Guía de procedementos e servizos

Hai  179 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 12/10/2019 - 11/11/2019
IN606C Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (Modalidade B).
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (Modalidade B). Esta orde establece as bases polas que se rexerá esta convocatoria complementaria de axudas en réxime de publicidade, obxectividade e c ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 09/10/2019 - 08/11/2019
CO300F Adhesión á rede de comercios e mercados no camiño e subvencións para a edición de material.
Adhesión á rede de comercios e mercados no camiño e subvencións para a edición de material. 1. A convocatoria regulada por estas bases ten por obxecto a concesión de subvencións para fomentar a adhesi ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 05/10/2019 - 04/11/2019
TR341X Programa de formación dual para persoas con discapacidade intelectual nos centros especiais de emprego (CEE).
Programa de formación dual para persoas con discapacidade intelectual nos centros especiais de emprego (CEE). Convócanse para os anos 2019, 2020, 2021 e 2022, en réxime de concorrencia competitiva, as ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 04/10/2019 - 04/11/2019
TR351B Subvención para entidades locais que contraten axentes de emprego e desenvolvemento local.
Subvención para entidades locais que contraten axentes de emprego e desenvolvemento local. Esta orde ten por finalidade o establecemento das bases reguladoras, así como a convocatoria, en réxime de co ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 04/10/2019 - 04/11/2019
TR352B Subvención para entidades sen ánimo de lucro que contraten axentes de emprego e unidades de apoio.
Subvención para entidades sen ánimo de lucro que contraten axentes de emprego e unidades de apoio. 1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexe ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/09/2019 - 23/10/2019
CO400A Axudas, en réximen de concorrencia non competitiva, ás asociacións de consumidores da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de comercio electrónico seguro.
Axudas, en réximen de concorrencia non competitiva, ás asociacións de consumidores da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de comercio ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/09/2019 - 23/10/2019
IN107E Axudas, en réximen de concorrencia non competitiva, ás asociacións de consumidores da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministro eléctrico.
Axudas, en réximen de concorrencia non competitiva, ás asociacións de consumidores da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subminis ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 17/09/2019 - 31/10/2019
TR820D Axudas a persoas traballadoras afectadas por expedientes de suspensión de contratos de traballo por causa de forza maior.
Axudas a persoas traballadoras afectadas por expedientes de suspensión de contratos de traballo por causa de forza maior. Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 14/09/2019 - 13/11/2019
IN421X Proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as Universidades públicas de Galicia.
Proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as Universidades públicas de Galicia. 1. O obxecto de estas bases é apoiar proxectos con fins de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 13/09/2019 - 30/10/2019
IN607F Subvencións do Programa Marco de Investigación e Innovación da Unión Europea. Liña 1
Subvencións do Programa Marco de Investigación e Innovación da Unión Europea. Liña 1 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión de axudas ao abeiro da RIS3 Gal ...