Guía de procedementos e servizos

Hai  50 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 24/02/2021 - 23/03/2021
TR500C Programa I de hostalería.
Programa I de hostalería. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública das axudas para o ano 2021: para o mantemento do emprego e da actividade e ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/02/2021 - 23/03/2021
TR500D Programa II outras actividades pechadas.
Programa II outras actividades pechadas. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública das axudas para o ano 2021: para o mantemento do emprego e ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 23/02/2021 - 22/03/2021
TR302A Plan de formación para o emprego dirixido prioritariamente ás persoas traballadoras ocupadas.
Plan de formación para o emprego dirixido prioritariamente ás persoas traballadoras ocupadas. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito d ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 19/02/2021 - 18/03/2021
TR500A Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas.
Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas. 1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública de axudas para as persoas traballadoras ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 19/02/2021 - 18/03/2021
TR500B Programa II de microempresas.
Programa II de microempresas. 1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública de axudas para as persoas traballadoras autónomas de Galicia do II ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 18/02/2021 - 17/03/2021
TR341Y Axudas para o reequilibrio financeiro dos CEEIS e EIL especialmente afectados pola crise do COVID-19.
Axudas para o reequilibrio financeiro dos CEEIS e EIL especialmente afectados pola crise do COVID-19. 1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións establecid ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 13/02/2021 - 30/09/2021
TR356C Axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras. Programa II: Axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social.
Axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras. Programa II: Axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social. 1 ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 13/02/2021 - 12/04/2021
TR356A Axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras. Programa I: Axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en risco ou situación de exclusión social nas empresas de inserción laboral.
Axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras. Programa I: Axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en risco ou situación de exclusión social nas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 12/02/2021 - 11/03/2021
SI449B Axudas económicas ás Anpas destinadas á promoción da igualdade entre homes e mulleres e a prevención e loita contra a violencia cara as mulleres.
Axudas económicas ás Anpas destinadas á promoción da igualdade entre homes e mulleres e a prevención e loita contra a violencia cara as mulleres. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases re ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 11/02/2021 - 10/03/2021
TR331A Subvencións a entidades para a contratación de persoal técnico de orientación laboral.
Subvencións a entidades para a contratación de persoal técnico de orientación laboral. 1. Esta orde ten por finalidade o establecemento das bases reguladoras, así como a convocatoria, en réxime de con ...