Guía de procedementos e servizos

Hai  49 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 22/07/2021 - 23/08/2021
TR332A Subvención a entidades colaboradoras para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia.
Subvención a entidades colaboradoras para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia. 1. As subvencións reguladas na presente orde terán por obxecto o financiamento de programas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 21/07/2021 - 30/09/2021
TR340E Programa II: Incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica-IEBT.
Programa II: Incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica-IEBT. 1. Coa finalidade de impulsar a creación de novas iniciativas empresariais de base tecnolóxica na ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 21/07/2021 - 20/08/2021
TR807I Programa I. Fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación.
Programa I. Fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación. 1. Este programa ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 do Programa de fomen ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 21/07/2021 - 20/08/2021
SI451A Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e acccións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia.
Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e acccións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situació ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 15/07/2021 - 16/08/2021
SI429A Programa EMEGA.
Programa EMEGA. 1. Esta resolución ten por obxecto fixar as bases reguladoras das axudas do programa Emega para fomentar o emprendemento feminino en Galicia e proceder á súa convocatoria no ano 2021 ( ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 13/07/2021 - 12/08/2021
TR341Q Bono das persoas autónomas.
Bono das persoas autónomas. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública de axudas do Programa do bono das persoas autónomas, no ámbito da Comuni ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 03/07/2021 - 02/08/2021
TR807J Axudas destinadas a creación e/ou funcionamento de Gabinetes Técnicos en materia de igualdade laboral e de oportunidades e contra a fenda salarial
Axudas destinadas a creación e/ou funcionamento de Gabinetes Técnicos en materia de igualdade laboral e de oportunidades e contra a fenda salarial Esta orde ten por obxecto establecer as bases regulad ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 03/07/2021 - 02/08/2021
SI440A Axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da xornada de traballo.
Axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da xornada de traballo. 1. Esta resolución ten por obxect ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 02/07/2021 - 02/08/2021
TR358A Subvencións ás entidades asociativas galegas de persoas traballadores autónomas.
Subvencións ás entidades asociativas galegas de persoas traballadores autónomas. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 das subvencións destinada ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 14/06/2021 - 30/09/2021
TR600C Programa III de apoio ás persoas traballadoras autónomas ou empresas con máis de 10 persoas traballadoras e cun volume de facturación de máis de 2 millóns de euros, ou empresas de máis de vintecinco persoas traballadoras.
Programa III de apoio ás persoas traballadoras autónomas ou empresas con máis de 10 persoas traballadoras e cun volume de facturación de máis de 2 millóns de euros, ou empresas de máis de vintecinco p ...