Se teño unha incidencia técnica no uso da sede electrónica, como debo proceder?

Ante incidencias técnicas no uso da sede electrónica debe contactar cos servizos de soporte no momento da incidencia. A información dos equipos de soporte atópase na páxina de axuda.