Guía de procedementos e servizos

Hai  276 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña MR465D0 30/05/2023 00:00 - 29/06/2023 23:59
MR465D Axudas aos gandeiros afectados polos danos ocasionados pola rata toupo (arvícola Scherman).
Axudas aos gandeiros afectados polos danos ocasionados pola rata toupo (arvícola Scherman).. Axudas aos titulares de explotacións gandeiras de determinados concellos da provincia de Lugo afectados po ...
Tramitar en liña MR616E0 22/07/2023 00:00 - 22/08/2023 23:59
MR616E Axudas para a recuperación de soutos de castiñeiros.
Axudas para a recuperación de soutos de castiñeiros.. Bases que regulan as axudas para a recuperación de soutos danados polos incendios forestais do mes de xullo de 2022; previstas no Decreto 130/2022 ...
Tramitar en liña MR506C0 27/05/2023 00:00 - 26/06/2023 23:59
MR506C Axudas para paliar as perdas de produción das explotacións apícolas afectadas polos grandes incendios forestais que se produciron en Galicia durante o ano 2022
Axudas para paliar as perdas de produción das explotacións apícolas afectadas polos grandes incendios forestais que se produciron en Galicia durante o ano 2022. A concesión de axudas para paliar as pe ...
Tramitar en liña MR616D0 29/05/2023 00:00 - 09/06/2023 23:59
MR616D Adhesión como entidade colaboradora para a execución e xestión das axudas por danos para a recuperación de soutos de castiñeiros.
Adhesión como entidade colaboradora para a execución e xestión das axudas por danos para a recuperación de soutos de castiñeiros.. Procedemento de selección de entidades colaboradoras que participarán ...
Tramitar en liña MR562A0 26/05/2023 00:00 - 31/10/2023 23:59
MR562A Axudas para a realización de certames de gando bovino selecto.
Axudas para a realización de certames de gando bovino selecto.. Establecer, en réxime de concorrencia non competitiva, as bases reguladoras das axudas para a celebración de certames de gando bovino se ...
Tramitar en liña MR711C0 Solicitude presencialMR711C 15/05/2023 00:00 - 05/06/2023 23:59
MR711C Concorrencia competitiva para a selección de propostas para o aproveitamento de parcelas incorporadas a aldeas modelo.
Concorrencia competitiva para a selección de propostas para o aproveitamento de parcelas incorporadas a aldeas modelo.. 1. Selección de propostas para o aproveitamento de parcelas incorporadas ás alde ...
Tramitar en liña MR321B0 10/05/2023 00:00 - 09/06/2023 23:59
MR321B Subvencións para equipamento informático das organizacións profesionais agrarias e das asociacións agrarias.
Subvencións para equipamento informático das organizacións profesionais agrarias e das asociacións agrarias.. A finalidade das axudas concedidas ao abeiro destas bases reguladoras é a actualización in ...
Tramitar en liña MR506A0 Solicitude presencialMR506A 09/05/2023 00:00 - 08/06/2023 23:59
MR506A Réxime de axudas á apicultura: Solicitude individual de persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas.
Réxime de axudas á apicultura: Solicitude individual de persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas.. Concesión de axudas á apicultura a persoas físicas ou xurídicas titulares de e ...
Tramitar en liña MR506B0 Solicitude presencialMR506B 09/05/2023 00:00 - 08/06/2023 23:59
MR506B Réxime de axudas á apicultura: solicitude de agrupacións de apicultores/as.
Réxime de axudas á apicultura: solicitude de agrupacións de apicultores/as.. Concesión de axudas á apicultura a agrupacións de apicultures/as.. Agrupacións de apicultores, é dicir, cooperativas apícol ...
Tramitar en liña MR302B0 04/05/2023 00:00 - 05/06/2023 23:59
MR302B Axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores.
Axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores.. Establecer as bases reguladoras das axudas aos consellos reguladores para actuacións relacionadas coa implantación e desenvo ...