Guía de procedementos e servizos

Hai  83 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña TR351A0 22/03/2023 00:00 - 21/04/2023 23:59
TR351A Subvencións para entidades locais que contraten traballadores desempregados para a realización de obras e servizos de interese xeral e social.
Subvencións para entidades locais que contraten traballadores desempregados para a realización de obras e servizos de interese xeral e social.. O establecemento das bases reguladoras e as condicións p ...
Tramitar en liña TR802J0 Solicitude presencialTR802J 11/02/2023 00:00 - 15/09/2023 23:59
TR802J Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa II: Fomento do acceso á condición de persoa socia.
Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa II: Fomento do acceso á condición de persoa socia.. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán a conce ...
Tramitar en liña TR802G0 11/02/2023 00:00 - 15/09/2023 23:59
TR802G Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laboráis.
Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laboráis.. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexer ...
Tramitar en liña TR802O0 08/02/2023 00:00 - 28/04/2023 23:59
TR802O Certame Cooperativismo no Ensino.
Certame Cooperativismo no Ensino.. Finalidade. 1. O certame Cooperativismo no ensino ten por obxecto difundir e promover o cooperativismo entre o alumnado dos centros de educación infantil, primaria, ...
Tramitar en liña TR356C0 07/02/2023 00:00 - 02/10/2023 23:59
TR356C Axudas ás empresas de inserción (EI) e ás súas entidades promotoras. Programa II: Axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social.
Axudas ás empresas de inserción (EI) e ás súas entidades promotoras. Programa II: Axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social.. Esta axu ...
Tramitar en liña TR802Q0 07/02/2023 00:00 - 28/04/2023 23:59
TR802Q Premios á cooperación.
Premios á cooperación.. Os premios á cooperación teñen como finalidade fomentar e difundir o cooperativismo, os seus principios e valores, así como recompensar publicamente o labor que as cooperativas ...
Tramitar en liña TR356A0 07/02/2023 00:00 - 02/10/2023 23:59
TR356A Axudas ás empresas de inserción (EI) e ás súas entidades promotoras. Programa I: Axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en risco ou situación de exclusión social nas empresas de inserción.
Axudas ás empresas de inserción (EI) e ás súas entidades promotoras. Programa I: Axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en risco ou situación de exclusión social nas empresa ...
Tramitar en liña TR349F0 04/02/2023 00:00 - 29/09/2023 23:59
TR349F Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas
Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas. O obxecto desta orde é fixar as bases reguladoras e realizar a convocatoria para ...
Tramitar en liña TR342C0 01/02/2023 00:00 - 29/09/2023 23:59
TR342C Programa de incentivos á contratacion por conta allea e á formación.
Programa de incentivos á contratacion por conta allea e á formación.. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convocar para o ano 2023, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, as a ...
Tramitar en liña SI434B0 Solicitude presencialSI434B 28/01/2023 00:00 - 30/11/2023 23:59
SI434B Axudas e indemnizacións para mulleres vítimas de violencia de xénero
Axudas e indemnizacións para mulleres vítimas de violencia de xénero. 1. O obxecto desta resolución é establecer as bases que rexerán a concesión das axudas previstas no artigo 27 da Lei orgánica 1/20 ...