Guía de procedementos e servizos

Hai  136 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 21/10/2021 - 02/01/2024
IN421W Proxectos de autoconsumo e almacenamento no sector servizos e noutros sectores produtivos.
Proxectos de autoconsumo e almacenamento no sector servizos e noutros sectores produtivos.. 1. A presente resolución ten por obxecto a aprobación da convocatoria de axudas correspondente as anualidade ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 06/10/2021 - 05/11/2021
IN606D Axudas Doutoramento Industrial.
Axudas Doutoramento Industrial.. 1. Esta orde establece as bases reguladoras e a convocatoria das axudas para o desenvolvemento de proxectos de doutoramento industrial, Programa de doutoramento indust ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 01/10/2021 - 15/11/2021
IG402A Axudas aos servizos modulares de asesoramento especializado a empresas galegas prestados por entidades colaboradoras (programa Re-acciona COVID-19), susceptibles de ser financiadas no marco do eixe REACT UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19.
Axudas aos servizos modulares de asesoramento especializado a empresas galegas prestados por entidades colaboradoras (programa Re-acciona COVID-19), susceptibles de ser financiadas no marco do eixe RE ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 31/08/2021 - 30/09/2021
CO300H Subvención para a creación e lanzamento de plataformas de marketplace para produtos agroalimentarios no medio rural
Subvención para a creación e lanzamento de plataformas de marketplace para produtos agroalimentarios no medio rural. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a creación e lanzamen ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 28/08/2021 - 27/09/2021
IG423A Axudas do programa sinerxia da internacionalización
Axudas do programa sinerxia da internacionalización. 1. As presentes bases teñen por obxecto aprobar as condicións polas cales se rexerá a concesión de axudas por parte do Igape para favorecer o incre ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 11/08/2021 - 10/09/2021
CO300B Subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito superior ao municipal ou federacións para a revitalización do comercio de proximidade e a incentivación do consumo a través do ticket de dinamización comercial
Subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito superior ao municipal ou federacións para a revitalización do comercio de proximidade e a incentivación do consumo a través do ti ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 13/09/2021 - 02/01/2024
IN421R Subvencións para a mobilidade eléctrica (Programa MOVES III)
Subvencións para a mobilidade eléctrica (Programa MOVES III). 1. A presente resolución ten por obxecto a aprobación da convocatoria de axudas correspondente ás anualidades 2021-2023 para a concesión d ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 06/08/2021 - 02/01/2024
IN421Q Adhesión para a xestión de subvencións do Programa estatal de incentivos á mobilidade eléctrica (Programa MOVES III)
Adhesión para a xestión de subvencións do Programa estatal de incentivos á mobilidade eléctrica (Programa MOVES III). 1. A presente resolución ten por obxecto a aprobación da convocatoria de axudas co ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 29/07/2021 - 30/08/2021
CO300A Subvención ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia
Subvención ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obx ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 23/07/2021 - 23/08/2021
IN201G Subvención para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán.
Subvención para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán.. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento da comerciali ...