Guía de procedementos e servizos

Hai  30 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 11/04/2019 - 10/05/2019
BS700A Subvencións a entidades locais para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá. FSE 2014-2020.
Subvencións a entidades locais para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá. FSE 2014-2020. 1. Esta orde ten como obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convoc ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 09/03/2019 - 02/09/2019
BS412A Programa de axudas económicas ás familias para a atención de nenos/as menores de 12 anos a través do programa Bono Coidado.
Programa de axudas económicas ás familias para a atención de nenos/as menores de 12 anos a través do programa Bono Coidado. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexer ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
BS618D Axudas de inclusión social (AIS).
Axudas de inclusión social (AIS). 1. De acordo co establecido nos números 1 e 6 do artigo 47 da Lei 10/2013, do 27 de novembro, as axudas de inclusión social son prestacións económicas non periódicas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
BS626F Renda de inclusión social de Galicia (RISGA).
Renda de inclusión social de Galicia (RISGA). De conformidade co disposto no artigo 6 da Lei 10/2013, do 27 de novembro: 1. A renda de inclusión social de Galicia confórmase como unha prestación públi ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 05/02/2019 - 04/03/2019
BS306B Axudas enmarcadas no programa iniciativa xove.
Axudas enmarcadas no programa iniciativa xove. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas enmarcadas no programa I ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 02/02/2019 - 01/03/2019
BS305E Subvencións a entidades locais para a posta en marcha de iniciativas locais dirixidas á xuventude.
Subvencións a entidades locais para a posta en marcha de iniciativas locais dirixidas á xuventude. 1. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 01/01/2019 - 29/02/2020
BS403B Programa de axudas económicas a través da tarxeta Benvida.
Programa de axudas económicas a través da tarxeta Benvida. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá a concesión dunha axuda económica para as familias que no ano 2019 teñan ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 30/10/2018 - 29/11/2018
BS423D Programa de axudas económicas para estadías de fin de semana nas estacións de montaña situadas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia destinadas a familias numerosas.
Programa de axudas económicas para estadías de fin de semana nas estacións de montaña situadas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia destinadas a familias numerosas. 1. Esta orde ten por obx ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 20/10/2018 - 19/11/2018
BS613B Axudas para a promoción da autonomía persoal para persoas con discapacidade.
Axudas para a promoción da autonomía persoal para persoas con discapacidade. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública para a concesión ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 26/09/2018 - 05/11/2018
BS623D Convocatoria subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo asignación tributaria do 0,7% do IRPF.
Convocatoria subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo asignación tributaria do 0,7% do IRPF. 1. Esta orde ten por obxecto establecer ...