Guía de procedementos e servizos

Hai  79 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 25/11/2022 - 16/10/2023
IF303A Axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi ECO.
Axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi ECO.. 1. O obxecto desta orde é fixar as bases regu ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 25/11/2022 - 26/12/2022
IF318A Axudas para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia.
Axudas para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia.. 1. O obxecto desta orde é fixar as bases reguladoras polas que se rexerá o outorgamento de subvencións da Consellería de Infrae ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 11/11/2022 - 12/12/2022
IF310E Devolución das taxas de dereitos de exame das probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor/a profesional de determinados vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou de viaxeiros/as por estrada.
Devolución das taxas de dereitos de exame das probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor/a profesional de determinados vehículos destinados ao transport ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 10/11/2022 - 20/11/2023
IF310D Probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor profesional de determinados vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou de viaxeiros por estrada.
Probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor profesional de determinados vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou de viaxeiros por estrada.. C ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 02/04/2022 - 30/04/2024
IF318C Subvencións para a actividade de adquisición de vehículos de enerxías alternativas baixas en carbono.
Subvencións para a actividade de adquisición de vehículos de enerxías alternativas baixas en carbono.. Adquisición de vehículos de enerxías alternativas baixas en carbono.. Persoas físicas ou xurídica ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 02/04/2022 - 30/04/2024
IF318D Subvencións para a actividade de ou modificación da forma de propulsión dos vehículos.
Subvencións para a actividade de ou modificación da forma de propulsión dos vehículos.. "Retrofit" ou modificación da forma de propulsión dos vehículos.. Persoas físicas o xurídicas. ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 02/04/2022 - 30/04/2024
IF318F Subvencións para a actividade de adquisición de semirremolques para uso en autopistas ferroviarias.
Subvencións para a actividade de adquisición de semirremolques para uso en autopistas ferroviarias.. Adquisición de semirremolques para uso en autopistas ferroviarias.. Persoas físicas ou xurídicas. ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 02/04/2022 - 30/04/2024
IF318B Subvencións para a actividade de achatarramento de vehículos.
Subvencións para a actividade de achatarramento de vehículos.. Achatarramento de vehículos de transporte de viaxeiros ou mercadorías.. Persoas físicas ou xurídicas. ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 02/04/2022 - 02/01/2024
IF318E Subvencións para a actividade de implantación de infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos.
Subvencións para a actividade de implantación de infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos.. Implantación de insfraestruturas de recarga de vehículos eléctricos.. Persoas físicas ou xurídicas. ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
IF320A Inscrición no Rexistro de Empresas Operadoras do Transporte Marítimo e a súa renovación.
Inscrición no Rexistro de Empresas Operadoras do Transporte Marítimo e a súa renovación.. A prestación de servizos de transporte marítimo de persoas en augas interiores de Galicia está plenamente libe ...