COVID-19: apoio aos sectores afectados

No contexto da actual crise ocasionada pola COVID-19 a acción da Xunta de Galicia vai máis alá da adopción medidas preventivas en materia de saúde pública. O forte impacto do coronavirus en todos os eidos (social, económico, laboral, educativo...) require da creación de novas liñas específicas de axuda, ou modificacións nas xa existentes, co fin de minimizar as consecuencias negativas da pandemia sobre a poboación e os distintos sectores afectados.

Nesta páxina irase dando conta delas, a medida que se vaian convocando ou modificando.

COVID-19: apoio aos sectores afectados
Tramitar en liña: PR937A 03/02/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
PR937A

Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes galegas retornadas na Comunidade Autónoma galega.

Tramitar en liña: VI432E 07/04/2021 00:00 - 30/09/2021 23:59
VI432E

Axudas para contribuir a minimizar o impacto económico e social da Covid-19 nos alugueiros de vivenda habitual.

Tramitar en liña: PR905A Solicitude presencial: PR905A 30/01/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
PR905A

Axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas.

Tramitar en liña: ED433A 10/01/2023 00:00 - 31/07/2023 23:59
ED433A

Axudas destinadas ao alumnado das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico, teña dificultades económicas para continuar os estudos

Tramitar en liña: IG524E 04/12/2020 00:00 - 01/03/2021 23:59
IG524E

Axudas para a instalación, reforma e adaptación das terrazas dos establecementos de hostalaría e restauración e a adquisición de elementos de envasado e empaquetado para o servizo de consumo no domicilio, financiadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19

Tramitar en liña: VI482C 17/03/2021 00:00 - 10/12/2021 23:59
VI482C

Bono de alugueiro social para vítimas de violencia de xénero con financiamento do pacto de estado contra a violencia de xénero

Tramitar en liña: VI482D 11/05/2022 00:00 - 21/11/2022 23:59
VI482D

Prórroga do bono de alugueiro social para vítimas de violencia de xénero con financiamento do pacto de estado contra a violencia de xénero.

Tramitar en liña: BS900B 13/06/2020 00:00 - 13/07/2020 23:59
BS900B

Axudas económicas ás familias de persoas usuarias de centros de atención diúrna de persoas maiores e con discapacidade durante a situación de suspensión deste servizo como consecuencia do covid-19, a través do Bono Coidado Extraordinario á dependencia.

Tramitar en liña: IF311A 12/06/2020 00:00 - 31/07/2020 23:59
IF311A

Axudas para a instalación de anteparos en vehículos dedicados ás actividades de taxi e de alugamento con condutor.

Tramitar en liña: VI432A 31/03/2021 00:00 - 30/04/2021 23:59
VI432A

Axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021.

Tramitar en liña: ED601B 31/03/2020 00:00 - 06/04/2020 23:59
ED601B

Axuda extraordinaria comedores escolares.

Tramitar en liña: TU503E 02/07/2022 00:00 - 01/08/2022 23:59
TU503E

Subvencións para investimentos en equipamentos post Covid dos establecementos hosteleiros financiadas ao 100% no marco do Eixe REACT-UE do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19.

Tramitar en liña: IG402A 01/04/2024 08:00 - 15/11/2024 14:00
IG402A

Axudas a servizos modulares de asesoramento especializado a empresas galegas prestados por entidades colaboradoras (Programa Re-acciona), susceptibles de seren cofinanciadas pola Unión Europea no marco do Programa Galicia Feder 2021-2027.

Tramitar en liña: TR820G 24/09/2021 00:00 - 25/10/2021 23:59
TR820G

Axudas destinadas ás persoas traballadoras en situación de ERTE.

Tramitar en liña: TU503B 27/07/2021 00:00 - 26/08/2021 23:59
TU503B

Subvencións para a mellora da competitividade dos establementos hoteleiros e de restauración.

Tramitar en liña: IN852D 14/07/2021 00:00 - 13/08/2021 23:59
IN852D

Subvencións para proxectos de investigación industrial e desenvolvemento experimental relacionados coa COVID-19. Liña 1.

Tramitar en liña: IN852E 14/07/2021 00:00 - 13/08/2021 23:59
IN852E

Subvencións para proxectos de innovación en producto relacionados coa COVID1-19. Liña 2

Tramitar en liña: IG300E 10/07/2021 00:00 - 30/09/2021 23:59
IG300E

Axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada pola COVID-19 (programa Cheques Dixitalización COVID-19), susceptibles de ser financiadas no marco do eixo REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 como parte da resposta da UE a pandemia COVID-19.

Tramitar en liña: PE205J 30/06/2021 00:00 - 29/07/2021 23:59
PE205J

Axudas para compensar aos acuicultores que tiveran perdas de produción entre o 1 de febreiro e o 31 de decembro de 2020 como consecuencia do brote de Covid-19, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP).

Tramitar en liña: CT302E 24/06/2021 00:00 - 23/07/2021 23:59
CT302E

Subvencións para profesionais autónomos e empresas que sufran perdas de ingresos derivados da crise provocada pola covid-19, que desenvolvan espectáculos musicais con público, dentro da programación do Xacobeo 21-22.

