Guía de procedementos e servizos

Hai  92 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña SI452A0 21/09/2023 00:00 - 20/10/2023 23:59
SI452A Programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF.
Programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributar ...
Tramitar en liña TR341N0 12/09/2023 00:00 - 11/10/2023 23:59
TR341N Programa de axudas á adaptación de postos de traballo para os Centros Especiais de Emprego
Programa de axudas á adaptación de postos de traballo para os Centros Especiais de Emprego. É incentivar a creación de postos de traballo estables, financiar as adaptacións dos postos de traballo e as ...
Tramitar en liña TR341K0 12/09/2023 00:00 - 11/10/2023 23:59
TR341K Programa de axudas ás unidades de apoio á actividade profesional dos centros especiais de emprego.
Programa de axudas ás unidades de apoio á actividade profesional dos centros especiais de emprego.. É subvencionar os custos salariais e de seguridade social por conta da empresa, derivados da contrat ...
Tramitar en liña TR341E0 12/09/2023 00:00 - 11/10/2023 23:59
TR341E Programa de axudas á creación de postos de traballo estables para persoas con discapacidade nos centros especiais de emprego
Programa de axudas á creación de postos de traballo estables para persoas con discapacidade nos centros especiais de emprego. É incentivar a creación de postos de traballo estables, financiar as adapt ...
Tramitar en liña TR341M0 12/09/2023 00:00 - 11/10/2023 23:59
TR341M Programa de axudas ao mantemento do custo salarial das persoas con discapacidade nos Centros Especiais de Emprego.
Programa de axudas ao mantemento do custo salarial das persoas con discapacidade nos Centros Especiais de Emprego.. É axudar aos CEE a financiar o custo salarial de todas as persoas traballadoras con ...
Tramitar en liña SI451B0 Solicitude presencialSI451B 07/09/2023 00:00 - 30/11/2023 23:59
SI451B Subvencións mobilidade xeográfica mulleres vítimas de violencia de xénero
Subvencións mobilidade xeográfica mulleres vítimas de violencia de xénero. Facilitar a mobilidade xeográfica das mulleres vítimas de violencia de xénero cando, a causa desa situación de violencia, se ...
Tramitar en liña TR353C0 25/08/2023 00:00 - 02/10/2023 23:59
TR353C Programa práctica profesional mocidade
Programa práctica profesional mocidade. Proceder á convocatoria para o ano 2023 de subvencións para a contratación por conta allea, que realicen as empresas e persoas empregadoras, para facilitar a m ...
Tramitar en liña TR332E0 24/08/2023 00:00 - 16/10/2023 23:59
TR332E Subvención para o financiamento do programa de apoio a mulleres nos ámbitos rural e urbano
Subvención para o financiamento do programa de apoio a mulleres nos ámbitos rural e urbano. Concesión de subvencións para a atención personalizada ás mulleres de áreas rurais e urbanas participantes e ...
Tramitar en liña TR302D0 21/07/2023 00:00 - 29/09/2023 23:59
TR302D Bonos Talento Empresa.
Bonos Talento Empresa.. Concesión dos bonos talento empresa destinados á formación non formal mediante a realización de proxectos formativos de curta duración que teñan como obxectivo mellorar as capa ...
Tramitar en liña TR880A0 06/07/2023 00:00 - 29/09/2023 23:59
TR880A Axudas ao emprendemento.
Axudas ao emprendemento.. Subvencións ao EMPRENDEMENTO para as persoas traballadoras autónomas e pequenas e medianas empresas, incluíndo cooperativas e sociedades laborais, que se atopen de alta e in ...