Guía de procedementos e servizos

Hai  8 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 19/05/2022 - 20/06/2022
TR301P Accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas.
Accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas.. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas que se rexerán, no ámbito da ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 29/01/2022 - 30/09/2022
TR342A Programa de emprego con apoio.
Programa de emprego con apoio.. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerán as axudas que favorezan a contratación de persoas desempregadas na empresa ordinaria e espec ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 29/01/2022 - 30/09/2022
TR342C Programa de incentivos á contratacion por conta allea e á formación.
Programa de incentivos á contratacion por conta allea e á formación.. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerán as axudas que favorezan a contratación de persoas dese ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 27/01/2022 - 30/09/2022
TR356A Axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras. Programa I: Axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en risco ou situación de exclusión social nas empresas de inserción laboral.
Axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras. Programa I: Axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en risco ou situación de exclusión social na ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 22/01/2022 - 30/09/2022
TR802J Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa II: Fomento do acceso á condición de persoa socia.
Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa II: Fomento do acceso á condición de persoa socia.. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán a conce ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 31/12/2021 - 30/09/2022
TR341D Programa I. Promoción do emprego autónomo.
Programa I. Promoción do emprego autónomo.. 1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras do Programa de promoción do emprego autónomo (TR341D) e proceder á súa convocatoria para o ano 2022. ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
TR361B Subvencións ao abeiro do Real Decreto 196/2010, do 26 de Febreiro: cantidade adicional
Subvencións ao abeiro do Real Decreto 196/2010, do 26 de Febreiro: cantidade adicional. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras e a convocatoria pública no ámbito da Comunidade Autónoma ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
TR361A Subvencións ao abeiro do Real Decreto 196/2010, do 26 de Febreiro: axuda especial.
Subvencións ao abeiro do Real Decreto 196/2010, do 26 de Febreiro: axuda especial.. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras e a convocatoria pública no ámbito da Comunidade Autónoma de ...