Guía de procedementos e servizos

Hai  124 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 31/05/2022 - 04/07/2022
TR301K Accións formativas para o emprego dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas.
Accións formativas para o emprego dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas.. 1. Esta orde ten por obxecto realizar, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a segunda conv ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/05/2022 - 23/06/2022
TR332A Subvención a entidades colaboradoras para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia.
Subvención a entidades colaboradoras para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia.. 1. As subvencións reguladas nesta orde terán por obxecto o financiamento de programas de e ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 19/05/2022 - 20/07/2022
TR301P Accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas.
Accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas.. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas que se rexerán, no ámbito da ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 11/05/2022 - 10/06/2022
TR807J Axudas destinadas a creación e/ou funcionamento de Gabinetes Técnicos en materia de igualdade laboral e de oportunidades e contra a fenda salarial.
Axudas destinadas a creación e/ou funcionamento de Gabinetes Técnicos en materia de igualdade laboral e de oportunidades e contra a fenda salarial.. Esta orde ten por obxecto o establecemento das base ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 10/05/2022 - 09/06/2022
SI437A Axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres.
Axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres.. 1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria, para o ano 2022, das axud ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 04/05/2022 - 03/06/2022
TR760A Programa extraordinario de apoio a actividades especialmente paralizadas pola crise da COVID-19 financiadas parcialmente con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE-Galicia 2014-2020.
Programa extraordinario de apoio a actividades especialmente paralizadas pola crise da COVID-19 financiadas parcialmente con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE-Galicia 2014-2020.. 1. ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 21/04/2022 - 30/09/2022
TR353C Subvención Programa Talento 30.
Subvención Programa Talento 30.. 1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerá, en réxime de concorrencia non competitiva e no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 01/04/2022 - 14/10/2022
TR332E Subvención para o financiamento do programa de apoio a mulleres nos ámbitos rural e urbano.
Subvención para o financiamento do programa de apoio a mulleres nos ámbitos rural e urbano.. 1. A presente orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 22/03/2022 - 21/04/2022
SI449B Axudas económicas ás Anpa destinadas á promoción da igualdade entre homes e mulleres e a prevención e loita contra a violencia cara as mulleres.
Axudas económicas ás Anpa destinadas á promoción da igualdade entre homes e mulleres e a prevención e loita contra a violencia cara as mulleres.. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases re ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/03/2022 - 18/04/2022
SI427B Axudas e subvencións a entidades locais: Programa de apoio aos CIM.
Axudas e subvencións a entidades locais: Programa de apoio aos CIM.. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar no ano 2022 as subvencións ás entidades locais de Galici ...