Emprego autónomo

As persoas traballadoras autónomas son potenciais beneficiarias de diferentes axudas, préstamos e programas de apoio promovidos pola Xunta de Galicia e os seus organismos. Trátase nalgúns casos de liñas dirixidas especificamente a este colectivo, e noutros casos abertas tamén a empresas.

Recompilamos aquí os principais procedementos destinados ás persoas autónomas en xeral. Se quere consultar outros dos que son beneficiarias as persoas autónomas que exercen nun sector concreto (comercio, artesanía, transporte, turismo, acuicultura…) pode buscalos directamente na Guía de procedementos e servizos, filtrando polo colectivo "Autónomos/as".

Toda a información de utilidade sobre os servizos que ofrece a Xunta de Galicia a este colectivo está dispoñible a través de Internet na Oficina do Autónomo.

Emprego autónomo
Tramitar en liña: PR937A 03/02/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
PR937A

Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes galegas retornadas na Comunidade Autónoma galega.

Tramitar en liña: TR341D 16/01/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR341D

Promoción do emprego autónomo.

Tramitar en liña: PE155A 01/02/2024 00:00 - 29/02/2024 23:59
PE155A

Axudas autonómicas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativas.

Tramitar en liña: TR302D 26/06/2024 00:00 - 16/09/2024 23:59
TR302D

Bonos Talento Empresa.

Tramitar en liña: TR357C 07/02/2024 00:00 - 06/03/2024 23:59
TR357C

Liña I: Axudas para a elaboración e implantación de plans de igualdade.

Tramitar en liña: TR357D 07/02/2024 00:00 - 06/03/2024 23:59
TR357D

Liña II: Axudas á conciliación.

Tramitar en liña: TR357B 07/02/2024 00:00 - 06/03/2024 23:59
TR357B

Liña III: Axudas para as certificacións de RSE.

Tramitar en liña: TR341Q 29/01/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR341Q

Bono das persoas autónomas

Tramitar en liña: TR890A 09/01/2023 00:00 - 09/02/2023 23:59
TR890A

Impacto autónomo.

Tramitar en liña: TR341D 16/01/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR341D

Promoción do emprego autónomo.

Tramitar en liña: TR349F 05/02/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR349F

Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas

Tramitar en liña: TR807I 22/02/2022 00:00 - 01/08/2022 23:59
TR807I

Programa I. Fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación.

Tramitar en liña: TR340E 10/04/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR340E

Incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica-IEBT.

Tramitar en liña: IG408A 02/10/2023 00:00 - 31/10/2023 14:00
IG408A

Axudas susceptibles de seren cofinanciadas pola Unión Europea no marco do Programa Galicia Feder 2021-2027 e préstamos parcialmente reembolsables para o financiamento dos proxectos de investimento empresarial.

Tramitar en liña: IG534C 29/03/2022 00:00 - 31/10/2022 23:59
IG534C

Préstamos previstos no Instrumento Financeiro Préstamos Pemes Galicia - Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020.

Tramitar en liña: PE155A 01/02/2024 00:00 - 29/02/2024 23:59
PE155A

Axudas autonómicas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativas.