Guía de procedementos e servizos

Hai  68 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 28/09/2021 - 27/10/2021
SI452A Programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF.
Programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributar ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 25/09/2021 - 25/10/2021
TR341R Axudas para a conciliación por causa de maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma.
Axudas para a conciliación por causa de maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma.. 1. Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas a perso ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 24/09/2021 - 25/10/2021
TR820G Axudas destinadas ás persoas traballadoras en situación de ERTE.
Axudas destinadas ás persoas traballadoras en situación de ERTE.. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras e convocar as axudas para compensar a perda de poder adquisitivo das persoas tr ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
TR320B Participación no programa Responsabilízate
Participación no programa Responsabilízate. É obxecto da presente resolución establecer os requisitos do proceso de selección das empresas ou entidades ás cales se prestarán os servizos do programa Re ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 19/05/2021 - 30/11/2021
SI451B Subvencións mobilidade xeográfica mulleres vítimas de violencia de xénero.
Subvencións mobilidade xeográfica mulleres vítimas de violencia de xénero.. 1. O obxecto desta resolución é establecer as bases que rexerán a concesión de subvencións destinadas a facilitar a mobilida ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 11/05/2021 - 02/11/2021
TR820E Axudas destinadas ás persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen de empresas en crise.
Axudas destinadas ás persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen de empresas en crise.. 1. As presentes bases teñen como ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
TR820V Comunicación de cambio de situación constitutiva de forza maior.
Comunicación de cambio de situación constitutiva de forza maior.. Comunicar o paso da situación dun ERTE de limitación a un ERTE de impedimento e viceversa, como consecuencia das modulacións nas restr ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 12/01/2021 - 30/11/2021
SI460A Indemnizacións para vítimas de violencia de xénero
Indemnizacións para vítimas de violencia de xénero. 1. O obxecto desta resolución é establecer as bases que rexerán a concesión de axudas de indemnización económica dirixidas ás fillas e fillos menore ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
SI434A Prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero.
Prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero.. 1. Esta resolución ten por obxecto proceder á convocatoria para o ano 2021 das axudas económicas individuais de carácter periódico d ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 08/01/2021 - 30/11/2021
SI434B Axudas e indemnizacións para mulleres vítimas de violencia de xénero.
Axudas e indemnizacións para mulleres vítimas de violencia de xénero.. 1. O obxecto desta resolución é establecer as bases que rexerán a concesión das axudas previstas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2 ...