Guía de procedementos e servizos

Hai  49 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 02/06/2020 - 03/08/2020
Tramitar en liña Tramitar en liña 30/05/2020 - 29/07/2020
VI420A Axudas, en concorrencia competitiva, dirixidas ás comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou adaptación dos edificios de vivendas protexidas promovidos polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Axudas, en concorrencia competitiva, dirixidas ás comunidades de propietarios/as para a reparación, a rehabilitación e/ou adaptación dos edificios de vivendas protexidas promovidos polo Instituto Gale ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 25/05/2020 - 30/09/2020
VI432E Axudas para contribuir a minimizar o impacto económico e social do Covid-19 nos alugueiros de vivenda habitual.
Axudas para contribuir a minimizar o impacto económico e social do Covid-19 nos alugueiros de vivenda habitual. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras que rexerán a concesión ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 15/05/2020 - 15/06/2020
MT210A Subvencións a entidades locais asinantes do pacto dos alcaldes para o clima e a enerxía sustentable. FEDER 2014 – 2020
Subvencións a entidades locais asinantes do pacto dos alcaldes para o clima e a enerxía sustentable. FEDER 2014 – 2020 Esta orde ten por obxecto regular a concesión, en réxime de concorrencia non comp ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 14/05/2020 - 15/06/2020
MT975I Subvencións a entidades locais galegas para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal. Feder 2014 - 2020.
Subvencións a entidades locais galegas para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal. Feder 2014 - 2020. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases regulador ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 09/04/2020 - 11/12/2020
VI482C Bono de alugueiro social para vítimas de violencia de xénero con financiamento do pacto de estado contra a violencia de xénero
Bono de alugueiro social para vítimas de violencia de xénero con financiamento do pacto de estado contra a violencia de xénero 1. Esta resolución ten por obxecto convocar para o ano 2020, con financia ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
VI482D Prórroga do bono de alugueiro social para vítimas de violencia de xénero con financiamento do pacto de estado contra a violencia de xénero.
Prórroga do bono de alugueiro social para vítimas de violencia de xénero con financiamento do pacto de estado contra a violencia de xénero. 1. Esta resolución ten por obxecto convocar para o ano 2020, ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 27/02/2020 - 10/11/2020
VI426C Subvencións do Programa Rehaluga dirixidas ás persoas propietarias ou usufrutuarias de vivendas en trámite de incorporación no marco do programa de vivendas baleiras.
Subvencións do Programa Rehaluga dirixidas ás persoas propietarias ou usufrutuarias de vivendas en trámite de incorporación no marco do programa de vivendas baleiras. Estas subvencións están dirixidas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 27/02/2020 - 07/07/2020
VI406A Subvencións do programa de infravivenda do Plan rehaVIta: plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020.
Subvencións do programa de infravivenda do Plan rehaVIta: plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020. 1. Estas subvencións están dirixidas a prestar apoio aos co ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 27/04/2020 - 02/06/2020
VI422E Subvencións dos programas de fomento da mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade en vivendas e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do plan estatal de vivenda 2018-2021.
Subvencións dos programas de fomento da mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade en vivendas e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en viven ...