Fomento do asociacionismo

As asociacións constitúen un fenómeno sociolóxico e político, como tendencia natural das persoas e como instrumento de participación, respecto do cal os poderes públicos non permanecen á marxe. Esta sede facilita a localización daqueles procedementos necesarios para que calquera persoa, e en calquera eido (social, empresarial, cultural...), poida realizar os trámites precisos para dar de alta, baixa... asociacións ou inscribilas nos distintos rexistros destas (Rexistro de Asociacións, Rexistro de Fundacións de Interese Galego, Rexistro de Entidades de Promoción do Camiño de Santiago...).

 

Asemade, e co obxecto de fomentar a súa actividade, dispóñense tamén as axudas económicas que fomentan o asociacionismo de determinados colectivos (mocidade, mulleres, comerciantes...) ou con determinadas finalidades produtivas (asociacións de produtores de leite, utilización de maquinaria e equipamentos agrarios en réxime asociativo...).

Fomento do asociacionismo
Tramitar en liña: BS308A Aberto todo o ano
BS308A

Inclusión no censo de entidades xuvenís.

Tramitar en liña: SI437A 11/04/2024 00:00 - 10/05/2024 23:59
SI437A

Axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres.

Tramitar en liña: MR351A 20/06/2024 00:00 - 19/07/2024 23:59
MR351A

Axudas para o fomento do asociacionismo na utilización de maquinaria e equipamento agrarios en réximen asociativo en Galicia.

Tramitar en liña: BS308A Aberto todo o ano
BS308A

Inclusión no censo de entidades xuvenís.

Tramitar en liña: CT141A 24/04/2024 00:00 - 23/05/2024 23:59
CT141A

Premio Elías Valiña ao esforzo revitalizador e promocional dos Camiños de Santiago.

Tramitar en liña: PR487A 01/03/2024 00:00 - 01/03/2024 23:59
PR487A

Subvencións en réxime de concorrencia competitiva dentro do plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia.

Tramitar en liña: BS101A 24/08/2015 00:00 - 03/03/2024 23:59
BS101A

Inscricións no Rexistro de Fundacións de Interese Galego. Comunicacións e autorizacións do protectorado.

Tramitar en liña: BS308A Aberto todo o ano
BS308A

Inclusión no censo de entidades xuvenís.

Tramitar en liña: CT128A Aberto todo o ano
CT128A

Inscrición no Rexistro de Entidades de Promoción do Camiño de Santiago.

Tramitar en liña: PR308A Aberto todo o ano
PR308A

Inscricións no Rexistro de Asociacións

Tramitar en liña: PR310A Solicitude presencial: PR310A Aberto todo o ano
PR310A

Declaración de utilidade pública de asociacións e presentación de contas.

Tramitar en liña: PR990A 16/06/2018 00:00 - 16/07/2018 23:59
PR990A

Axudas ás Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago.

Tramitar en liña: SI437A 11/04/2024 00:00 - 10/05/2024 23:59
SI437A

Axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres.

Tramitar en liña: ED507A 05/03/2024 00:00 - 04/04/2024 23:59
ED507A

Axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado, e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial.