Apoio ao emprendemento

Entre as ferramentas de apoio á creación de novas empresas das que dispón a Xunta de Galicia, atópanse varias liñas de axuda para o fomento do emprendemento que procuran impulsar o nacemento de novos proxectos empresariais e a participación nesas iniciativas de persoas de colectivos prioritarios, como mulleres, xente nova e persoas emigrantes retornadas. 

As medidas especificamente dirixidas a emprendedores e emprendedoras compleméntanse coas destinadas a pequenas e medianas empresas e a profesionais autónomos, para en conxunto ofrecer solucións a aspectos tan importantes como o acceso ao crédito, a conciliación laboral e familiar, a contratación, a innovación etc. 

Apoio ao emprendemento
Tramitar en liña: PR937A 03/02/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
Tramitar en liña: SI429A 08/07/2023 00:00 - 07/08/2023 23:59
Tramitar en liña: BS306B 02/02/2023 00:00 - 01/03/2023 23:59
Tramitar en liña: PE155A 01/02/2024 00:00 - 29/02/2024 23:59
Tramitar en liña: IN848F 23/01/2024 00:00 - 22/02/2024 23:59
Tramitar en liña: IN855A 31/01/2023 00:00 - 28/02/2023 23:59
Tramitar en liña: TR880A 12/02/2024 00:00 - 28/06/2024 23:59
Tramitar en liña: TR802G 02/02/2024 00:00 - 16/09/2024 23:59
Tramitar en liña: SI429A 08/07/2023 00:00 - 07/08/2023 23:59
Tramitar en liña: TR341R 25/01/2024 00:00 - 30/09/2024 23:59
Tramitar en liña: PE155A 01/02/2024 00:00 - 29/02/2024 23:59
Tramitar en liña: MR361A 28/12/2023 00:00 - 31/01/2024 23:59
Tramitar en liña: IN855A 31/01/2023 00:00 - 28/02/2023 23:59
Tramitar en liña: IN541A 27/01/2024 00:00 - 26/02/2024 23:59
Tramitar en liña: IN848F 23/01/2024 00:00 - 22/02/2024 23:59
Tramitar en liña: TR802H 25/01/2024 00:00 - 26/02/2024 23:59
Tramitar en liña: BS306B 02/02/2023 00:00 - 01/03/2023 23:59

Máis información