Apoio á natalidade

Os seguintes procedementos teñen por obxecto favorecer a conciliación mediante a concesión de prestacións económicas e outras medidas dirixidas ás familias con fillos/as menores. Dependendo da axuda faranse efectivas mediante a Tarxeta Benvida (para mercar en farmacias, parafarmacias, supermercados, tendas de alimentación e establecementos de puericultura ou especializados en artigos e produtos para a infancia); a de Coidado (para cubrir necesidades derivadas da conciliación da vida persoal, familiar e laboral); ou unha prestación económica de pagamento único que varía a cantidade en función de se se trata do/a primeiro/a, segundo/a ou terceiro/a fillo/a e sucesivos/as.

Tamén existen liñas de axuda para favorecer a conciliación entre a vida laboral e a familiar, tanto para persoas asalariadas como para traballadores/as autónomos/as, e axudas dirixidas especificamente a entidades locais para o fomento da conciliación.

Apoio á natalidade
Tramitar en liña: BS402A Solicitude presencial: BS402A 16/03/2024 00:00 - 17/03/2025 23:59
BS402A

Novo ingreso en escolas infantís 0-3.

Tramitar en liña: BS403B Solicitude presencial: BS403B 12/01/2024 00:00 - 31/03/2025 23:59
BS403B

Programa de axudas a través da tarxeta Benvida.

Tramitar en liña: BS412A 05/07/2023 00:00 - 15/09/2023 23:59
BS412A

Axudas económicas ás familias para a conciliación en situacións puntuais e períodos de vacacións escolares a través do programa Bono Concilia Familia.

Tramitar en liña: SI435B 17/03/2022 00:00 - 18/04/2022 23:59
SI435B

Axudas e subvencións a entidades locais: Programa de fomento da conciliación.

Tramitar en liña: BS403C 15/05/2024 00:00 - 14/06/2024 23:59
BS403C

Axudas para a posta en marcha de Casas Niño.

Tramitar en liña: TR341R 25/01/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR341R

Axudas para a conciliación da persoa traballadora autónoma

Tramitar en liña: SI440A 12/07/2023 00:00 - 11/08/2023 23:59
SI440A

Axudas a conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo.

Tramitar en liña: BS420D 01/09/2023 00:00 - 30/11/2023 23:59
BS420D

Axudas para o funcionamento e fomento da gratuidade da atención educativa dos nenos e nenas da Comunidade Autónoma de Galicia en escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia de titularidade municipal

Tramitar en liña: SI436A 09/01/2024 00:00 - 08/02/2024 23:59
SI436A

Axudas e subvencións a entidades locais: Programa do plan corresponsables no ámbito local.

Tramitar en liña: SI435B 17/03/2022 00:00 - 18/04/2022 23:59
SI435B

Axudas e subvencións a entidades locais: Programa de fomento da conciliación.

Tramitar en liña: BS420F 10/11/2023 00:00 - 11/12/2023 23:59
BS420F

Axudas a entidades privadas de iniciativa social para compensar os gastos do servizo de comedor das escolas infantís 0-3.