Como podo verificar o recibo de presentación no Rexistro electrónico?

Como podo? Como podo verificar o recibo de presentación no Rexistro electrónico?