Guía de procedementos e servizos

Hai  151 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña IG408A0 30/09/2023 08:00 - 31/10/2023 14:00
IG408A Axudas susceptibles de seren cofinanciadas pola Unión Europea no marco do Programa Galicia Feder 2021-2027 e préstamos parcialmente reembolsables para o financiamento dos proxectos de investimento empresarial.
Axudas susceptibles de seren cofinanciadas pola Unión Europea no marco do Programa Galicia Feder 2021-2027 e préstamos parcialmente reembolsables para o financiamento dos proxectos de investimento emp ...
Tramitar en liña IG408C0 29/09/2023 08:00 - 28/11/2023 14:00
IG408C Axudas ao investimento para infraestruturas locais (programa centros de fabricacion avanzada), susceptibles de ser cofinanciadas no marco do Programa Galicia Feder 2021-2027.
Axudas ao investimento para infraestruturas locais (programa centros de fabricacion avanzada), susceptibles de ser cofinanciadas no marco do Programa Galicia Feder 2021-2027.. É o de apoiar a posta en ...
Tramitar en liña CO300D0 09/09/2023 00:00 - 09/10/2023 23:59
CO300D Subvencións do programa de comercio circular.
Subvencións do programa de comercio circular.. Concesión de subvencións da Consellería de Economía, Industria e Innovación para a execución de proxectos do programa de comercio circular. . Poderán ser ...
Tramitar en liña IN606A0 19/08/2023 00:00 - 18/09/2023 23:59
IN606A Axudas de apoio á etapa predoutoral
Axudas de apoio á etapa predoutoral. O obxecto do programa de apoio á etapa predoutoral é outorgar axudas aos organismos públicos de investigación de Galicia, ás fundacións de investigación sanitaria ...
Tramitar en liña IN606D0 18/08/2023 00:00 - 18/09/2023 23:59
IN606D Axudas doutoramento industrial
Axudas doutoramento industrial. Establecer as bases reguladoras e a convocatoria das axudas para o desenvolvemento de proxectos de doutoramento industrial, Programa Doutoramento Industrial, da Vicepr ...
Tramitar en liña IN606B0 21/07/2023 00:00 - 21/08/2023 23:59
IN606B Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral.
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral.. Concesión de axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral . 1. Poderán ser beneficiarios destas axudas as universidades do SUG, os organismos pú ...
Tramitar en liña CO400B0 18/07/2023 00:00 - 17/08/2023 23:59
CO400B Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás asociacións de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministro eléctrico e comercio electrónico seguro
Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás asociacións de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de s ...
Tramitar en liña CO400C0 18/07/2023 00:00 - 17/08/2023 23:59
CO400C Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás asociacións de persoas consumidores da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de sobreendebedamento.
Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás asociacións de persoas consumidores da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de s ...
Tramitar en liña IN845A0 14/07/2023 00:00 - 14/08/2023 23:59
IN845A Axudas para a consolidación e a estruturación de unidades de investigación competitivas nos centros tecnolóxicos consolidados de Galicia.
Axudas para a consolidación e a estruturación de unidades de investigación competitivas nos centros tecnolóxicos consolidados de Galicia.. Aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das subvenci ...
Tramitar en liña IN848D0 13/07/2023 00:00 - 14/08/2023 23:59
IN848D Axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia (plans de innovación).
Axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia (plans de innovación).. A concesión das axudas da Axencia Galega de Innovación dirixidas ás microempresas, pequenas e medianas ...