Alugueiro de vivenda

As accións do goberno galego en materia de vivenda teñen, como obxectivos prioritarios, o fomento da rehabilitación e do alugueiro de vivendas. No marco deste último, destácanse nesta páxina os programas, liñas de axuda, complementos, bonos e subvencións máis relevantes, todos eles dirixidos a favorecer o mercado do alugueiro de vivendas privadas e a facilitar o acceso a unha vivenda, en réxime de alugamento, a determinados colectivos. Entre estes últimos, as unidades familiares ou de convivencia con ingresos que non superen os niveis do IPREM determinados en cada caso (con prioridade segundo colectivos e nivel de ingresos), a mocidade ou as persoas pensionistas da seguridade social na súa modalidade non contributiva.

Cómpre destacar, entre as distintas liñas de axuda convocadas, aquelas que teñen como beneficiarias as persoas propietarias ou usufrutuarias de vivendas en trámite de incorporación no marco do programa de vivendas baleiras ou as que facilitan o cambio de réxime de alugamento a compravenda e de compravenda a alugamento de vivendas protexidas de promoción pública.

Alugueiro de vivenda
Tramitar en liña: VI483B 01/01/2025 00:00 - 31/03/2025 23:59
VI483B

Renovación da axuda ao alugueiro de vivenda do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025.

Tramitar en liña: VI436A Solicitude presencial: VI436A Aberto todo o ano
VI436A

Depósito de fianzas de arrendamento.

Tramitar en liña: BS650F Solicitude presencial: BS650F Aberto todo o ano
BS650F

Complemento de pensión para o alugueiro de vivenda a favor das/os pensionistas da seguridade social na súa modalidade non contributiva.

Tramitar en liña: VI409B Solicitude presencial: VI409B Aberto todo o ano
VI409B

Cambio de réxime de alugamento a compravenda e de compravenda a alugamento de vivendas protexidas de promoción pública.

Tramitar en liña: VI483A 02/01/2023 00:00 - 05/05/2023 23:59
VI483A

Axudas ao alugueiro de vivenda do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025.

Tramitar en liña: VI483C 01/03/2024 00:00 - 01/03/2024 23:59
VI483C

Programa de axuda ao alugamento de vivenda na Comunidade Autónoma de Galicia.

Tramitar en liña: VI426D 04/10/2022 00:00 - 31/12/2025 23:59
VI426D

Acreditación para obter a condición de entidade colaboradora no Programa de Mobilización de Vivendas para o Alugamento.

Tramitar en liña: VI436A Solicitude presencial: VI436A Aberto todo o ano
VI436A

Depósito de fianzas de arrendamento.

Tramitar en liña: VI409B Solicitude presencial: VI409B Aberto todo o ano
VI409B

Cambio de réxime de alugamento a compravenda e de compravenda a alugamento de vivendas protexidas de promoción pública.

Tramitar en liña: VI406A 15/03/2024 00:00 - 03/06/2024 23:59
VI406A

Subvencións do programa de infravivenda.

Tramitar en liña: VI422F 15/03/2024 00:00 - 03/06/2024 23:59
VI422F

Subvencións para rehabilitar as edificacións e vivendas de titularidade municipal con destino ao alugueiro social.

Tamén lle pode interesar...