Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 47 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do emprego

Fomento del empleo

TR358B - Subvencións ás entidades asociativas de centros especiais de emprego.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2017 das subvencións destinadas a sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas de Galicia de persoas traballadoras autónomas, das entidades asociativas de Galicia de centros…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR358B&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TR801A - Cualificación como Centros Especiais de Emprego.

A inscrición no Rexistro de Centros Especiais de Emprego da Xunta de Galicia de entidades privadas ou públicas que pretendan realizar un traballo productivo participando regularmente nas operacións de mercado, e que teñan como finalidade asegurar un emprego remunerado, así como a prestación de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR801A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR341K - Programa de axudas ás unidades de apoio á actividade profesional dos centros especiais de emprego.

Subvencionar os custos salariais e de seguridade social por conta da empresa, derivados da contratación indefinida das persoas traballadoras das unidades de apoio á actividade profesional, no marco dos servizos de axuste persoal e social dos CEE, previstas no artigo 43 do texto…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341K&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR358D - Programas de apoio ás entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego e empresas de inserción. Programa II: fomento e consolidación das asociacións de centros especiais de emprego e empresas de inserción laboral.

Establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións destinadas a sufragar os gastos de organización interna e funcionamento de entidades representativas da economía social, a través do seguinte programa de axuda, e proceder a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR358D&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR341N - Programa de axudas á adaptación de postos de traballo e asistencia técnica para os Centros Especiais de Emprego.

Financiar as adaptacións de postos de traballo e as asistencias técnicas que precisen os CEE no seu proceso de creación ou de mellora e diversificación produtiva.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341N&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR341M - Programa de axudas ao mantemento do custo salarial das persoas con discapacidade nos Centros Especiais de Emprego.

Axudar aos CEE a financiar o custo salarial de todas as persoas traballadoras con discapacidade contratadas en centros de traballo do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341M&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR341X - Programa de formación dual para persoas con discapacidade intelectual nos centros especiais de emprego (CEE).

Convócanse para os anos 2023, 2024, 2025 e 2026, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a realización do Programa de formación dual en centros especiais de emprego reguladas por esta orde.
 

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341X&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR802H - Programas de apoio ás entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego e empresas de inserción. Programa I: fomento e consolidación das asociacións de cooperativas e de sociedades laborais.

Establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións destinadas a sufragar os gastos de organización interna e funcionamento de entidades representativas da economía social, a través do seguinte programa de axuda e proceder…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802H&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR301L - Inscrición/acreditación de centros de formación para o emprego.

O obxecto desta disposición é crear o Rexistro de Centros e Entidades de Formación para o Emprego da Consellería de Traballo e Benestar e regular o procedemento de inscrición e, se é o caso, acreditación dos centros e entidades de formación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR301L&ano=2015&numpub=1&lang=gl