Guía de procedementos e servizos

Hai  92 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña IF303A0 30/11/2023 00:00 - 14/10/2024 23:59
IF303A Axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (EUROTAXI), vehículos taxi de emisións CERO e vehículos taxi ECO.
Axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (EUROTAXI), vehículos taxi de emisións CERO e vehículos taxi ECO.. Axudas a persoas titulares de autorizacións ...
Tramitar en liña IF312A0 01/02/2024 00:00 - 01/05/2024 23:59
IF312A Probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte.
Probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte.. Convócanse, para o ano 2024, as probas de constatación da competencia profesional para o desem ...
Tramitar en liña IF310D0 21/11/2023 00:00 - 18/11/2024 23:59
IF310D Probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor profesional de determinados vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou de viaxeiros por estrada.
Probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor profesional de determinados vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou de viaxeiros por estrada.. C ...
Tramitar en liña IF319A0 08/05/2023 00:00 - 31/08/2024 23:59
IF319A Adhesión ás axudas para a adquisición de bicicletas con pedaleo asistido e bicicletas de man híbridas ou eléctricas para cadeiras de rodas
Adhesión ás axudas para a adquisición de bicicletas con pedaleo asistido e bicicletas de man híbridas ou eléctricas para cadeiras de rodas. Selección de entidades colaboradoras que participarán na xes ...
Tramitar en liña IF319B0 01/06/2023 10:00 - 15/11/2024 23:59
IF319B Subvención para a adquisición de bicicletas con pedaleo asistido e bicicletas de man híbridas ou eléctricas para cadeiras de rodas.
Subvención para a adquisición de bicicletas con pedaleo asistido e bicicletas de man híbridas ou eléctricas para cadeiras de rodas.. Concesión de subvencións para a adquisición de bicicletas con pedal ...
Tramitar en liña IF325C0 29/04/2023 00:00 - 01/07/2024 23:59
IF325C Subvencións para a integración de documentos de control electrónicos nos sistemas de xestión (categoría 3).
Subvencións para a integración de documentos de control electrónicos nos sistemas de xestión (categoría 3).. Concesión de axudas para integración de documentos de control electrónicos nos sistemas de ...
Tramitar en liña IF325H0 29/04/2023 00:00 - 01/07/2024 23:59
IF325H Subvencións para a implantación de aplicacións para reclamacións por medios electrónicos (categoría 8).
Subvencións para a implantación de aplicacións para reclamacións por medios electrónicos (categoría 8).. Concesión de axudas para a implantación de aplicacións para reclamacións por medios electrónico ...
Tramitar en liña IF325G0 29/04/2023 00:00 - 01/07/2024 23:59
IF325G Subvencións para a axuda aos servizos de transporte de viaxeiros (categoría 7).
Subvencións para a axuda aos servizos de transporte de viaxeiros (categoría 7).. Concesión de axudas para os servizos de transporte de viaxeiros.. Serán destinatarios últimos das axudas, sempre que te ...
Tramitar en liña IF325A0 29/04/2023 00:00 - 01/07/2024 23:59
IF325A Subvencións para a xestión de documentos de control electrónicos (categoría 1).
Subvencións para a xestión de documentos de control electrónicos (categoría 1).. Concesión de axudas para xestión de documentos de control electrónicos.. Serán destinatarios últimos das axudas, sempre ...
Tramitar en liña IF325I0 29/04/2023 00:00 - 01/07/2024 23:59
IF325I Subvencións para a mellora do sistema de ticketing (categoría 9).
Subvencións para a mellora do sistema de ticketing (categoría 9).. Concesión de axudas para a mellora do sistema de ticketing.. Serán destinatarios últimos das axudas, sempre que teñan a súa residenci ...