Guía de procedementos e servizos

Hai  92 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña VI435B0 Solicitude presencialVI435B 05/06/2023 00:00 - 17/07/2023 23:59
VI435B Subvencións do programa de mellora da accesibilidade en e ás vivendas do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025.
Subvencións do programa de mellora da accesibilidade en e ás vivendas do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025.. Concesión de axudas para a mellora da accesibilidade en e ás vivendas, orienta ...
Tramitar en liña MT975O0 03/06/2023 00:00 - 03/07/2023 23:59
MT975O Subvencións a entidades locais de Galicia para o desenvolvemento do proxecto PIMA cambio climático para a realización de accións de mitigación e adaptación ao cambio climático.
Subvencións a entidades locais de Galicia para o desenvolvemento do proxecto PIMA cambio climático para a realización de accións de mitigación e adaptación ao cambio climático.. Concesión de subvenció ...
Tramitar en liña MT809G0 Solicitude presencialMT809G 13/05/2023 00:00 - 12/06/2023 23:59
MT809G Axudas económicas aos custos derivados da contratación de persoas coidadoras do gando en ganderías para a prevención dos danos que poida ocasionar o lobo.
Axudas económicas aos custos derivados da contratación de persoas coidadoras do gando en ganderías para a prevención dos danos que poida ocasionar o lobo.. Establecer as bases reguladoras para a conce ...
Tramitar en liña MT821A0 Solicitude presencialMT821A 10/05/2023 00:00 - 09/06/2023 23:59
MT821A Axudas na área de influencia socioeconómica do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.
Axudas na área de influencia socioeconómica do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.. Establecer as bases reguladoras e a convocatoria das axudas na área de influencia so ...
Tramitar en liña VI406A0 28/04/2023 00:00 - 01/06/2023 23:59
VI406A Subvencións do programa de infravivenda.
Subvencións do programa de infravivenda.. 1. Estas subvencións están dirixidas a prestar apoio aos concellos de Galicia de menos de 10.000 habitantes para que poidan axudar con carácter urxente ás uni ...
Tramitar en liña VI422F0 28/04/2023 00:00 - 01/06/2023 23:59
VI422F Subvencións para rehabilitar as edificacións e vivendas de titularidade municipal con destino ao alugueiro social.
Subvencións para rehabilitar as edificacións e vivendas de titularidade municipal con destino ao alugueiro social.. Estas subvencións están dirixidas a prestar apoio aos concellos de Galicia de menos ...
Tramitar en liña VI402B0 28/04/2023 00:00 - 30/11/2023 23:59
VI402B Programa "avais para a mocidade".
Programa "avais para a mocidade".. 1. O programa de avais para a mocidade ten por obxecto prestar unha cobertura temporal e financeira, de carácter persoal, para a adquisición da primeira vivenda por ...
Tramitar en liña VI420A0 17/03/2023 00:00 - 16/06/2023 23:59
VI420A Axudas, en concorrencia competitiva, dirixidas ás comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou adaptación dos edificios de vivendas protexidas promovidos polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Axudas, en concorrencia competitiva, dirixidas ás comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou adaptación dos edificios de vivendas protexidas promovidos polo Instituto Gale ...
Tramitar en liña VI406J0 08/02/2023 00:00 - 06/10/2023 23:59
VI406J Programa de axuda á construción de vivendas en alugueiro social en edificios enerxeticamente eficientes do plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea NextGenerationEU, para promotores públicos e privados, distintos do IGVS.
Programa de axuda á construción de vivendas en alugueiro social en edificios enerxeticamente eficientes do plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea NextGenerat ...
Tramitar en liña VI435A0 Solicitude presencialVI435A 08/02/2023 00:00 - 31/10/2023 23:59
VI435A Subvencións para a adquisición de vivenda en concellos con poboación residente igual ou inferior a 10.000 habitantes do plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025.
Subvencións para a adquisición de vivenda en concellos con poboación residente igual ou inferior a 10.000 habitantes do plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025.. 1. Esta resolución ten por obxe ...