Guía de procedementos e servizos

Hai  54 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 20/03/2019 - 16/04/2019
ED701C Valoración previa á asignación das retribucións adicionais vinculadas aos cargos de xestión.
Valoración previa á asignación das retribucións adicionais vinculadas aos cargos de xestión. Aprobar a convocatoria ordinaria e abrir o prazo de presentación de instancias, para solicitar a valoración ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 12/03/2019 - 10/04/2019
ED523A Concurso Eduemprende Idea dirixido ao alumnado das ensinanzas de Formación Profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos.
Concurso Eduemprende Idea dirixido ao alumnado das ensinanzas de Formación Profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos. Esta ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 07/03/2019 - 04/04/2019
ED701B Valoración previa á asignación das retribucións adicionais vinculadas ao labor docente e ao labor investigador.
Valoración previa á asignación das retribucións adicionais vinculadas ao labor docente e ao labor investigador. Aprobar a convocatoria ordinaria e abrir o prazo de presentación de solicitudes para a v ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 06/03/2019 - 05/04/2019
ED507A Axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial.
Axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial. Faise pública a convocatori ...
ED311B Premios extraordinarios de formación profesional de grao superior.
Premios extraordinarios de formación profesional de grao superior. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras e convocar na Comunidade Autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia compet ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 27/02/2019 - 26/03/2019
ED504E Axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa para mellorar a competencia lingüistíca do alumnado en linguas extranxeiras.
Axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa para mellorar a competencia lingüistíca do alumnado en linguas extranxeiras. O obxecto desta orde é regular o proced ...
ED504B Actividades de formación en linguas estranxeiras.
Actividades de formación en linguas estranxeiras. O obxecto desta orde é establecer as bases e convocar axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para realizar as actividades de formación, dirixi ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 18/02/2019 - 01/03/2019
ED527A Inscrición nas probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais.
Inscrición nas probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais. O obxecto desta orde é establecer o procedemento que seguirá a Consellería de Educación, Univer ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 31/01/2019 - 28/02/2019
ED431C Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG - GRC.
Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG - GRC. Axudas para a consolidación de grupos de investigación ...