Guía de procedementos e servizos

Hai  21 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 17/10/2019 - 30/10/2019
PR961A Axudas a Deportistas Galegos/as de Alto Nivel (DGAN).
Axudas a Deportistas Galegos/as de Alto Nivel (DGAN). Esta convocatoria ten por obxecto establecer as bases reguladoras da concesión de axudas destinadas a apoiar aos/ás deportistas galegos/as que tiv ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 28/09/2019 - 28/10/2019
PR949A Subvencións a federacións deportivas galegas, clubs e sociedades anónimas deportivas, para a adquisición de equipamentos deportivos.
Subvencións a federacións deportivas galegas, clubs e sociedades anónimas deportivas, para a adquisición de equipamentos deportivos. Por esta resolución do 24 de setembro de 2019, procédese á segunda ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 18/06/2019 - 30/09/2019
PR937A Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes retornadas e dos seus descendentes na Comunidade Autónoma Galega.
Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes retornadas e dos seus descendentes na Comunidade Autónoma Galega. 1. Esta resolución ten por obxecto establec ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 25/05/2019 - 24/06/2019
PR945C Subvencións a clubs, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas para o desenvolvemento de actividades deportivas.
Subvencións a clubs, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas para o desenvolvemento de actividades deportivas. O obxecto destas bases é establecer o réxime das axudas a clubs deportivos, ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 07/05/2019 - 06/06/2019
PR930C Campos de traballo.
Campos de traballo. 1. Esta resolución ten por obxecto regular as axudas correspondentes ao programa Campos de Traballo para o ano 2019, que ten por finalidade facilitar á mocidade da Galicia exterior ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 18/04/2019 - 02/12/2019
PR935A Axudas de emerxencia social.
Axudas de emerxencia social. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión de axudas dirixidas a persoas emigrantes de nacionalidade española e de orixe galega re ...
PR926B Reencontros na terra.
Reencontros na terra. A presente resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas correspondentes ao programa Reencontros na Terra para o ano 2019, orientado a promover o contacto ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 05/04/2019 - 06/05/2019
PR930B Aventúrate con Galicia.
Aventúrate con Galicia. 1. Esta resolución ten por obxecto regular as axudas correspondentes ao programa Aventúrate con Galicia para o ano 2019, que ten por finalidade facilitar á mocidade da Galicia ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 30/03/2019 - 29/04/2019
PR852A Axudas económicas destinadas a empresas xornalísticas e de radiodifusión.
Axudas económicas destinadas a empresas xornalísticas e de radiodifusión. 1. As axudas reguladas por estas bases teñen por obxecto establecer subvencións ás empresas xornalísticas que, estando debidam ...
PR930A Conecta con Galicia. Actividades de aire libre.
Conecta con Galicia. Actividades de aire libre. 1. Esta resolución ten por obxecto regular as axudas correspondentes ao programa Conecta con Galicia para o ano 2019. Este programa ten por finalidade f ...