Estudos universitarios

Co inicio do ano abre o prazo de solicitude das axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do Programa comunitario Erasmus+, polo que os/as estudantes galegos/as que tiveran dereito ás axudas europeas poderán tamén acceder ás complementarias autonómicas. 

O goberno autonómico dispón, ademais deste, doutros programas e liñas de axuda dirixidos a favorecer a mobilidade estudantil ou a realización de prácticas, a apoiar a etapa predoutoral, a acceder ás residencias xuvenís ou a garantir a continuidade dos estudos a aquelas persoas que por causas sobrevidas presenten necesidades urxentes de recursos económicos, entre outras.

A elas hai que engadir, para empresas e profesionais, as axudas de apoio á etapa de formación postdoutoral e as de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas nas universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG) e nos organismos públicos de investigación e outras entidades do sistema galego de I+D+i-GRC.

Estudos universitarios
Tramitar en liña 10/08/2022 - 09/09/2022
Tramitar en liña 16/07/2022 - 16/08/2022
Tramitar en liña 04/01/2022 - 03/02/2022
Tramitar en liña 19/03/2022 - 18/04/2022
Tramitar en liña 11/01/2022 - 14/03/2022
Tramitar en liña 01/02/2022 - 28/02/2022
Tramitar en liña 11/01/2022 - 31/07/2022
Tramitar en liña 06/05/2022 - 06/06/2022
Tramitar en liña 22/01/2022 - 21/02/2022
Tramitar en liña 01/02/2022 - 28/02/2022
Tramitar en liña 22/01/2022 - 21/02/2022
Tramitar en liña 01/02/2022 - 28/02/2022
Tramitar en liña 03/02/2022 - 02/03/2022
Tramitar en liña 03/02/2022 - 02/03/2022
Tramitar en liña 03/02/2022 - 02/03/2022
Tramitar en liña 03/02/2022 - 02/03/2022
Tramitar en liña 03/02/2022 - 02/03/2022
Tramitar en liña 03/02/2022 - 02/03/2022

Tamén lle pode interesar...