Guía de procedementos e servizos

Hai  143 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña PE406D0 04/06/2024 00:00 - 03/07/2024 23:59
PE406D Axudas pola paralización temporal da actividade percebeira das embarcacións afectadas - Persoas tripulantes.
Axudas pola paralización temporal da actividade percebeira das embarcacións afectadas - Persoas tripulantes.. Regular a convocatoria para o ano 2024 das axudas, en réxime de concorrencia non competiti ...
Tramitar en liña PE406C0 04/06/2024 00:00 - 03/07/2024 23:59
PE406C Axudas pola paralización temporal da actividade percebeira das embarcacións afectadas-Persoas armadoras.
Axudas pola paralización temporal da actividade percebeira das embarcacións afectadas-Persoas armadoras.. Regular a convocatoria para o ano 2024 das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, as p ...
Tramitar en liña PE406B0 16/05/2024 00:00 - 17/06/2024 23:59
PE406B Axudas autonómicas para a paralización temporal das embarcacións afectadas-persoas tripulantes.
Axudas autonómicas para a paralización temporal das embarcacións afectadas-persoas tripulantes.. Regular a convocatoria para o ano 2024, das axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás perso ...
Tramitar en liña PE406A0 16/05/2024 00:00 - 17/06/2024 23:59
PE406A Axudas autonómicas para a paralización temporal das embarcacións afectadas-persoas armadoras.
Axudas autonómicas para a paralización temporal das embarcacións afectadas-persoas armadoras.. Regular a convocatoria para o ano 2024, das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, ás persoas arm ...
Tramitar en liña PE616D0 18/10/2024 00:00 - 31/10/2024 23:59
PE616D Inscrición do alumnado das escolas de navegación de lecer nos exames teóricos extraordinarios para obter os títulos que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer.
Inscrición do alumnado das escolas de navegación de lecer nos exames teóricos extraordinarios para obter os títulos que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer.. Regular a convocatoria para ...
Tramitar en liña PE616C0 Solicitude presencialPE616C 05/08/2024 00:00 - 16/08/2024 23:59
PE616C Inscrición nos exames teóricos e prácticos para a obtención dos títulos que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer.
Inscrición nos exames teóricos e prácticos para a obtención dos títulos que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer.. Regular a convocatoria para inscrición nos exames teóricos e prácticos ...
Tramitar en liña PE130A0 05/02/2024 00:00 - 09/02/2024 23:59
PE130A Axudas directas de carácter extraordinario destinadas a garantir a sostibilidade da actividade marisqueira.
Axudas directas de carácter extraordinario destinadas a garantir a sostibilidade da actividade marisqueira.. Regular a aceptación das audas de carácter extraordinario destinadas a garantir a sostibili ...
Tramitar en liña PE609B0 Solicitude presencialPE609B 01/03/2024 00:00 - 01/03/2024 23:59
PE609B Bolsas para a formación de persoal auxiliar en materia de investigación mariña.
Bolsas para a formación de persoal auxiliar en materia de investigación mariña.. Regular a convocatoria de bolsas para completar a formación de técnicos superiores de ciclos formativos de grao superio ...
Tramitar en liña PE155A0 01/02/2024 00:00 - 29/02/2024 23:59
PE155A Axudas autonómicas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativas.
Axudas autonómicas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativas.. Regular a convocatoria das subvencións no exercicio orzamentario do ano 2024 para proxectos ao amp ...
Tramitar en liña PE209G0 01/03/2024 00:00 - 01/03/2024 23:59
PE209G Axudas autonómicas a proxectos colectivos para a modernización e mellora dos equipamentos e das infraestruturas dos portos pesqueiros, dos lugares de desembarque, das lonxas e dos ancoradoiros.
Axudas autonómicas a proxectos colectivos para a modernización e mellora dos equipamentos e das infraestruturas dos portos pesqueiros, dos lugares de desembarque, das lonxas e dos ancoradoiros.. Regul ...