Guía de procedementos e servizos

Hai  208 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 29/11/2022 - 28/12/2022
CT402H Selección das persoas participantes no programa da Aceleradora de Proxectos Musicais ao abeiro dos fondos NextGeneratiónEU e do mecanismo de recuperación e resiliencia do Regulamento (UE) nº 2021/241.
Selección das persoas participantes no programa da Aceleradora de Proxectos Musicais ao abeiro dos fondos NextGeneratiónEU e do mecanismo de recuperación e resiliencia do Regulamento (UE) nº 2021/241. ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 26/11/2022 - 26/12/2022
CT110C Axudas destinadas a centros museísticos da Comunidade Autónoma de Galicia.
Axudas destinadas a centros museísticos da Comunidade Autónoma de Galicia.. Constitúe o obxecto desta orde, por unha banda, o establecemento das bases reguladoras das axudas destinadas aos museos e ou ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 22/11/2022 - 21/12/2022
ED013A Participación no concurso de traslados específico entre o persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria dependentes da consellería competente en materia de educación.
Participación no concurso de traslados específico entre o persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educaci ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 19/11/2022 - 19/12/2022
CT404F Subvencións para ampliar e diversificar a oferta cultural en áreas non urbanas Territorio Cultura.
Subvencións para ampliar e diversificar a oferta cultural en áreas non urbanas Territorio Cultura.. 1. Estas bases teñan por obxecto determinar as condicións polas cales se regulará a concesión de axu ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/11/2022 - 09/12/2022
CT402G Selección dunha entidade colaboradora para a xestión do programa da Aceleradora Cultural de Proxectos Musicais ao abeiro dos fondos Next Generation EU e do mecanismo de recuperación e resiliencia do Regulamento UE 2021/241.
Selección dunha entidade colaboradora para a xestión do programa da Aceleradora Cultural de Proxectos Musicais ao abeiro dos fondos Next Generation EU e do mecanismo de recuperación e resiliencia do R ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 10/11/2022 - 09/12/2022
ED021A Procedemento para a integración no corpo de profesores de ensino secundario do persoal funcionario de carreira do corpo, para extinguir, de profesores técnicos de formación profesional.
Procedemento para a integración no corpo de profesores de ensino secundario do persoal funcionario de carreira do corpo, para extinguir, de profesores técnicos de formación profesional.. A presente or ...
Solicitude presencial Aberto todo o ano
ED550C Escolarización extraordinaria en centro docente sostido con fondos públicos.
Escolarización extraordinaria en centro docente sostido con fondos públicos.. Esta orde ten por obxecto regular o procedemento de escolarización extraordinaria (ED550C) en centros docentes sostidos co ...
ED550B Admisión ordinaria en centro docente sostido con fondos públicos.
Admisión ordinaria en centro docente sostido con fondos públicos.. Esta orde ten por obxecto regular o procedemento de admisión ordinaria (ED550B) en centros docentes sostidos con fondos públicos que ...
ED550A Reserva de praza en centro docente sostido con fondos públicos.
Reserva de praza en centro docente sostido con fondos públicos.. Esta orde ten por obxecto regular o procedemento de reserva (ED550A) en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensi ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 31/10/2022 - 21/11/2022
ED001B Procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso mediante concurso de méritos a corpos de persoal docente non universitario da Comunidade Autónoma de Galicia.
Procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso mediante concurso de méritos a corpos de persoal docente non universitario da Comunidade Autónoma de Galicia.. Convócanse proc ...