Guía de procedementos e servizos

Hai  70 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
TR356B Cualificación como empresa de inserción
Cualificación como empresa de inserción. 1. Este decreto ten por obxecto: a) Regular o procedemento de cualificación das empresas de inserción na Comunidade Autónoma de Galicia. b) Establecer a organi ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
TR301V Bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego.
Bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego.. 1. Esta orde ten por obxecto regular o réxime da concesión direc ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 06/10/2022 - 05/12/2022
TR320A Premios RSE Galicia.
Premios RSE Galicia.. Aprobar as bases reguladoras e convocar os Premios de Responsabilidade Social Empresarial de Galicia (Premios RSE Galicia) (código de procedemento TR320A). Tipoloxía dos premios. ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
TR814A Cualificación previa de estatutos sociais de cooperativas.
Cualificación previa de estatutos sociais de cooperativas.. O procedemento de cualificación previa dos estatutos sociais das cooperativas ten por obxecto avaliar o proxecto de estatutos sociais dunha ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
TR814G Certificado e nota simple.
Certificado e nota simple.. O procedemento de emisión de certificados e notas simples ten por obxecto facer efectiva a publicidade do Rexistro de Cooperativas de Galicia, segundo o establecido no Decr ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
TR814F Legalización de libros.
Legalización de libros.. Mediante este procedemento o Rexistro de Cooperativas de Galicia dilixencia e legaliza os libros sociais e contables das cooperativas, de xeito previo á súa utilización, segun ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
TR814H Altas e baixas de socios de asociacións de cooperativas.
Altas e baixas de socios de asociacións de cooperativas.. O procedemento de comunicación das altas e baixas das persoas socias das asociacións de cooperativas ten por obxecto o seu arquivo no expedien ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
TR814C Ceses e nomeamentos / modificación de estatutos / apoderamentos.
Ceses e nomeamentos / modificación de estatutos / apoderamentos.. O procedemento para os ceses e nomeamentos dos administradores, interventores, auditores, letrados asesores e conselleiros delegados, ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
TR814B Inscripción de constitución de cooperativa.
Inscripción de constitución de cooperativa.. O procedemento de inscrición de constitución dunha cooperativa ten por obxecto a inscrición da mesma no Rexistro de Cooperativas de Galicia. Esta inscrició ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
TR814E Depósito de contas anuais.
Depósito de contas anuais.. O procedemento de depósito das contas anuais da cooperativa no Rexistro de Cooperativas de Galicia ten por obxecto cumprir coa obriga establecida na Lei 5/1998, do 18 de de ...