Guía de procedementos e servizos

Hai  46 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 27/02/2020 - 30/04/2020
VI406A Subvencións do programa de infravivenda do Plan rehaVIta: plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020.
Subvencións do programa de infravivenda do Plan rehaVIta: plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020. 1. Estas subvencións están dirixidas a prestar apoio aos co ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 27/02/2020 - 10/11/2020
VI426C Subvencións do Programa Rehaluga dirixidas ás persoas propietarias ou usufrutuarias de vivendas en trámite de incorporación no marco do programa de vivendas baleiras.
Subvencións do Programa Rehaluga dirixidas ás persoas propietarias ou usufrutuarias de vivendas en trámite de incorporación no marco do programa de vivendas baleiras. Estas subvencións están dirixidas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 27/02/2020 - 26/03/2020
VI422E Subvencións dos programas de fomento da mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade en vivendas e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do plan estatal de vivenda 2018-2021.
Subvencións dos programas de fomento da mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade en vivendas e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en viven ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 27/02/2020 - 30/10/2020
VI408H Subvencións do Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas
Subvencións do Programa de rexeneración e renovación urbana e rural no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago ou da ARI do Parque Nacional das Illas Atlánticas Esta resolución ten por obxecto convocar ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 18/02/2020 - 17/03/2020
MT724A Axudas para estudos e investimentos vinculados á conservación, recuperación e rehabilitación do patrimonio natural e cultural e á sensibilización ecolóxica na rede de reservas da biosfera de Galicia.
Axudas para estudos e investimentos vinculados á conservación, recuperación e rehabilitación do patrimonio natural e cultural e á sensibilización ecolóxica na rede de reservas da biosfera de Galicia. ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 08/02/2020 - 09/03/2020
MT809D Axudas económicas para a prevención dos danos que causan as especies silvestres.
Axudas económicas para a prevención dos danos que causan as especies silvestres. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas a favor das persoas titulares de expl ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto
MT809B Axudas económicas para paliar os danos producidos polo lobo.
Axudas económicas para paliar os danos producidos polo lobo. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas a favor das persoas físicas ou xurídicas titulares de explot ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto
MT809E Axudas económicas para paliar os danos producidos polo xabaril nos cultivos agrícolas.
Axudas económicas para paliar os danos producidos polo xabaril nos cultivos agrícolas. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas a favor das persoas afectadas polo ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 07/02/2020 - 06/04/2020
VI432C Subvencións do programa de fomento do parque de vivenda en alugamento do Plan estatal de vivenda 2018-2021.
Subvencións do programa de fomento do parque de vivenda en alugamento do Plan estatal de vivenda 2018-2021. 1. Esta resolución ten por obxecto convocar para o ano 2020, con carácter plurianual, as sub ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 07/02/2020 - 06/04/2020
VI432D Subvencións do Programa de Fomento de Vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade do Plan estatal de vivenda 2018-2021.
Subvencións do Programa de Fomento de Vivendas para persoas maiores e persoas con discapacidade do Plan estatal de vivenda 2018-2021. 1. Esta resolución ten por obxecto convocar para o ano 2020, con c ...