Galicia exterior

A Xunta de Galicia, en materia de emigración, establece como unha das súas áreas de actuación prioritaria a asistencia sociosanitaria digna para todas as persoas galegas residentes no exterior, mediante, entre outros, o "Programa de axudas económicas individuais", que ten como obxectivo contribuír a paliar a carencia de medios económicos para poder afrontar as necesidades básicas de subsistencia e atención sociosanitaria.

Xunto a estas axudas, convócanse anualmente outras liñas de apoio dirixidas tanto a galegos e galegas residentes no exterior, como a persoas emigrantes galegas retornadas ou as entidades galegas no exterior. O obxecto destas é promover o contacto das persoas galegas residentes no exterior coa súa terra e coas súas familias, fortalecendo así os vínculos de unión con Galicia, e dinamizar a acción cultural, social, económica... dos Centros Galegos na diáspora.

Galicia exterior
Tramitar en liña: PR935A Solicitude presencial: PR935A 05/04/2024 00:00 - 15/10/2024 23:59
Tramitar en liña: PR937A 03/02/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
Tramitar en liña: PR925A 26/01/2024 00:00 - 01/04/2024 23:59
Tramitar en liña: PR924B 17/01/2024 00:00 - 04/03/2024 23:59
Tramitar en liña: PR905A Solicitude presencial: PR905A 30/01/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
Tramitar en liña: PR923C 20/03/2024 00:00 - 19/04/2024 23:59
Tramitar en liña: PR924C 06/02/2024 00:00 - 05/03/2024 23:59
Tramitar en liña: PL500C 14/03/2024 00:00 - 05/04/2024 23:59
Tramitar en liña: PR924B 17/01/2024 00:00 - 04/03/2024 23:59
Tramitar en liña: PR803D 03/05/2023 00:00 - 02/06/2023 23:59
Tramitar en liña: PR803D 03/05/2023 00:00 - 02/06/2023 23:59
Tramitar en liña: CT141A 23/03/2023 00:00 - 24/04/2023 23:59
Tramitar en liña: PR924B 17/01/2024 00:00 - 04/03/2024 23:59
Tramitar en liña: PR803D 03/05/2023 00:00 - 02/06/2023 23:59
Tramitar en liña: PR923C 20/03/2024 00:00 - 19/04/2024 23:59
Tramitar en liña: PR924C 06/02/2024 00:00 - 05/03/2024 23:59