Guía de procedementos e servizos

Hai  140 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 22/01/2022 - 21/02/2022
IN606C Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral.
Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral.. . Esta orde establece as bases polas que se rexerá a concesión das axudas, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 19/01/2022 - 01/06/2022
IN421N Adhesión para a xestión de subvencións de biomasa destinadas a particulares.
Adhesión para a xestión de subvencións de biomasa destinadas a particulares.. Convócase procedemento de selección das entidades colaboradoras que participarán na xestión das axudas para proxectos de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 01/03/2022 - 01/07/2022
IN421P Axudas para proxectos de biomasa destinadas a particulares.
Axudas para proxectos de biomasa destinadas a particulares.. O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos promovidos polos particulares e as súas agrupacións e asociacións con fins de aforro enerxé ...
IN414D Axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social.
Axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social.. 1. Esta orde da Vicepresidencia Segunda e C ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 04/01/2022 - 08/03/2022
IG501A Axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020.
Axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do Programa de Desenvolve ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 22/12/2021 - 28/01/2022
IG401A Axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas (programa Re-Acciona), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020
Axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas (programa Re-Acciona), cofinanci ...
IG410A Axudas ás agrupacións empresariais (clústers) innovadoras na Comunidade a Autónoma de Galicia
Axudas ás agrupacións empresariais (clústers) innovadoras na Comunidade a Autónoma de Galicia. As presentes bases teñen por finalidade o fomento da competitividade, a innovación e a cooperación empres ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 10/12/2021 - 15/09/2022
IN421T Adhesión para a xestión de subvencións do plan de transición a unha mobilidade eficiente.
Adhesión para a xestión de subvencións do plan de transición a unha mobilidade eficiente.. Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións para a adquisición no ano 2022 de vehículos ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/01/2022 - 30/09/2022
IN421U Subvencións plan de transición a unha mobilidade eficiente
Subvencións plan de transición a unha mobilidade eficiente. Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións para a adquisición no ano 2022 de vehículos de transición a unha mobilidade ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 13/12/2021 - 02/01/2024
IN422K Proxectos de autoconsumo e almacenamento no sector residencial, administración pública e o terceiro sector.
Proxectos de autoconsumo e almacenamento no sector residencial, administración pública e o terceiro sector.. O desenvolvemento de enerxías renovables, concretamente o autoconsumo e o almacenamento elé ...