Modificación de formulario | 26/04/2018 | 12:17

Modificacións nos procedementos relacionados cos aproveitamentos madeireiros

Os procedementos MR602A (notificación), MR603A (autorización) e MR604A (comunicación), relativos a aproveitamentos madeireiros, pasan a ser substituídos polos seguintes:

  • MR604I (autorización)
  • MR604H (declaración responsable),
  • e MR604C (comunicación final)

segundo o indicado na Orde do 20 de abril de 2018 publicada no Diario Oficial de Galicia do 26 de abril de 2018.

Modificación de formulario Cidadáns Empresas e profesionais