Guía de procedementos e servizos

Hai  181 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 22/01/2020 - 21/02/2020
IN519B Axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva.
Axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva. 1. Estas bases teñen por obxecto a mel ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 22/01/2020 - 21/05/2020
IN519D Subvencións destinadas ao reforzo e extensión das redes de distribución eléctrica que dan servizo aos parques empresariais da comunidade autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva.
Subvencións destinadas ao reforzo e extensión das redes de distribución eléctrica que dan servizo aos parques empresariais da comunidade autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva. 1. ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 22/01/2020 - 21/02/2020
IN541A Subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia.
Subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia. 1. Estas bases teñen por obxecto a creación de viveiros industriais de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 21/01/2020 - 20/02/2020
IN417Y Subvencións para auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión, e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos.
Subvencións para auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión, e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos. 1. Estas bases teñen por obx ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/01/2020 - 17/02/2020
TR852A Axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais.
Axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2020 da concesión de subvencións, ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/01/2020 - 17/02/2020
TR807B Axuda para promover o funcionamento de gabinetes técnicos das organizacións sindicais e para plans de formación de cadros e delegadas e delegados sindicais (Programa II).
Axuda para promover o funcionamento de gabinetes técnicos das organizacións sindicais e para plans de formación de cadros e delegadas e delegados sindicais (Programa II). Esta orde ten por obxecto a c ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/01/2020 - 17/02/2020
TR807A Axuda para o desenvolvemento das actividades ordinarias das organizacións sindicais (Programa I).
Axuda para o desenvolvemento das actividades ordinarias das organizacións sindicais (Programa I). Esta orde ten por obxecto a convocatoria de axudas que concederá a Consellería de Economía, Emprego e ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 09/01/2020 - 09/03/2020
IG408C Axudas ao investimento para infraestruturas locais (programa centros de fabricacion avanzada), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020.
Axudas ao investimento para infraestruturas locais (programa centros de fabricacion avanzada), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder Galici ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 08/01/2020 - 30/09/2020
TR342A Programa emprega discapacidade e exclusión.
Programa emprega discapacidade e exclusión. Esta orde ten por obxecto regular as axudas que favorezan a contratación das persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social na empre ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 08/01/2020 - 30/09/2020
TR350A Programa emprega muller de incentivos á contratación por conta allea e a formación de mulleres desempregadas.
Programa emprega muller de incentivos á contratación por conta allea e a formación de mulleres desempregadas. Coa finalidade de facilitar a inserción laboral das mulleres desempregadas que presentan d ...