Guía de procedementos e servizos

Hai  56 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 22/04/2021 - 21/06/2021
VI420A Axudas, en concorrencia competitiva, dirixidas ás comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou adaptación dos edificios de vivendas protexidas promovidos polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Axudas, en concorrencia competitiva, dirixidas ás comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou adaptación dos edificios de vivendas protexidas promovidos polo Instituto Gale ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 14/04/2021 - 31/05/2021
MT402A Programa de axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos
Programa de axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública para o ano 2021 ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 07/04/2021 - 30/09/2021
VI432E Axudas para contribuir a minimizar o impacto económico e social da Covid-19 nos alugueiros de vivenda habitual.
Axudas para contribuir a minimizar o impacto económico e social da Covid-19 nos alugueiros de vivenda habitual. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras que rexerán a concesión ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 31/03/2021 - 30/04/2021
VI432A Axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021.
Axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021. 1. Esta resolución ten por obxecto convocar para o ano 2021 os seguintes programas de axudas ao alugamento de vivendas do Plan est ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 23/03/2021 - 22/04/2021
VI422E Subvencións do programa de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021.
Subvencións do programa de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021. Estas subvencións están dirixidas a fi ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 23/03/2021 - 30/09/2021
VI408H Subvencións do Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas
Subvencións do Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas 1. Estas subvencións están dirixidas a fi ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 23/03/2021 - 30/04/2021
VI422F Subvencións para rehabilitar as edificacións e vivendas de titularidade municipal con destino ao alugamento social.
Subvencións para rehabilitar as edificacións e vivendas de titularidade municipal con destino ao alugamento social. Estas subvencións están dirixidas a prestar apoio aos concellos de Galicia de menos ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 23/03/2021 - 22/04/2021
MT808A Axudas para entidades colaboradoras de pesca fluvial para o fomento da riqueza piscícola.
Axudas para entidades colaboradoras de pesca fluvial para o fomento da riqueza piscícola. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas para actividades e investime ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 23/03/2021 - 30/04/2021
VI406A Subvencións do programa de infravivenda.
Subvencións do programa de infravivenda. 1. Estas subvencións están dirixidas a prestar apoio aos concellos de Galicia de menos de 10.000 habitantes para que poidan axudar con carácter urxente ás unid ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 23/03/2021 - 30/09/2021
VI408N Subvencións do programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI da Ribeira Sacra.
Subvencións do programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI da Ribeira Sacra. 1. Estas subvencións están dirixidas a financiar, no marco do programa de fomento da r ...