Apoio ao emprendemento

Entre as ferramentas de apoio á creación de novas empresas das que dispón a Xunta de Galicia, atópanse varias liñas de axuda para o fomento do emprendemento que procuran impulsar o nacemento de novos proxectos empresariais e a participación nesas iniciativas de persoas de colectivos prioritarios, como mulleres, xente nova e persoas emigrantes retornadas. 

As medidas especificamente dirixidas a emprendedores e emprendedoras compleméntanse coas destinadas a pequenas e medianas empresas e a profesionais autónomos, para en conxunto ofrecer solucións a aspectos tan importantes como o acceso ao crédito, a conciliación laboral e familiar, a contratación, a innovación etc. 

Apoio ao emprendemento
Tramitar en liña: PR937A 14/04/2023 00:00 - 29/09/2023 23:59
Tramitar en liña: SI429A 08/07/2023 00:00 - 07/08/2023 23:59
Tramitar en liña: BS306B 02/02/2023 00:00 - 01/03/2023 23:59
Tramitar en liña: PE155A 27/09/2023 00:00 - 26/10/2023 23:59
Tramitar en liña: IN855A 31/01/2023 00:00 - 28/02/2023 23:59
Tramitar en liña: TR880A 06/07/2023 00:00 - 29/09/2023 23:59
Tramitar en liña: TR802G 11/02/2023 00:00 - 15/09/2023 23:59
Tramitar en liña: PR937A 14/04/2023 00:00 - 29/09/2023 23:59
Tramitar en liña: SI429A 08/07/2023 00:00 - 07/08/2023 23:59
Tramitar en liña: TR341R 23/05/2023 00:00 - 29/09/2023 23:59
Tramitar en liña: PE155A 27/09/2023 00:00 - 26/10/2023 23:59
Tramitar en liña: IN855A 31/01/2023 00:00 - 28/02/2023 23:59
Tramitar en liña: IN541A 27/01/2022 00:00 - 28/02/2022 23:59
Tramitar en liña: TR802H 24/01/2023 00:00 - 23/02/2023 23:59
Tramitar en liña: BS306B 02/02/2023 00:00 - 01/03/2023 23:59

Máis información