Guía de procedementos e servizos

Hai  67 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
IF320A Inscrición no Rexistro de Empresas Operadoras do Transporte Marítimo e a súa renovación.
Inscrición no Rexistro de Empresas Operadoras do Transporte Marítimo e a súa renovación. A prestación de servizos de transporte marítimo de persoas en augas interiores de Galicia está plenamente liber ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
IF320B Modificación, supresión, suspensión ou levantamento da suspensión de servizos inscritos no Rexistro de Empresas Operadoras do Transporte Marítimo.
Modificación, supresión, suspensión ou levantamento da suspensión de servizos inscritos no Rexistro de Empresas Operadoras do Transporte Marítimo. Todos aqueles servizos de transporte marítimo de pers ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
IF320C Modificación de datos identificativos no Rexistro de Empresas Operadoras do Transporte Marítimo.
Modificación de datos identificativos no Rexistro de Empresas Operadoras do Transporte Marítimo. Todas aquelas empresas inscritas no Rexistro de Empresas Operadoras do Transporte Marítimo deberán poñe ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 03/03/2021 - 15/11/2021
IF310D Probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor profesional de determinados vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou de viaxeiros por estrada.
Probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor profesional de determinados vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou de viaxeiros por estrada. Co ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 04/02/2021 - 14/10/2021
IF303A Axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi ECO.
Axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi ECO. 1. O obxecto desta orde é fixar as bases regul ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
AU113C Actuacións menores no dominio público hidráulico e zona de policía
Actuacións menores no dominio público hidráulico e zona de policía Esta orde ten por obxecto aprobar o formulario normalizado de declaración responsable previa á realización de actuacións menores de c ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
IF321H Declaración responsable para a realización de obras menores de conservación e mantemento das edificacións, instalacións e peches situados na zona de servidume ou na zona de afección das estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia.
Declaración responsable para a realización de obras menores de conservación e mantemento das edificacións, instalacións e peches situados na zona de servidume ou na zona de afección das estradas de ti ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
IF321C Recurso en materia de mobilidade.
Recurso en materia de mobilidade. A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios normalizados que se empregarán en determinados procedementos, en materia de infraestruturas, mobilidade e augas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
IF321F Baixa/modificacións de persoal acompañante adscrito á concesión de servizos públicos de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada.
Baixa/modificacións de persoal acompañante adscrito á concesión de servizos públicos de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada. A presente orde ten por obxecto aprobar os formularios ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
IF321G Pagamentos/cesións de dereitos de cobro/información relativa á explotación de concesións de servizo público de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada.
Pagamentos/cesións de dereitos de cobro/información relativa á explotación de concesións de servizo público de transporte regular de viaxeiros de uso xeral por estrada. A presente orde ten por obxecto ...