Tramitar en liña: TR600A 14/06/2021 00:00 - 30/09/2021 23:59
TR600A

Programa I de apoio ás persoas traballadoras autónomas en estimación obxectiva.

Tramitar en liña: TR600B 14/06/2021 00:00 - 30/09/2021 23:59
TR600B

Programa II de apoio ás persoas traballadoras autónomas individuais e persoas traballadoras autonómas ou empresas con ata 10 persoas traballadoras ou de ata 25 persoas traballadoras cun volume de facturación de ata 2 millóns de euros.

Tramitar en liña: TR600C 14/06/2021 00:00 - 30/09/2021 23:59
TR600C

Programa III de apoio ás persoas traballadoras autónomas ou empresas con máis de 10 persoas traballadoras e cun volume de facturación de máis de 2 millóns de euros, ou empresas de máis de vintecinco persoas traballadoras.

Tramitar en liña: IG300C 26/04/2024 08:00 - 27/05/2024 14:00
IG300C

Axudas á transformación dixital das pemes susceptibles de seren cofinanciadas pola Unión Europea no marco do programa Galicia Feder 2021- 2027.

Tramitar en liña: IG402B 02/01/2024 08:00 - 02/02/2024 14:00
IG402B

Selección, en réxime de concorrencia competitiva, das entidades colaboradoras que participarán na xestión de subvencións para servizos modulares de asesoramento especializado a empresas galegas (programa Re-acciona), susceptibles de seren cofinanciadas pola Unión Europea no marco do Programa Galicia Feder 2021-2027.

Tramitar en liña: TR500A 19/02/2021 00:00 - 18/03/2021 23:59
TR500A

Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas.

Tramitar en liña: TR500B 19/02/2021 00:00 - 18/03/2021 23:59
TR500B

Programa II de microempresas.

Tramitar en liña: TR500C 24/02/2021 00:00 - 23/03/2021 23:59
TR500C

Programa I de hostalería.

Tramitar en liña: TR500D 24/02/2021 00:00 - 23/03/2021 23:59
TR500D

Programa II outras actividades pechadas.

Tramitar en liña: TR341Y 18/02/2021 00:00 - 17/03/2021 23:59
TR341Y

Axudas para o reequilibrio financeiro dos CEEIS e EIL especialmente afectados pola crise do COVID-19.

Tramitar en liña: IG524E 04/12/2020 00:00 - 01/03/2021 23:59
IG524E

Axudas para a instalación, reforma e adaptación das terrazas dos establecementos de hostalaría e restauración e a adquisición de elementos de envasado e empaquetado para o servizo de consumo no domicilio, financiadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19

Tramitar en liña: TR400A 19/11/2020 00:00 - 18/12/2020 23:59
TR400A

Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas.

Tramitar en liña: TR400B 28/11/2020 00:00 - 28/12/2020 23:59
TR400B

Programa I de microempresas.

Tramitar en liña: TR400C 28/11/2020 00:00 - 28/12/2020 23:59
TR400C

Programa II de hostalería.

Tramitar en liña: PE209M 18/11/2020 00:00 - 17/12/2020 23:59
PE209M

Axudas ás persoas armadoras de buques pesqueiros conxeladores do censo unificado de palangre de superficie con porto base en Galicia para paliar as dificultades de comercialización ocasionadas como consecuencia da pandemia Covid-19

Tramitar en liña: MR436E 30/10/2020 00:00 - 30/11/2020 23:59
MR436E

Axudas para a continuidade do sector de flor cortada e planta ornamental.

Tramitar en liña: MR436F 30/10/2020 00:00 - 30/11/2020 23:59
MR436F

Axudas para a continuidade do sector de vacún de carne

Tramitar en liña: PR471B 28/10/2020 00:00 - 27/11/2020 23:59
PR471B

Axudas alugueiro establecementos lecer nocturno

Tramitar en liña: IG535A 23/01/2024 08:00 - 30/09/2024 14:00
IG535A

Marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas (financiamento Igape-pemes).

Tramitar en liña: MR436D 23/10/2020 00:00 - 05/11/2020 23:59
MR436D

Axudas para o sector de flor cortada e planta ornamental

Tramitar en liña: TR820Y 05/10/2020 00:00 - 19/10/2020 23:59
TR820Y

Declaración de empresa dependente ou integrante da cadea de valor.

Tramitar en liña: IN845D 25/08/2020 00:00 - 24/09/2020 23:59
IN845D

Axudas para o rescate de proxectos de investigación galegos presentados á convocatoria de expresións de interese do ISCIII para o financiamento de proxectos de investigación sobre o SARS-CoV-2 e a enfermidade COVID-19 con cargo ao fondo – COVID-19.

Tramitar en liña: PE401I 28/10/2021 00:00 - 29/11/2021 23:59
PE401I

Axudas ás persoas mariscadoras afectadas polo cesamento temporal da actividade marisqueira como consecuencia do COVID-19.

Tramitar en liña: PE209L 11/07/2020 00:00 - 10/08/2020 23:59
PE209L

Axudas para compensar as perdas de ingresos por COVID-19 ás persoas autónomas redeiras.

