Guía de procedementos e servizos

Hai  258 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 22/03/2019 - 22/04/2019
IN501A Axudas para a organización de accións formativas non regradas e de divulgación que impulsen o coñecemento, a competitividade e a innovación da industria forestal de Galicia.
Axudas para a organización de accións formativas non regradas e de divulgación que impulsen o coñecemento, a competitividade e a innovación da industria forestal de Galicia. 1. Esta resolución ten por ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 21/03/2019 - 30/09/2019
TR349R Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas de longa duración.
Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas de longa duración. 1. Coa finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar a inserción laboral dos parados e parada ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 16/03/2019 - 15/04/2019
IN117A Bolsa de formación na Escola Galega de Consumo.
Bolsa de formación na Escola Galega de Consumo. 1. A bolsa de formación na Escola Galega do Consumo ten como obxectivo contribuír á formación práctica de titulados superiores en materia de consumo. 2. ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 16/03/2019 - 15/04/2019
IN118A Bolsa de formación no Instituto Galego do Consumo e da Competencia para o programa de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios.
Bolsa de formación no Instituto Galego do Consumo e da Competencia para o programa de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios. 1. As bolsas de formación no Instituto Galego do Consumo e ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 08/03/2019 - 07/05/2019
IN822D Premio empregados públicos innovadores/as.
Premio empregados públicos innovadores/as. A finalidade do premio é recoñecer o compromiso e a actitude innovadora do persoal ao servizo da Xunta de Galicia xa que fai posible unha Administración públ ...
IN421P Axudas para proxectos de enerxías renovables, de uso térmico.
Axudas para proxectos de enerxías renovables, de uso térmico. O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos promovidos polos particulares e as súas agrupacións e asociacións con fins de aforro enerx ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 08/04/2019 - 01/07/2019
IN421O Axudas para proxectos de enerxía solar fotovoltaica.
Axudas para proxectos de enerxía solar fotovoltaica. O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos promovidos polos particulares e polas súas agrupacións e asociacións con fins de aforro enerxético ...
IN421N Adhesión ao programa de axudas para proxectos de enerxías renovables para uso térmico e para proxectos de enerxía fotovoltaica, destinados a particulares.
Adhesión ao programa de axudas para proxectos de enerxías renovables para uso térmico e para proxectos de enerxía fotovoltaica, destinados a particulares. Convocase, en réxime de concorrencia competit ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 02/03/2019 - 01/04/2019
IN500B Axudas á valorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract.
Axudas á valorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 28/02/2019 - 16/09/2019
IN201K Axudas para o financiamento de acordos de formación de aprendices en obradoiros artesáns.
Axudas para o financiamento de acordos de formación de aprendices en obradoiros artesáns. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto incentivar a realización de acordos de períodos ...