Apoio ao emprendemento

Entre as ferramentas de apoio á creación de novas empresas das que dispón a Xunta de Galicia, atópanse varias liñas de axuda para o fomento do emprendemento que procuran impulsar o nacemento de novos proxectos empresariais e a participación nesas iniciativas de persoas de colectivos prioritarios, como mulleres, xente nova e persoas emigrantes retornadas. 

As medidas especificamente dirixidas a emprendedores e emprendedoras compleméntanse coas destinadas a pequenas e medianas empresas e a profesionais autónomos, para en conxunto ofrecer solucións a aspectos tan importantes como o acceso ao crédito, a conciliación laboral e familiar, a contratación, a innovación etc. 

Apoio ao emprendemento
Tramitar en liña: PR937A 03/02/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
PR937A

Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes galegas retornadas na Comunidade Autónoma galega.

Tramitar en liña: SI429A 08/07/2023 00:00 - 07/08/2023 23:59
SI429A

Programa EMEGA.

Tramitar en liña: BS306B 02/02/2023 00:00 - 01/03/2023 23:59
BS306B

Axudas enmarcadas no programa iniciativa xove.

Tramitar en liña: PE155A 01/02/2024 00:00 - 29/02/2024 23:59
PE155A

Axudas autonómicas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativas.

Tramitar en liña: IN848F 23/01/2024 00:00 - 22/02/2024 23:59
IN848F

Axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia (Bonos de Innovación).

Tramitar en liña: IN855A 31/01/2023 00:00 - 28/02/2023 23:59
IN855A

Programa Ignicia proba de concepto.

Tramitar en liña: TR880A 12/02/2024 00:00 - 05/09/2024 23:59
TR880A

Axudas ao emprendemento.

Tramitar en liña: TR802G 02/02/2024 00:00 - 16/09/2024 23:59
TR802G

Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laboráis.

Tramitar en liña: IG501A 04/01/2022 00:00 - 08/03/2022 23:59
IG501A

Axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

Tramitar en liña: SI429A 08/07/2023 00:00 - 07/08/2023 23:59
SI429A

Programa EMEGA.

Tramitar en liña: TR341R 25/01/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
TR341R

Axudas para a conciliación da persoa traballadora autónoma

Tramitar en liña: PE155A 01/02/2024 00:00 - 29/02/2024 23:59
PE155A

Axudas autonómicas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativas.

Tramitar en liña: MR361A 28/12/2023 00:00 - 31/01/2024 23:59
MR361A

Axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas, financiadas polo FEAGA.

Tramitar en liña: IN855A 31/01/2023 00:00 - 28/02/2023 23:59
IN855A

Programa Ignicia proba de concepto.

Tramitar en liña: IN541A 27/01/2024 00:00 - 26/02/2024 23:59
IN541A

Subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia

Tramitar en liña: IN848F 23/01/2024 00:00 - 22/02/2024 23:59
IN848F

Axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia (Bonos de Innovación).

Tramitar en liña: TR802H 25/01/2024 00:00 - 26/02/2024 23:59
TR802H

Programas de apoio ás entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego e empresas de inserción. Programa I: fomento e consolidación das asociacións de cooperativas e de sociedades laborais.

Tramitar en liña: BS306B 02/02/2023 00:00 - 01/03/2023 23:59
BS306B

Axudas enmarcadas no programa iniciativa xove.

Máis información