Guía de procedementos e servizos

Hai  37 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 24/01/2019 - 25/02/2019
PE119A Axudas destinadas á primeira adquisición dun buque de pesca.
Axudas destinadas á primeira adquisición dun buque de pesca. Esta orde ten por obxecto establecer a convocatoria para o ano 2019 e as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia comp ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 18/01/2019 - 18/02/2019
PE120B Axudas para investimentos que melloren a hixiene, saúde, seguridade e condicións de traballo en buques pesqueiros.
Axudas para investimentos que melloren a hixiene, saúde, seguridade e condicións de traballo en buques pesqueiros. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 18/01/2019 - 18/02/2019
PE120E Axudas para investimentos que aumenten o valor engadido, calidade dos produtos e utilización de capturas non desexadas.
Axudas para investimentos que aumenten o valor engadido, calidade dos produtos e utilización de capturas non desexadas. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en r ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 18/01/2019 - 18/02/2019
PE120F Axudas destinadas a servizos de asesoramento para fomentar a pesca sostible.
Axudas destinadas a servizos de asesoramento para fomentar a pesca sostible. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axuda ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 18/01/2019 - 18/02/2019
PE120A Axudas para investimentos que limiten o impacto da pesca no medio mariño e adaptación da pesca á protección das especies.
Axudas para investimentos que limiten o impacto da pesca no medio mariño e adaptación da pesca á protección das especies. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 18/01/2019 - 18/02/2019
PE120C Axudas para investimentos en eficiencia enerxética e mitigación do cambio climático.
Axudas para investimentos en eficiencia enerxética e mitigación do cambio climático. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 31/12/2018 - 31/10/2019
PE403A Plan de explotación marisqueira.
Plan de explotación marisqueira. 1. Esta orde ten por obxecto aprobar o conxunto de normas e orientacións destinadas á regular e programar a extracción do marisco para o ano 2019. 2. Tamén é obxecto d ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
PE403D Autorización de extracción, traslado, sementeira, limpeza en plans específicos de explotación marisqueira.
Autorización de extracción, traslado, sementeira, limpeza en plans específicos de explotación marisqueira. 1. Esta orde ten por obxecto aprobar o conxunto de normas e orientacións destinadas á regular ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
PE403C Plans zonais.
Plans zonais. 1. Esta orde ten por obxecto aprobar o conxunto de normas e orientacións destinadas á regular e programar a extracción do marisco para o ano 2019. 2. Tamén é obxecto desta orde regular a ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
PE403E Autorización de extracción, traslado, sementeira, limpeza en plans de explotación para autorizacións ou concesións marisqueiras.
Autorización de extracción, traslado, sementeira, limpeza en plans de explotación para autorizacións ou concesións marisqueiras. 1. Esta orde ten por obxecto aprobar o conxunto de normas e orientación ...