Apoio á natalidade

Os seguintes procedementos teñen por obxecto favorecer a conciliación mediante a concesión de prestacións económicas e outras medidas dirixidas ás familias con fillos/as menores. Dependendo da axuda faranse efectivas mediante a Tarxeta Benvida (para mercar en farmacias, parafarmacias, supermercados, tendas de alimentación e establecementos de puericultura ou especializados en artigos e produtos para a infancia); o Bono Coidado (para cubrir necesidades derivadas da conciliación da vida persoal, familiar e laboral); ou unha prestación económica de pagamento único que varía a cantidade en función de se se trata do/a primeiro/a, segundo/a ou terceiro/a fillo/a e sucesivos/as.

Tamén existen liñas de axuda para favorecer a conciliación entre a vida laboral e a familiar, tanto para persoas asalariadas como para traballadores/as autónomos/as, e axudas dirixidas especificamente a entidades locais para o fomento da conciliación.

Apoio á natalidade
Tramitar en liña 12/03/2021 - 12/04/2021
Tramitar en liña Solicitude presencial 20/01/2021 - 31/03/2022
Tramitar en liña 21/01/2020 - 10/03/2020
Tramitar en liña 10/08/2021 - 30/09/2021
Tramitar en liña 13/03/2021 - 12/04/2021
Tramitar en liña 12/03/2021 - 12/04/2021
Tramitar en liña 25/09/2021 - 25/10/2021
Tramitar en liña 03/07/2021 - 02/08/2021
Tramitar en liña 13/03/2021 - 12/04/2021