Galicia exterior

A Xunta de Galicia, en materia de emigración, establece como unha das súas áreas de actuación prioritaria a asistencia sociosanitaria digna para todas as persoas galegas residentes no exterior, mediante, entre outros, o "Programa de axudas económicas individuais", que ten como obxectivo contribuír a paliar a carencia de medios económicos para poder afrontar as necesidades básicas de subsistencia e atención sociosanitaria.

Xunto a estas axudas, convócanse anualmente outras liñas de apoio dirixidas tanto a galegos e galegas residentes no exterior, como a persoas emigrantes galegas retornadas ou as entidades galegas no exterior. O obxecto destas é promover o contacto das persoas galegas residentes no exterior coa súa terra e coas súas familias, fortalecendo así os vínculos de unión con Galicia, e dinamizar a acción cultural, social, económica... dos Centros Galegos na diáspora.

Galicia exterior
Tramitar en liña: PR924C 31/01/2023 00:00 - 28/02/2023 23:59
Tramitar en liña: PL500C Solicitude presencial: PL500C 07/03/2023 00:00 - 27/03/2023 23:59
Tramitar en liña: PR937A 05/04/2022 00:00 - 30/09/2022 23:59
Tramitar en liña: PR925A 16/02/2022 00:00 - 29/03/2022 23:59
Tramitar en liña: PR924B Solicitude presencial: PR924B 24/03/2023 00:00 - 24/04/2023 23:59
Tramitar en liña: PR905A 30/03/2022 00:00 - 30/09/2022 23:59
Tramitar en liña: PR923C 02/06/2022 00:00 - 01/07/2022 23:59
Tramitar en liña: PR935A 18/02/2022 00:00 - 15/11/2022 23:59
Tramitar en liña: PR937A 05/04/2022 00:00 - 30/09/2022 23:59
Tramitar en liña: PR924B Solicitude presencial: PR924B 24/03/2023 00:00 - 24/04/2023 23:59
Tramitar en liña: PR803D 07/04/2022 00:00 - 06/05/2022 23:59
Tramitar en liña: PR803D 07/04/2022 00:00 - 06/05/2022 23:59
Tramitar en liña: PR924C 31/01/2023 00:00 - 28/02/2023 23:59
Tramitar en liña: CT141A Solicitude presencial: CT141A 23/03/2023 00:00 - 24/04/2023 23:59
Tramitar en liña: PR924B Solicitude presencial: PR924B 24/03/2023 00:00 - 24/04/2023 23:59
Tramitar en liña: PR803D 07/04/2022 00:00 - 06/05/2022 23:59
Tramitar en liña: PR923C 02/06/2022 00:00 - 01/07/2022 23:59