Apoio ao emprendemento

Entre as ferramentas de apoio á creación de novas empresas das que dispón a Xunta de Galicia, atópanse varias liñas de axuda para o fomento do emprendemento que procuran impulsar o nacemento de novos proxectos empresariais e a participación nesas iniciativas de persoas de colectivos prioritarios, como mulleres, xente nova e persoas emigrantes retornadas. 

As medidas especificamente dirixidas a emprendedores e emprendedoras compleméntanse coas destinadas a pequenas e medianas empresas e a profesionais autónomos, para en conxunto ofrecer solucións a aspectos tan importantes como o acceso ao crédito, a conciliación laboral e familiar, a contratación, a innovación etc. 

Apoio ao emprendemento
Tramitar en liña 05/10/2019 - 04/11/2019
Tramitar en liña 05/04/2022 - 30/09/2022
Tramitar en liña 13/07/2022 - 12/08/2022
Tramitar en liña 13/05/2022 - 13/06/2022
Tramitar en liña 22/01/2022 - 30/09/2022
Tramitar en liña 25/01/2022 - 24/02/2022
Tramitar en liña 22/05/2019 - 01/10/2019
Tramitar en liña 05/04/2022 - 30/09/2022
Tramitar en liña 13/07/2022 - 12/08/2022
Tramitar en liña 03/02/2022 - 30/09/2022
Tramitar en liña 27/01/2022 - 28/02/2022
Tramitar en liña 13/05/2022 - 13/06/2022

Máis información