Formación para o emprego

Son varios os programas de axudas e subvencións, bolsas, accións... que se convocan ao longo do ano para promover actividades formativas orientadas á formación profesional e á adquisición de coñecementos e competencias no eido laboral. Co foco posto nos distintos colectivos e sectores produtivos, estas liñas de axuda teñen por obxecto a cualificación profesional das persoas traballadoras, tanto daquelas que se atopen en activo como en situación de desemprego e cubren, especialmente, as necesidades detectadas polos servizos públicos de emprego e as demandas do mercado laboral.

Formación para o emprego
Tramitar en liña: PR770F 22/05/2024 00:00 - 21/06/2024 23:59
PR770F

Bolsa de formación práctica en estudos relacionados co dereito administrativo.

Tramitar en liña: PR770P 22/05/2024 00:00 - 21/06/2024 23:59
PR770P

Bolsa de formación práctica para a xestión de procesos de avaliación e calidade.

Tramitar en liña: CO400F 01/03/2024 00:00 - 01/03/2024 23:59
CO400F

Bolsa de formación no Instituto Galego do Consumo e da Competencia en materia de promoción e defensa da competencia.

Tramitar en liña: MR207A Solicitude presencial: MR207A 16/07/2024 00:00 - 31/07/2024 23:59
MR207A

Prazas de residencia nos centros de formación e experimentación agraria dependentes da Axencia Galega da Calidade Alimentaria.

Tramitar en liña: CO400E 24/01/2024 00:00 - 23/02/2024 23:59
CO400E

Bolsa de formación no Instituto Galego do Consumo e da Competencia en materia de dereitos das persoas consumidoras e seguridade dos produtos.

Tramitar en liña: TR301V Solicitude presencial: TR301V Aberto todo o ano
TR301V

Bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego.

Tramitar en liña: PL500C 14/03/2024 00:00 - 05/04/2024 23:59
PL500C

Probas para a obtención do Certificado de lingua galega: Niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Tramitar en liña: ED517B Aberto todo o ano
ED517B

Inscrición no proceso de avaliación e acreditación das competencias profesionais.

Tramitar en liña: TR301K 10/07/2024 00:00 - 09/08/2024 23:59
TR301K

Accións formativas para o emprego dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas.

Solicitude presencial: ED317B Aberto todo o ano
ED317B

Solicitude de exención de módulos de formación en centros de traballo (FCT) pola correspondencia coa practica laboral

Solicitude presencial: ED202A 11/07/2024 00:00 - 09/09/2024 23:59
ED202A

Axudas económicas para a formación en centros de traballo ou FP Dual.

Tramitar en liña: TR302D 26/06/2024 00:00 - 16/09/2024 23:59
TR302D

Bonos Talento Empresa.

Tramitar en liña: TR301P 09/01/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR301P

Accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas.

Tramitar en liña: ED517B Aberto todo o ano
ED517B

Inscrición no proceso de avaliación e acreditación das competencias profesionais.

Tramitar en liña: TR301K 10/07/2024 00:00 - 09/08/2024 23:59
TR301K

Accións formativas para o emprego dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas.

Tramitar en liña: IF318A 01/12/2023 00:00 - 02/01/2024 23:59
IF318A

Axudas para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia.

Tramitar en liña: TR351G 25/01/2024 00:00 - 26/02/2024 23:59
TR351G

Subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural)

Tramitar en liña: PR780A 14/06/2024 00:00 - 15/07/2024 23:59
PR780A

Subvencións destinadas ao financiamento de plans de formación das entidades locais de Galicia.

Tramitar en liña: TR353A 23/02/2024 00:00 - 22/03/2024 23:59
TR353A

Subvención a obradoiros duais de emprego.

Tramitar en liña: BS324C 30/04/2019 00:00 - 29/05/2019 23:59
BS324C

Mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa: Axudas a entidades locais.

Tramitar en liña: TR353B 24/02/2024 00:00 - 25/03/2024 23:59
TR353B

Subvención programas de emprego para persoas mozas.

Tramitar en liña: TR301K 10/07/2024 00:00 - 09/08/2024 23:59
TR301K

Accións formativas para o emprego dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas.

Tramitar en liña: TR332A 12/06/2024 00:00 - 11/07/2024 23:59
TR332A

Subvención a entidades colaboradoras para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia.

Tramitar en liña: TR358D 25/01/2024 00:00 - 26/02/2024 23:59
TR358D

Programas de apoio ás entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego e empresas de inserción. Programa II: fomento e consolidación das asociacións de centros especiais de emprego e empresas de inserción laboral.

Tramitar en liña: TR353A 23/02/2024 00:00 - 22/03/2024 23:59
TR353A

Subvención a obradoiros duais de emprego.

Tramitar en liña: TR332A 12/06/2024 00:00 - 11/07/2024 23:59
TR332A

Subvención a entidades colaboradoras para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia.