Guía de procedementos e servizos

Hai  82 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña IF312A0 14/02/2023 00:00 - 01/05/2023 23:59
IF312A Probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte.
Probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte.. Convócanse, para o ano 2023, as probas de constatación da competencia profesional para o desem ...
Tramitar en liña AU230C0 Aberto todo o ano
AU230C Declaración de datos das fontes de abastecemento de auga.
Declaración de datos das fontes de abastecemento de auga.. Este modelo ten por obxecto posibilitar aos suxeitos pasivos do canon da auga e, no seu caso, do canon de xestión de depuradoras e do canon d ...
Tramitar en liña AU230D0 Aberto todo o ano
AU230D Declaración de contador nas captacións propias de auga.
Declaración de contador nas captacións propias de auga.. Mediante este modelo, os suxeitos pasivos con captacións propias que dispoñan dun contador instalados nesas captacións, declaran dito contador ...
Tramitar en liña AU230J0 Solicitude presencialAU230J Aberto todo o ano
AU230J Cese na dedución no canon da auga, canon de xestión de depuradoras e canon de xestión de redes de colectores para familias numerosas
Cese na dedución no canon da auga, canon de xestión de depuradoras e canon de xestión de redes de colectores para familias numerosas. Mediante este modelo os usos domésticos (vivendas) aos que se lle ...
Tramitar en liña AU230N0 Solicitude presencialAU230N Aberto todo o ano
AU230N Cese como centro de entidades de iniciativa social aos efectos da exención no Canon da auga
Cese como centro de entidades de iniciativa social aos efectos da exención no Canon da auga. Mediante este modelo as entidades de iniciativa social ás que se lle concedese a exención no canon da auga ...
Tramitar en liña AU230F0 Aberto todo o ano
AU230F Declaración periódica de lecturas de contadores.
Declaración periódica de lecturas de contadores.. Mediante este modelo os suxeitos pasivos do canon da auga e, no seu caso, do canon de xestión de depuradoras e canon de xestión de redes de colectores ...
Tramitar en liña AU230I0 Solicitude presencialAU230I Aberto todo o ano
AU230I Dedución no canon da auga, canon de xestión de depuradoras e canon de xestión de redes de colectores para familias numerosas.
Dedución no canon da auga, canon de xestión de depuradoras e canon de xestión de redes de colectores para familias numerosas.. Mediante este modelo os usos domésticos (vivendas) que teñan recoñecida a ...
Tramitar en liña AU230O0 Solicitude presencialAU230O Aberto todo o ano
AU230O Actuar como entidade subministradora de auga na xestión do canon da auga, canon de xestión das depuradoras e canon de xestión das redes de colectores por parte das comunidades de usuarios
Actuar como entidade subministradora de auga na xestión do canon da auga, canon de xestión das depuradoras e canon de xestión das redes de colectores por parte das comunidades de usuarios. Mediante es ...
Tramitar en liña AU230U0 Aberto todo o ano
AU230U Autoliquidación do canon de xestión das depuradoras por entidades subministradoras de auga e prestadoras de servizos de sumidoiros
Autoliquidación do canon de xestión das depuradoras por entidades subministradoras de auga e prestadoras de servizos de sumidoiros. Este modelo ten por obxecto posibilitar dar cumprimento ás entidades ...
Tramitar en liña AU230A0 Aberto todo o ano
AU230A Autoliquidación do Canon da auga por entidades subministradoras de auga.
Autoliquidación do Canon da auga por entidades subministradoras de auga.. Este modelo ten por obxecto posibilitar dar cumprimento ás entidades subministradoras de auga o cumprimento das obrigas que a ...