Fomento do emprego

Son varias as liñas de axuda que se dispoñen nesta sede electrónica co obxecto de fomentar o emprego na Comunidade Autónoma de Galicia.
 
Destacan aquelas orientadas a ofrecer incentivos á contratación indefinida inicial de persoas, así como os programas de inserción laboral, as accións formativas que inclúen un compromiso de contratación ou aquelas que contribúen a potenciar as iniciativas de base tecnolóxica.

En canto aos/ás beneficiarios finais, aténdese con especial interese a colectivos específicos entre os que destacan: a mocidade, as persoas con discapacidade, as persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social ou paradas de longa duración ou as mulleres en situación de violencia de xénero. Da mesma forma, existen liñas específicas para a contratación de empresas de inserción laboral, de axentes de emprego e desenvolvemento local ou de persoal técnico de orientación laboral.

Fomento do emprego
Tramitar en liña 09/02/2018 - 08/03/2018
Tramitar en liña 10/01/2019 - 11/02/2019
Tramitar en liña 10/08/2018 - 10/09/2018
Tramitar en liña 24/05/2018 - 25/06/2018
Tramitar en liña 17/07/2018 - 16/08/2018
Tramitar en liña 11/08/2018 - 10/09/2018
Tramitar en liña 09/02/2018 - 08/03/2018
Tramitar en liña 10/08/2018 - 10/09/2018
Tramitar en liña 27/01/2018 - 01/10/2018
Tramitar en liña 28/12/2018 - 16/12/2019
Tramitar en liña 03/01/2018 - 15/10/2018
Tramitar en liña 27/01/2018 - 31/07/2018
Tramitar en liña 09/02/2018 - 08/03/2018
Tramitar en liña 22/06/2018 - 23/07/2018
Tramitar en liña 10/01/2019 - 11/02/2019
Tramitar en liña 10/08/2018 - 10/09/2018
Tramitar en liña 24/05/2018 - 25/06/2018
Tramitar en liña 10/01/2019 - 11/02/2019
Tramitar en liña 04/01/2019 - 04/02/2019
Tramitar en liña 01/02/2018 - 28/02/2018
Tramitar en liña 09/02/2018 - 08/03/2018
Tramitar en liña 22/06/2018 - 23/07/2018
Tramitar en liña 24/05/2018 - 25/06/2018