Guía de procedementos e servizos

Hai  73 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 30/12/2021 - 31/01/2022
IF318A Axudas para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia.
Axudas para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia.. 1. O obxecto desta orde é fixar as bases reguladoras polas que se rexerá o outorgamento de subvencións da Consellería de Infrae ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 29/12/2021 - 14/10/2022
IF303A Axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi ECO.
Axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi ECO.. 1. O obxecto desta orde é fixar as bases regu ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 10/12/2021 - 31/10/2022
IF310D Probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor profesional de determinados vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou de viaxeiros por estrada.
Probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor profesional de determinados vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou de viaxeiros por estrada.. C ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
IF320A Inscrición no Rexistro de Empresas Operadoras do Transporte Marítimo e a súa renovación.
Inscrición no Rexistro de Empresas Operadoras do Transporte Marítimo e a súa renovación.. A prestación de servizos de transporte marítimo de persoas en augas interiores de Galicia está plenamente libe ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
IF320B Modificación, supresión, suspensión ou levantamento da suspensión de servizos inscritos no Rexistro de Empresas Operadoras do Transporte Marítimo.
Modificación, supresión, suspensión ou levantamento da suspensión de servizos inscritos no Rexistro de Empresas Operadoras do Transporte Marítimo.. Todos aqueles servizos de transporte marítimo de per ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
IF320C Modificación de datos identificativos no Rexistro de Empresas Operadoras do Transporte Marítimo.
Modificación de datos identificativos no Rexistro de Empresas Operadoras do Transporte Marítimo.. Todas aquelas empresas inscritas no Rexistro de Empresas Operadoras do Transporte Marítimo deberán poñ ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
AU231C Exención no canon da auga e coeficiente de vertedura
Exención no canon da auga e coeficiente de vertedura. A presente resolución ten por obxecto establecer o modelo normalizado de solicitude de exención do canon da auga e coeficiente de vertedura establ ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
IF322B Comparecencia ou presentación de alegacións ante a Xunta Arbitral de Transportes de Galicia.
Comparecencia ou presentación de alegacións ante a Xunta Arbitral de Transportes de Galicia.. A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se van empregar no procedemento de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
IF322A Reclamacións ante a Xunta Arbitral de Transportes de Galicia
Reclamacións ante a Xunta Arbitral de Transportes de Galicia. A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se van empregar no procedemento de presentación de reclamacións an ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
AU113C Actuacións menores no dominio público hidráulico e zona de policía
Actuacións menores no dominio público hidráulico e zona de policía. Esta orde ten por obxecto aprobar o formulario normalizado de declaración responsable previa á realización de actuacións menores de ...