Tramitar en liña: PE209I 10/07/2020 00:00 - 10/08/2020 23:59
PE209I

Axudas ás entidades xestoras de lonxa pola caída de ingresos como consecuencia da pandemia covid-19 e a declaración do estado de alarma efectuada polo real decreto 463/2020, do 14 de marzo

Tramitar en liña: TR332C 10/07/2020 00:00 - 10/08/2020 23:59
TR332C

Programa de axudas á contratación en Organismos Intermedios

Tramitar en liña: BS900D 13/06/2020 00:00 - 14/09/2020 23:59
BS900D

Axudas para gastos de funcionamento a entidades privadas titulares de recursos de atención á infancia durante a suspensión da actividade por Covid-19

Tramitar en liña: IG524C 20/06/2020 00:00 - 17/08/2020 23:59
IG524C

Axudas aos proxectos dos comercios retallistas galegos para contribuír á reactivación do comercio galego garantindo a seguridade laboral e a xeración de confianza no consumidor, susceptibles de financiamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Tramitar en liña: IG300E 10/07/2021 00:00 - 30/09/2021 23:59
IG300E

Axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada pola COVID-19 (programa Cheques Dixitalización COVID-19), susceptibles de ser financiadas no marco do eixo REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 como parte da resposta da UE a pandemia COVID-19.

Tramitar en liña: IG415B 27/05/2020 00:00 - 30/09/2020 23:59
IG415B

Axudas ao investimento para a fabricación de produtos relacionados co covid-19 (Inviste covid-19), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Tramitar en liña: IG524C 20/06/2020 00:00 - 17/08/2020 23:59
IG524C

Axudas aos proxectos dos comercios retallistas galegos para contribuír á reactivación do comercio galego garantindo a seguridade laboral e a xeración de confianza no consumidor, susceptibles de financiamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Tramitar en liña: IG524D 26/06/2020 00:00 - 17/08/2020 23:59
IG524D

Axudas aos proxectos de empresas galegas para garantir a seguridade laboral e xerar confianza no consumidor, susceptibles de cofinanciamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Tramitar en liña: TR342B 07/07/2020 00:00 - 06/08/2020 23:59
TR342B

Programa cheque autónomo seguimos adiante.

Tramitar en liña: TR342B 07/07/2020 00:00 - 06/08/2020 23:59
TR342B

Programa cheque autónomo seguimos adiante.

Tramitar en liña: SA304C 09/07/2020 00:00 - 29/07/2020 23:59
SA304C

Axudas do programa Traslaciona Covid-19. Reforzo da investigación sanitaria de Galicia.

Tramitar en liña: TR820X 27/04/2020 00:00 - 31/07/2020 23:59
TR820X

Anticipos por pagamento de expedientes de regulación temporal de emprego

Tramitar en liña: IG415A 16/04/2020 00:00 - 10/07/2020 23:59
IG415A

Axudas aos proxectos de reorganización produtiva das empresas galegas para a fabricación de equipamento sanitario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020

Tramitar en liña: IG415B 27/05/2020 00:00 - 30/09/2020 23:59
IG415B

Axudas ao investimento para a fabricación de produtos relacionados co covid-19 (Inviste covid-19), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Tramitar en liña: VI432A 31/03/2021 00:00 - 30/04/2021 23:59
VI432A

Axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021.

Tramitar en liña: DE402A 24/09/2021 00:00 - 25/10/2021 23:59
DE402A

Subvencións a federacións deportivas, clubs, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para a reactivación da actividade deportiva competitiva no contexto da COVID-19

Tramitar en liña: PR945C 16/12/2023 00:00 - 15/01/2024 23:59
PR945C

Subvencións a clubs, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento deportivo especializado de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas.

Tramitar en liña: SA463I 30/10/2020 00:00 - 30/11/2020 23:59
SA463I

Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais e as adiccións, orientados a minimizar o impacto que a pandemia por COVID 19 ten na saúde mental da poboación galega

Tramitar en liña: MR436E 30/10/2020 00:00 - 30/11/2020 23:59
MR436E

Axudas para a continuidade do sector de flor cortada e planta ornamental.

Tramitar en liña: MR436F 30/10/2020 00:00 - 30/11/2020 23:59
MR436F

Axudas para a continuidade do sector de vacún de carne

Tramitar en liña: TR332C 10/07/2020 00:00 - 10/08/2020 23:59
TR332C

Programa de axudas á contratación en Organismos Intermedios

Tramitar en liña: BS900D 13/06/2020 00:00 - 14/09/2020 23:59
BS900D

Axudas para gastos de funcionamento a entidades privadas titulares de recursos de atención á infancia durante a suspensión da actividade por Covid-19

Tramitar en liña: BS631B 04/07/2020 00:00 - 03/08/2020 23:59
BS631B

Subvencións a entidades de iniciativa social destinadas ao financiamento de gastos extraordinarios nos centros e programas de inclusión social, ocasionados pola crise sanitaria do COVID-19.

Tamén lle pode interesar...