Modificación de formulario

Modificouse un dos formularios do procedemento ED701A - Valoración previa á asignación das retribucións adicionais á excelencia curricular docente e investigadora

Realizouse un cambio nun dos formularios do procedemento "ED701A - Valoración previa á asignación das retribucións adicionais á excelencia curricular docente e investigadora".

Por mor deste cambio, é necesario revisar os datos do apartado "Datos a efectos de Notificación" antes de realizar a presentación electrónica dun borrador.

Modificación de formulario Cidadáns