Guía de procedementos e servizos

Hai  56 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 06/08/2019 - 05/09/2019
ED314D Subvencións a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro.
Subvencións a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro. 1. Facer pública a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas destinadas a subvencionar o f ...
Solicitude presencial 04/05/2020 - 15/05/2020
ED517J Inscrición para as probas libres de módulos profesionais de ciclos formativos de formación profesional ao abeiro da Lei orgánica 1/1990.
Inscrición para as probas libres de módulos profesionais de ciclos formativos de formación profesional ao abeiro da Lei orgánica 1/1990. Esta orde ten por obxecto establecer en centros públicos a real ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 02/09/2019 - 05/09/2019
ED002A Intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, en centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, en centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenació ...
ED311E Premios de ESO ao esforzo e á superación persoal.
Premios de ESO ao esforzo e á superación persoal. 1. Convócanse na Comunidade Autónoma de Galicia os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal (procedemento ED311E) ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 06/07/2019 - 02/08/2019
ED308A Adxudicación de prazas de residencia a persoas colaboradores bolseiras en centros residenciais docentes.
Adxudicación de prazas de residencia a persoas colaboradores bolseiras en centros residenciais docentes. 1. A presente orde ten por obxecto regular o procedemento (ED308A) para adxudicar prazas de res ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 27/06/2019 - 10/10/2019
ED303A Reintegros individuais para a formación do profesorado.
Reintegros individuais para a formación do profesorado. 1. O obxecto desta orde é establecer o procedemento para o reintegro individual de gastos derivados da participación como asistente a actividade ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 14/06/2019 - 15/07/2019
ED481B Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (Modalidade A).
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (Modalidade A). Esta orde establece as bases polas que se rexerá a concesión das axudas, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competi ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 11/06/2019 - 09/08/2019
ED306A Adxudicación de prazas de residencia en centros residenciais docentes.
Adxudicación de prazas de residencia en centros residenciais docentes. 1. A presente orde ten por obxecto regular o procedemento (código ED306A) para adxudicar as prazas de residencia existentes nos c ...
ED311D Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico.
Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico. 1. Convócanse na Comunidade Autónoma de Galicia os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico (procedem ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 29/05/2019 - 28/06/2019
ED415A Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado universitario.
Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado universitario. 1. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de concorrencia competitiva, os ...