Guía de procedementos e servizos

Hai  149 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 22/01/2021 - 22/02/2021
IN606C Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral.
Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral. 1. Esta orde establece as bases polas que se rexerá a concesión das axudas, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, ...
IN414D Axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social.
Axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social. 1. Esta orde da Vicepresidencia Segunda e Co ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 20/01/2021 - 15/10/2021
IN417Y Subvencións para auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión, e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos
Subvencións para auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión, e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos 1. Estas bases teñen por obxe ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 03/03/2021 - 01/07/2021
IN421O Axudas para proxectos de enerxía solar fotovoltaica
Axudas para proxectos de enerxía solar fotovoltaica O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos promovidos polos particulares e as súas agrupacións e asociacións con fins de aforro enerxético e fo ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 25/01/2021 - 29/01/2021
IN421N Adhesión ao programa de axudas para proxectos de enerxías renovables para uso térmico e para proxectos de enerxía fotovoltaica, destinados a particulares.
Adhesión ao programa de axudas para proxectos de enerxías renovables para uso térmico e para proxectos de enerxía fotovoltaica, destinados a particulares. Convócase procedemento de selección das entid ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 01/03/2021 - 01/07/2021
IN421P Axudas para proxectos de enerxías renovables de uso térmico
Axudas para proxectos de enerxías renovables de uso térmico O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos promovidos polos particulares e as súas agrupacións e asociacións con fins de aforro enerxét ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 15/01/2021 - 15/02/2021
IN421L Axudas para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria.
Axudas para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria. 1. Estas bases teñen por obxec ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 09/01/2021 - 08/02/2021
IN519B Axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva
Axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva 1. Estas bases teñen por obxecto a mell ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 09/01/2021 - 22/02/2021
IG406F Axudas do Igape para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
Axudas do Igape para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. Publicar as bases reguladoras das axudas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 09/01/2021 - 08/02/2021
IN541A Subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia.
Subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia. 1. Estas bases teñen por obxecto a creación de viveiros industriais de ...