Guía de procedementos e servizos

Hai  34 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña PR486B0 15/02/2024 00:00 - 14/03/2024 23:59
PR486B Distribución do fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local destinado a concellos con poboación inferior a 15.000 habitantes.
Distribución do fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local destinado a concellos con poboación inferior a 15.000 habitantes.. A distribución da dotación do fondo adicional ao Fondo de Cooperación L ...
Tramitar en liña PR487A0 01/03/2024 00:00 - 01/03/2024 23:59
PR487A Subvencións en réxime de concorrencia competitiva dentro do plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia.
Subvencións en réxime de concorrencia competitiva dentro do plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, com ...
Tramitar en liña PR483B0 25/01/2024 00:00 - 26/02/2024 23:59
PR483B Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a Concellos asociados ou agrupados.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a Concellos asociados ou agrupados.. Convocatoria de subvencións de natureza non competitiva destinadas aos conce ...
Tramitar en liña PR483A0 25/01/2024 00:00 - 26/02/2024 23:59
PR483A Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos.. Convocatoria de subvencións de natureza non competitiva: Os concellos cuxo territorio municipal est ...
Tramitar en liña PR483C0 25/01/2024 00:00 - 26/02/2024 23:59
PR483C Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a Entidades Locais.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a Entidades Locais.. Subvencións a concellos, mancomunidades e consorcios locais destinadas á realización de actuació ...
Tramitar en liña PR483D0 25/01/2024 00:00 - 26/02/2024 23:59
PR483D Fondo de compensación ambiental. subvencións en réxime de concorrencia competitiva a Concellos asociados ou agrupados.
Fondo de compensación ambiental. subvencións en réxime de concorrencia competitiva a Concellos asociados ou agrupados.. Subvencións destinadas a concellos asociados ou agrupados para a realización de ...
Tramitar en liña PR486D0 19/01/2024 00:00 - 19/02/2024 23:59
PR486D Subvencións a concellos para a mellora da eficiencia enerxética nos edificios e infraestruturas municipais.
Subvencións a concellos para a mellora da eficiencia enerxética nos edificios e infraestruturas municipais.. Por medio desta orde establécense as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións, de ...
Tramitar en liña PR460A0 18/01/2024 00:00 - 19/02/2024 23:59
PR460A Subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil.
Subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil.. Establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil d ...
Tramitar en liña PR486A0 13/01/2024 00:00 - 12/02/2024 23:59
PR486A Subvencións a concellos para infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais.
Subvencións a concellos para infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais.. Por medio desta orde establécense as bases reguladoras e a convoca ...
Tramitar en liña PR945C0 16/12/2023 00:00 - 15/01/2024 23:59
PR945C Subvencións a clubs, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento deportivo especializado de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas.
Subvencións a clubs, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento deportivo especializado de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas.. Establecer o ré ...