Guía de procedementos e servizos

Hai  22 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 04/07/2020 - 03/08/2020
PR926F Reencontros de lecer
Reencontros de lecer 1. A presente resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas correspondentes ao programa «Reencontros de lecer» para o ano 2020, orientado a promover o cont ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 05/06/2020 - 30/09/2020
PR937A Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes retornadas e dos seus descendentes na Comunidade Autónoma Galega.
Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes retornadas e dos seus descendentes na Comunidade Autónoma Galega. 1. Esta resolución ten por obxecto establec ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 17/03/2020 - 30/10/2020
PR905A Axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas.
Axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases que regularán o procedemento de concesión, en réxime de concorrencia non competitiva ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 02/06/2020 - 30/06/2020
PR924C Subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestrutural e adquisición de equipamentos ás comunidades galegas no exterior
Subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestrutural e adquisición de equipamentos ás comunidades galegas no exterior Esta resolución ten por obxecto establecer as bases que regularán o ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 01/06/2020 - 29/06/2020
PR606A Subvencións para a dixitalización do patrimonio cultural galego e a súa preservación e difusión no recolector de Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia.
Subvencións para a dixitalización do patrimonio cultural galego e a súa preservación e difusión no recolector de Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia. Mediante a presente resolución convócanse para ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 25/04/2020 - 18/05/2020
PR852A Axudas económicas destinadas a empresas xornalísticas e de radiodifusión.
Axudas económicas destinadas a empresas xornalísticas e de radiodifusión. 1. As axudas reguladas por estas bases teñen por obxecto establecer subvencións ás empresas xornalísticas que, estando debidam ...
PR930A Conecta con Galicia. Actividades de aire libre.
Conecta con Galicia. Actividades de aire libre. 1. Esta resolución ten por obxecto regular as axudas correspondentes ao programa Conecta con Galicia para o ano 2020. Este programa ten por finalidade f ...
PR926A Reencontros na Casa.
Reencontros na Casa. 1. A presente resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas correspondentes ao programa Reencontros na casa para o ano 2020, orientado a promover o contact ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 12/05/2020 - 12/05/2020
PR924B Subvencións correspondentes a programas de actuación en favor das entidades galegas no exterior.
Subvencións correspondentes a programas de actuación en favor das entidades galegas no exterior. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de subvenc ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 23/01/2020 - 24/02/2020
PR949A Subvencións a federacións deportivas galegas, clubs e sociedades anónimas deportivas, para a adquisición de equipamentos deportivos.
Subvencións a federacións deportivas galegas, clubs e sociedades anónimas deportivas, para a adquisición de equipamentos deportivos. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras pol ...