Guía de procedementos e servizos

Hai  69 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 11/09/2021 - 11/10/2021
MT402B Programa de axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a concellos de Galicia.
Programa de axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a concellos de Galicia.. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a corrección de impactos pa ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 24/07/2021 - 30/09/2021
VI420C Axudas para a adquisición de vivendas protexidas.
Axudas para a adquisición de vivendas protexidas.. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras que rexerán a concesión das axudas para a adquisición de vivendas protexidas, que se ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 15/07/2021 - 16/08/2021
MT975I Subvencións a entidades locais galegas para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal. Feder 2014 - 2020.
Subvencións a entidades locais galegas para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal. Feder 2014 - 2020.. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases regulado ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 30/06/2021 - 30/08/2021
VI432C Subvencións do programa de fomento do parque de vivenda en alugamento do Plan estatal de vivenda 2018-2021.
Subvencións do programa de fomento do parque de vivenda en alugamento do Plan estatal de vivenda 2018-2021.. 1. Esta resolución ten por obxecto convocar para o ano 2021, con carácter plurianual, as su ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 15/06/2021 - 16/09/2021
MT811B Axudas para actuacións encamiñadas á protección dos animais de compañía abandonados en Galicia destinadas ás asociacións inscritas no rexistro galego de asociacións para a protección e defensa dos animais de compañía
Axudas para actuacións encamiñadas á protección dos animais de compañía abandonados en Galicia destinadas ás asociacións inscritas no rexistro galego de asociacións para a protección e defensa dos ani ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 15/06/2021 - 16/09/2021
MT811A Axudas para actuacións encamiñadas á protección dos animais de compañía abandonados en Galicia destinadas ás entidades locais.
Axudas para actuacións encamiñadas á protección dos animais de compañía abandonados en Galicia destinadas ás entidades locais.. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 22/04/2021 - 21/06/2021
VI420A Axudas, en concorrencia competitiva, dirixidas ás comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou adaptación dos edificios de vivendas protexidas promovidos polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Axudas, en concorrencia competitiva, dirixidas ás comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou adaptación dos edificios de vivendas protexidas promovidos polo Instituto Gale ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 21/04/2021 - 20/05/2021
MT821A Axudas con cargo aos orzamentos xerais do estado na área de influencia socioeconómica do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.
Axudas con cargo aos orzamentos xerais do estado na área de influencia socioeconómica do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.. 1. A presente orde ten por obxecto, de aco ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 14/04/2021 - 31/05/2021
MT402A Programa de axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos
Programa de axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública para o ano 2021 ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 07/04/2021 - 30/09/2021
VI432E Axudas para contribuir a minimizar o impacto económico e social da Covid-19 nos alugueiros de vivenda habitual.
Axudas para contribuir a minimizar o impacto económico e social da Covid-19 nos alugueiros de vivenda habitual.. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras que rexerán a concesión ...