Guía de procedementos e servizos

Hai  24 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 09/01/2020 - 15/12/2020
PE113E Axudas destinadas aos familiares dos profesionais do mar falecidos no exercicio da súa actividade.
Axudas destinadas aos familiares dos profesionais do mar falecidos no exercicio da súa actividade. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar as axudas destinadas a famili ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 28/12/2019 - 27/01/2020
PE205F Axudas a investimentos produtivos, incremento da eficiencia enerxética e fomento da reconversión das empresas acuícolas a fontes de enerxía renovables, e para a obtención de servizos de asesoramento de carácter técnico, científico, xurídico, ambiental ou económico no ámbito da acuicultura.
Axudas a investimentos produtivos, incremento da eficiencia enerxética e fomento da reconversión das empresas acuícolas a fontes de enerxía renovables, e para a obtención de servizos de asesoramento d ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 27/12/2019 - 27/01/2020
PE120A Axudas para investimentos que limiten o impacto da pesca no medio mariño e adaptación da pesca á protección das especies.
Axudas para investimentos que limiten o impacto da pesca no medio mariño e adaptación da pesca á protección das especies. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 27/12/2019 - 27/01/2020
PE120F Axudas destinadas a servizos de asesoramento para fomentar a pesca sostible.
Axudas destinadas a servizos de asesoramento para fomentar a pesca sostible. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, e a conv ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 27/12/2019 - 27/01/2020
PE120E Axudas para investimentos que aumenten o valor engadido, calidade dos produtos e utilización de capturas non desexadas.
Axudas para investimentos que aumenten o valor engadido, calidade dos produtos e utilización de capturas non desexadas. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en r ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 27/12/2019 - 27/01/2020
PE120B Axudas para investimentos que melloren a hixiene, saúde, seguridade e condicións de traballo en buques pesqueiros.
Axudas para investimentos que melloren a hixiene, saúde, seguridade e condicións de traballo en buques pesqueiros. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 27/12/2019 - 27/01/2020
PE119A Axudas destinadas á primeira adquisición dun buque de pesca.
Axudas destinadas á primeira adquisición dun buque de pesca. Esta orde ten por obxecto establecer a convocatoria para o ano 2020 e as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia comp ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 27/12/2019 - 27/01/2020
PE120C Axudas para investimentos en eficiencia enerxética e mitigación do cambio climático.
Axudas para investimentos en eficiencia enerxética e mitigación do cambio climático. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 21/12/2019 - 20/01/2020
PE201B Axudas destinadas a pemes do sector transformador.
Axudas destinadas a pemes do sector transformador. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, e a convocatoria para 2020 de axud ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 13/08/2019 - 12/09/2019
PE209E Axudas autonómicas para proxectos colectivos para mellorar a eficiencia enerxética nas lonxas pesqueiras.
Axudas autonómicas para proxectos colectivos para mellorar a eficiencia enerxética nas lonxas pesqueiras. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2 ...