Mellora de equipamentos

A adecuación das instalacións e equipamentos a novas necesidades é fundamental tanto para as administracións públicas como para entidades privadas, como asociacións e empresas. Existen varias liñas dirixidas a este fin. Os concellos atoparán nesta sede convocatorias para a mellora, en particular, de instalacións culturais, infraestruturas turísticas, equipamentos de emerxencia, instalacións de enerxías renovables e camiños municipais; e, en xeral, para dotacións destinadas á prestación de servizos municipais. 

Outras liñas de axudas están dirixidas de maneira específica a asociacións sen ánimo de lucro ou a mellora de equipamentos e instalacións no ámbito rural.

Mellora de equipamentos
Tramitar en liña: ED301K 02/06/2023 00:00 - 03/07/2023 23:59
ED301K

Subvencións a centros privados sostidos con fondos públicos para dotación de medios dixitais apropiados para a ensinanza e aprendizaxe en calquera modalidade, presencial, a distancia e mixta.

Tramitar en liña: ED516A 31/05/2022 00:00 - 30/06/2022 23:59
ED516A

Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros publicos non universitarios.

Tramitar en liña: MR701D Aberto todo o ano
MR701D

Axudas LEADER. PDR de Galicia 2014-2020.

Tramitar en liña: PR949A 29/10/2022 00:00 - 28/11/2022 23:59
PR949A

Subvencións a federacións deportivas galegas, clubs e sociedades anónimas deportivas, para a adquisición de equipamentos deportivos.

Tramitar en liña: MR351A 20/06/2024 00:00 - 19/07/2024 23:59
MR351A

Axudas para o fomento do asociacionismo na utilización de maquinaria e equipamento agrarios en réximen asociativo en Galicia.

Tramitar en liña: MR701D Aberto todo o ano
MR701D

Axudas LEADER. PDR de Galicia 2014-2020.

Tramitar en liña: CT211B 24/01/2024 00:00 - 23/02/2024 23:59
CT211B

Subvencións a entidades locais de Galicia para o equipamento e mellora das instalacións e locais utilizados para a realización de actividades culturais.

Tramitar en liña: PR450A 28/07/2023 00:00 - 28/08/2023 23:59
PR450A

Equipamento de emerxencias a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de concellos, Fondos FEDER 2021-2027.

Tramitar en liña: PR486A 13/01/2024 00:00 - 12/02/2024 23:59
PR486A

Subvencións a concellos para infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais.

Tramitar en liña: MR701E 26/01/2024 00:00 - 26/02/2024 23:59
MR701E

Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas.

Tramitar en liña: MR701D Aberto todo o ano
MR701D

Axudas LEADER. PDR de Galicia 2014-2020.

Tramitar en liña: MR101L 23/12/2023 00:00 - 22/01/2024 23:59
MR101L

Plan de Rehabilitación de camiños de zonas de concentración ou reestruturación parcelaria.

Tramitar en liña: PR487A 01/03/2024 00:00 - 01/03/2024 23:59
PR487A

Subvencións en réxime de concorrencia competitiva dentro do plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia.

Tramitar en liña: MR701D Aberto todo o ano
MR701D

Axudas LEADER. PDR de Galicia 2014-2020.