Guía de procedementos e servizos

Hai  79 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 17/05/2022 - 30/11/2022
VI406F Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de edificio do plan de recuperación, transformación e resiliencia.
Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de edificio do plan de recuperación, transformación e resiliencia.. Esta resolución ten por obxecto convocar o Programa de axudas ás actuación ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/05/2022 - 30/11/2022
VI406G Programa de axuda á elaboración do libro do edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación do plan de recuperación, transformación e resiliencia.
Programa de axuda á elaboración do libro do edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación do plan de recuperación, transformación e resiliencia.. Esta resolució ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 11/05/2022 - 21/11/2022
VI482D Prórroga do bono de alugueiro social para vítimas de violencia de xénero con financiamento do pacto de estado contra a violencia de xénero.
Prórroga do bono de alugueiro social para vítimas de violencia de xénero con financiamento do pacto de estado contra a violencia de xénero.. Esta resolución ten por obxecto convocar a prórroga ata o 3 ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 06/05/2022 - 06/06/2022
MT975M Subvencións a entidades locais galegas para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal. Fondos de recuperación e resiliencia.
Subvencións a entidades locais galegas para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal. Fondos de recuperación e resiliencia.. 1. Esta orde ten por obxecto establece ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 04/03/2022 - 14/10/2022
VI406E Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia
Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. 1. Esta resolución ten por obxecto convocar o Programa de axuda á ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/02/2022 - 17/03/2022
MT724C Axudas para as actuacións por parte dos órganos de xestión das reservas da biosfera de Galicia con cargo ao PRTR – financiado pola Unión Europea -NextGenerationEU.
Axudas para as actuacións por parte dos órganos de xestión das reservas da biosfera de Galicia con cargo ao PRTR – financiado pola Unión Europea -NextGenerationEU.. O obxecto desta orde é o de estable ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 12/02/2022 - 14/03/2022
MT724B Axudas para as actuacións de concellos e entidades nas reservas da biosfera de Galicia con cargo ao PRTR - financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU.
Axudas para as actuacións de concellos e entidades nas reservas da biosfera de Galicia con cargo ao PRTR - financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU.. O obxecto desta orde é o de establecer as ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 09/02/2022 - 01/06/2022
VI422F Subvencións para rehabilitar as edificacións e vivendas de titularidade municipal con destino ao alugamento social.
Subvencións para rehabilitar as edificacións e vivendas de titularidade municipal con destino ao alugamento social.. Estas subvencións están dirixidas a prestar apoio aos concellos de Galicia de menos ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 09/02/2022 - 01/06/2022
VI406A Subvencións do programa de infravivenda.
Subvencións do programa de infravivenda.. 1. Estas subvencións están dirixidas a prestar apoio aos concellos de Galicia de menos de 10.000 habitantes para que poidan axudar con carácter urxente ás uni ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 05/02/2022 - 04/03/2022
MT723A Axudas económicas para os titulares de terreos cinexéticos ordenados, destinadas ao fomento da riqueza e xestión dos recursos cinexéticos.
Axudas económicas para os titulares de terreos cinexéticos ordenados, destinadas ao fomento da riqueza e xestión dos recursos cinexéticos.. 1. Esta orde ten por obxecto o establecemento dun réxime de ...