Guía de procedementos e servizos

Hai  31 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 02/07/2022 - 01/08/2022
TU503E Subvencións para investimentos en equipamentos post Covid dos establecementos hosteleiros financiadas ao 100% no marco do Eixe REACT-UE do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19.
Subvencións para investimentos en equipamentos post Covid dos establecementos hosteleiros financiadas ao 100% no marco do Eixe REACT-UE do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 como parte da resp ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 23/06/2022 - 22/07/2022
PR926E Reencontros co Xacobeo.
Reencontros co Xacobeo.. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión das axudas correspondentes ao programa Reencontros co Xacobeo, destinado a prom ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 17/06/2022 - 18/07/2022
PR938A Conecta co Xacobeo
Conecta co Xacobeo. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión das axudas correspondentes ao programa Conecta co Xacobeo, destinado a promover que ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 19/04/2022 - 25/04/2022
PR960A Plan de patrocinio publicitario dos equipos de alta competición de Galicia.
Plan de patrocinio publicitario dos equipos de alta competición de Galicia.. A posta en marcha da XIII Edición do Plan de Patrocinio dos Equipos de Alta Competición de Galicia. Tempada 2021/2022 – 2ª ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 07/04/2022 - 06/05/2022
PR938B Subvencións VI día da Galicia Exterior.
Subvencións VI día da Galicia Exterior.. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas económicas ás entidades galegas no exterior para favo ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 05/04/2022 - 30/09/2022
PR937A Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes galegas retornadas na Comunidade Autónoma galega.
Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes galegas retornadas na Comunidade Autónoma galega.. 1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases que ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 30/03/2022 - 30/09/2022
PR905A Axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas.
Axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas.. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases que regularán o procedemento de concesión, en réxime de concorrencia non competitiv ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 24/03/2022 - 09/05/2022
PR604A Subvencións a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de servizos de banda larga ultrarrápida.
Subvencións a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de servizos de banda larga ultrarrápida.. 1. As subvencións reguladas nestas bases teñen por obxecto a concesión de subvencións a emp ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 19/03/2022 - 18/04/2022
PR852A Axudas económicas destinadas a empresas xornalísticas e de radiodifusión.
Axudas económicas destinadas a empresas xornalísticas e de radiodifusión.. 1. As axudas reguladas por estas bases teñen por obxecto establecer subvencións ás empresas xornalísticas que, estando debida ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 18/02/2022 - 15/11/2022
PR935A Axudas de emerxencia social.
Axudas de emerxencia social.. Esta resolución ten por obxecto convocar axudas de emerxencia social para o ano 2022, de acordo coas bases previstas na Resolución do 2 de marzo de 2021, da Secretaría Xe ...