Guía de procedementos e servizos

Hai  59 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 18/02/2020 - 17/03/2020
ED431C Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG - GRC.
Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG - GRC. Axudas para a consolidación de grupos de investigación ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 13/02/2020 - 11/03/2020
ED701A Avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de excelencia curricular docente e investigadora.
Avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de excelencia curricular docente e investigadora. Aprobar a convocatoria ordinaria e abrir o prazo de presentación d ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 17/02/2020 - 03/03/2020
ED527A Inscrición nas probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais.
Inscrición nas probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais. O obxecto desta orde é establecer o procedemento que seguirá a Consellería de Educación, Univer ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 10/02/2020 - 19/02/2020
ED312D Inscrición para a proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior de formación profesional.
Inscrición para a proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior de formación profesional. Esta orde ten por obxecto a regulación das probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior (c ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 08/02/2020 - 09/03/2020
ED311G Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia.
Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia. 1. O obxecto desta orde é esta ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 02/03/2020 - 13/03/2020
ED312C Inscrición para a proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio de formación profesional.
Inscrición para a proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio de formación profesional. Esta orde ten por obxecto a regulación das probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio (código ...
Solicitude presencial 27/02/2020 - 12/03/2020
ED534A Inscrición para a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos.
Inscrición para a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos. Convocar a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos no ano 2020, con código de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 14/01/2020 - 31/07/2020
ED433A Axudas destinadas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico, teña dificultades económicas para continuar os estudos.
Axudas destinadas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia que, por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas ao longo do curso académico, teña dificultades económicas para continuar os estudos ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 04/01/2020 - 03/02/2020
ED417A Axudas complementarias do programa comunitario de mobilidade de estudantes Erasmus+.
Axudas complementarias do programa comunitario de mobilidade de estudantes Erasmus+. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de concorrencia competitiva, axudas ...
ED517B Inscrición no proceso de avaliación e acreditación das competencias profesionais.
Inscrición no proceso de avaliación e acreditación das competencias profesionais. O obxecto desta orde é realizar a convocatoria e establecer o procedemento para a avaliación e a acreditación das comp ...