Apoio ao comercio

Entre as atribucións da Xunta de Galicia en materia de comercio figuran a súa promoción e modernización; a mellora das estruturas e dos procesos de distribución comercial; a formación e asistencia técnica aos comerciantes; a asistencia aos concellos en materia de espazos comerciais; a difusión dos produtos galegos no mercado interior e o impulso do asociacionismo e a asistencia técnica comercial.

En relación con estas encomendas, a administración autonómica dispón de diferentes liñas de axudas, centradas en aspectos como o impulso da artesanía, a dinamización de centros comerciais abertos e prazas de abastos, a modernización dos comercios, o impulso a proxectos de expansión comercial ou a creación de espazos de emprendemento comercial no rural, entre outras.

Apoio ao comercio
Tramitar en liña 29/07/2021 - 30/08/2021
Tramitar en liña 02/02/2018 - 02/04/2018
Tramitar en liña 29/07/2021 - 30/08/2021
Tramitar en liña 05/05/2021 - 04/06/2021
Tramitar en liña 23/07/2021 - 23/08/2021
Tramitar en liña 25/09/2019 - 24/10/2019
Tramitar en liña Aberto todo o ano
Tramitar en liña 29/07/2021 - 30/08/2021
Tramitar en liña 11/08/2021 - 10/09/2021
Tramitar en liña Aberto todo o ano

Tamén lle pode interesar...