Guía de procedementos e servizos

Hai  50 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 18/11/2022 - 19/12/2022
BS420F Axudas a entidades privadas de iniciativa social para compensar os gastos do servizo de comedor das escolas infantís 0-3.
Axudas a entidades privadas de iniciativa social para compensar os gastos do servizo de comedor das escolas infantís 0-3.. 1. Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia non compet ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Pechado
BS700A Subvencións a entidades locais para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá, susceptible de ser cofinanciada polo programa FSE+ Galicia 2021-2027.
Subvencións a entidades locais para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá, susceptible de ser cofinanciada polo programa FSE+ Galicia 2021-2027.. 1. Esta orde ten como o ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 11/10/2022 - 10/11/2022
BS631C Subvencións destinadas á adquisición de vehículos que faciliten a prestación de servizos a persoas dependentes ou persoas con discapacidade por entidades de iniciativa social da Comunidade Autónoma de Galicia.
Subvencións destinadas á adquisición de vehículos que faciliten a prestación de servizos a persoas dependentes ou persoas con discapacidade por entidades de iniciativa social da Comunidade Autónoma de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 07/10/2022 - 07/11/2022
BS420E Axudas correspondentes ao programa de impulso de escolarización no primeiro ciclo de educación infantil con novas prazas de titularidade pública, no marco do plan de recuperación, transformación e resiliencia.
Axudas correspondentes ao programa de impulso de escolarización no primeiro ciclo de educación infantil con novas prazas de titularidade pública, no marco do plan de recuperación, transformación e res ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 29/09/2022 - 28/10/2022
BS321A Axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B, C e D.
Axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B, C e D.. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán as axudas para a obtención dos permisos de co ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 28/09/2022 - 27/10/2022
BS508E Subvencións de carácter plurianual para entidades de acción voluntaria e entidades locais de Galicia para a elaboración e execución de proxectos de voluntariado interxeracional no medio rural vinculados co proxecto piloto Talento Interxeracional no marco do PRTR - Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU.
Subvencións de carácter plurianual para entidades de acción voluntaria e entidades locais de Galicia para a elaboración e execución de proxectos de voluntariado interxeracional no medio rural vinculad ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 09/09/2022 - 10/10/2022
BS623D Convocatoria de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF e do imposto de sociedades
Convocatoria de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF e do imposto de sociedades. 1. Esta ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 06/09/2022 - 05/10/2022
BS631D Axudas para a creación de novos centros sociais de atención a persoas maiores, dependentes ou con discapacidade, remodelación e adaptación de equipamentos existentes no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia de titularidade de entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro.
Axudas para a creación de novos centros sociais de atención a persoas maiores, dependentes ou con discapacidade, remodelación e adaptación de equipamentos existentes no ámbito da Comunidade Autónoma d ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 31/08/2022 - 30/09/2022
BS324A Mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa: Axudas individuais de mobilidade para a mocidade galega
Mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa: Axudas individuais de mobilidade para a mocidade galega. 1. Esta orde ten por obxecto establecer o procedemento de concesión de subvencións individuais para ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 06/08/2022 - 05/09/2022
BS631A Subvencións a entidades de iniciativa social para promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, financiada parcialmente con fondos REACT-UE como parte da resposta da Unión Europea á pandemia de Covid-19, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020.
Subvencións a entidades de iniciativa social para promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, financiada parcialmente con fondos REACT-UE como parte da resposta da Un ...