Guía de procedementos e servizos

Hai  130 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña PR526A0 Solicitude presencialPR526A Aberto todo o ano
PR526A Inscrición no rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia.
Inscrición no rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia.. a) A formación que debe reunir o persoal que exerza as funcións de prevención e socorrismo ta ...
Tramitar en liña PR526B0 Aberto todo o ano
PR526B Cursos de socorrismo acuático.
Cursos de socorrismo acuático.. - As entidades que poderán realizar os cursos de formación continua, os cursos de adaptación de actividade física e deportiva ao socorrismo en instalacións acuáticas (C ...
Tramitar en liña PR471A0 Solicitude presencialPR471A 18/01/2023 00:00 - 02/01/2024 23:59
PR471A Admisión ás probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.
Admisión ás probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.. O obxecto desta resolución é a publicación dos criterios xerais ...
Tramitar en liña DE001B0 Aberto todo o ano
DE001B Modificación ou baixa no Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia.
Modificación ou baixa no Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia.. Modificación ou baixa das instalacións deportivas de uso público da Comunidade Autónoma de Galicia.. Os titulares das instalac ...
Tramitar en liña DE001A0 Aberto todo o ano
DE001A Inscrición no Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia.
Inscrición no Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia.. Inscrición das instalacións deportivas de uso público da Comunidade Autónoma de Galicia.. Os titulares das instalacións deportivas de uso ...
Tramitar en liña DE001C0 Aberto todo o ano
DE001C Comunicación para a inscrición no Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia.
Comunicación para a inscrición no Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia.. Comunicación para a inscrición de oficio nas instalacións deportivas de uso público da Comunidade Autónoma de Galicia ...
Tramitar en liña PR472A0 Solicitude presencialPR472A 28/09/2023 00:00 - 11/10/2023 23:59
PR472A Expedición da habilitación e do distintivo do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.
Expedición da habilitación e do distintivo do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.. As/os aspirantes que superaron o curso selectivo deberán presentar una so ...
Tramitar en liña DE500A0 Aberto todo o ano
DE500A Remisión da declaración responsable para o inicio da formación de persoal adestrador en período transitorio (Orde ECD/158/2014)
Remisión da declaración responsable para o inicio da formación de persoal adestrador en período transitorio (Orde ECD/158/2014). A presente orde ten por obxecto habilitar os procedementos electrónicos ...
Tramitar en liña DE500B0 Aberto todo o ano
DE500B Remisión da documentación necesaria para o recoñecemento oficial da formación de persoal adestrador en período transitorio (Orde ECD/158/2014)
Remisión da documentación necesaria para o recoñecemento oficial da formación de persoal adestrador en período transitorio (Orde ECD/158/2014). A presente orde ten por obxecto habilitar os procedement ...
Tramitar en liña PR485A0 Aberto todo o ano
PR485A Inscrición no rexistro de plans de autoprotección da Comunidade Autónoma de Galicia.
Inscrición no rexistro de plans de autoprotección da Comunidade Autónoma de Galicia.. Esta orde ten por obxecto crear o Rexistro electrónico de plans de autoprotección, que dependerá da dirección xera ...