Guía de procedementos e servizos

Hai  44 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 11/05/2021 - 10/06/2021
TR357C Liña I: Axudas para a elaboración e implantación de plans de igualdade.
Liña I: Axudas para a elaboración e implantación de plans de igualdade. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, ax ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 11/05/2021 - 10/06/2021
TR357D Liña II: Axudas á conciliación.
Liña II: Axudas á conciliación. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, axudas e incentivos a pemes, a persoas tra ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 11/05/2021 - 02/11/2021
TR820E Axudas destinadas ás persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen de empresas en crise.
Axudas destinadas ás persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen de empresas en crise. 1. As presentes bases teñen como ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 11/05/2021 - 10/06/2021
TR357B Liña III: Axudas para as certificacións de RSE.
Liña III: Axudas para as certificacións de RSE. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, axudas e incentivos a peme ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 03/05/2021 - 03/06/2021
TR301K Accións formativas para o emprego dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas.
Accións formativas para o emprego dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas. 1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se re ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 28/04/2021 - 27/05/2021
TR351F Subvención para a contratación temporal polas entidades locais de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da RISGA.
Subvención para a contratación temporal polas entidades locais de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da RISGA. 1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases regula ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 21/04/2021 - 20/05/2021
TR351G Subvención para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural).
Subvención para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural). Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónom ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 21/04/2021 - 20/05/2021
TR351A Subvención para entidades locais que contraten traballadores desempregados para a realización de obras e servizos de interese xeral e social.
Subvención para entidades locais que contraten traballadores desempregados para a realización de obras e servizos de interese xeral e social. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases regul ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 16/04/2021 - 18/05/2021
TR852A Axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais.
Axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 da concesión de subvencións, ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 13/02/2021 - 30/09/2021
TR356C Axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras. Programa II: Axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social.
Axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras. Programa II: Axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social. 1 ...