plurianual e en réxime de conc ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 21/05/2019 - 20/06/2019
MR404A Axudas á incorporación de persoas mozas á actividade agraria.
Axudas á incorporación de persoas mozas á actividade agraria. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas e convocar para o ano 2019 a seguinte liña de axuda i ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 21/05/2019 - 20/06/2019
MR405B Axudas para o desenvolvemento de pequenas explotacións agrarias.
Axudas para o desenvolvemento de pequenas explotacións agrarias. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas e convocar para o ano 2019 a seguinte liña de axud ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 21/05/2019 - 20/06/2019
MR405A Axudas para investimentos nas explotacións agrarias.
Axudas para investimentos nas explotacións agrarias. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas e convocar para o ano 2019 a seguinte liña de axuda incluída n ...