Guía de procedementos e servizos

Hai  132 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña PR410A0 03/04/2024 00:00 - 23/04/2024 23:59
PR410A Acceso ás bolsas para a provisión temporal mediante interinidade de postos de traballo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional das entidades locais galegas.
Acceso ás bolsas para a provisión temporal mediante interinidade de postos de traballo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional das entidades locais gale ...
Tramitar en liña PR410B0 03/04/2024 00:00 - 23/04/2024 23:59
PR410B Actualización de méritos nas bolsas para a provisión temporal mediante interinidade de postos de traballo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional das entidades locais galegas.
Actualización de méritos nas bolsas para a provisión temporal mediante interinidade de postos de traballo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional das en ...
Tramitar en liña PR461M0 02/04/2024 00:00 - 29/04/2024 23:59
PR461M Listas de funcionarios aspirantes a ser propostos como membros voluntarios dos tribunais nos procedementos selectivos convocados pola AGASP.
Listas de funcionarios aspirantes a ser propostos como membros voluntarios dos tribunais nos procedementos selectivos convocados pola AGASP.. Formación de listas de funcionarios aspirantes a ser propo ...
Tramitar en liña PR307C0 Aberto todo o ano
PR307C Organización e celebración de bingo social.
Organización e celebración de bingo social.. Celebración de xogo de bingo que reúna todos os seguintes requisitos: 1º. Que non superen en ningún caso o límite de catro sesións nun mes. 2º. Que as cant ...
Tramitar en liña PR471A0 Solicitude presencialPR471A 16/12/2023 00:00 - 02/01/2025 23:59
PR471A Admisión ao curso para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.
Admisión ao curso para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.. É a realización dun curso de formación para habilitación do perso ...
Tramitar en liña PR526A0 Solicitude presencialPR526A Aberto todo o ano
PR526A Inscrición no rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia.
Inscrición no rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia.. a) A formación que debe reunir o persoal que exerza as funcións de prevención e socorrismo ta ...
Tramitar en liña PR526B0 Aberto todo o ano
PR526B Cursos de socorrismo acuático.
Cursos de socorrismo acuático.. - As entidades que poderán realizar os cursos de formación continua, os cursos de adaptación de actividade física e deportiva ao socorrismo en instalacións acuáticas (C ...
Tramitar en liña DE001B0 Aberto todo o ano
DE001B Modificación ou baixa no Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia.
Modificación ou baixa no Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia.. Modificación ou baixa das instalacións deportivas de uso público da Comunidade Autónoma de Galicia.. Os titulares das instalac ...
Tramitar en liña DE001A0 Aberto todo o ano
DE001A Inscrición no Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia.
Inscrición no Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia.. Inscrición das instalacións deportivas de uso público da Comunidade Autónoma de Galicia.. Os titulares das instalacións deportivas de uso ...
Tramitar en liña DE001C0 Aberto todo o ano
DE001C Comunicación para a inscrición no Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia.
Comunicación para a inscrición no Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia.. Comunicación para a inscrición de oficio nas instalacións deportivas de uso público da Comunidade Autónoma de Galicia ...