Guía de procedementos e servizos

Hai  58 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

ED517B Inscrición no proceso de avaliación e acreditación das competencias profesionais.
Inscrición no proceso de avaliación e acreditación das competencias profesionais. O obxecto desta orde é realizar a convocatoria e establecer o procedemento para a avaliación e a acreditación das comp ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 03/10/2019 - 04/11/2019
ED311F Premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais de música, danza, e de artes plásticas e deseño na Comunidade Autónoma de Galicia.
Premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais de música, danza, e de artes plásticas e deseño na Comunidade Autónoma de Galicia. A presente orde ten por obxecto convocar premios extra ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 27/09/2019 - 28/10/2019
ED301I Axudas a centros privados concertados para atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.
Axudas a centros privados concertados para atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 1. O obxecto desta orde é establecer os criterios, os requisitos e o procedemento (códig ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 26/09/2019 - 25/10/2019
ED431G Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema Universitario de Galicia.
Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema Universitario de Galicia. A presente orde establece as condicións, en réxime de publicidade, obxectividade e ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
ED442B Acreditación dos campus de especialización do Sistema universitario de Galicia.
Acreditación dos campus de especialización do Sistema universitario de Galicia. Esta orde ten por obxecto regular o procedemento para outorgar a acreditación de campus de especialización no SUG con ba ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 12/09/2019 - 21/10/2019
ED421A Axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do sistema universitario de Galicia.
Axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do sistema universitario de Galicia. O ob ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 03/09/2019 - 03/10/2019
ED702B Obtención da avaliación previa á contratación de profesorado polas universidades do Sistema Universitario de Galicia.
Obtención da avaliación previa á contratación de profesorado polas universidades do Sistema Universitario de Galicia. Apróbase a convocatoria para a presentación de solicitudes por parte dos interesad ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 03/09/2019 - 02/10/2019
ED516B Axudas para centros privados concertados no ámbito das bibliotecas escolares e fomento da lectura.
Axudas para centros privados concertados no ámbito das bibliotecas escolares e fomento da lectura. Esta orde ten por obxecto regular o procedemento para tramitar as seguintes liñas de axudas dirixidas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 06/08/2019 - 05/09/2019
ED314D Subvencións a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro.
Subvencións a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro. 1. Facer pública a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas destinadas a subvencionar o f ...
Solicitude presencial 04/05/2020 - 15/05/2020
ED517J Inscrición para as probas libres de módulos profesionais de ciclos formativos de formación profesional ao abeiro da Lei orgánica 1/1990.
Inscrición para as probas libres de módulos profesionais de ciclos formativos de formación profesional ao abeiro da Lei orgánica 1/1990. Esta orde ten por obxecto establecer en centros públicos a real ...