Guía de procedementos e servizos

Hai  267 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 22/05/2019 - 01/10/2019
TR807D Axudas para a posta en marcha de laboratorios cooperativos no rural. Programa II: impulso de proxectos empresariais colectivos.
Axudas para a posta en marcha de laboratorios cooperativos no rural. Programa II: impulso de proxectos empresariais colectivos. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán a ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 22/05/2019 - 21/06/2019
TR807C Axudas para a posta en marcha de laboratorios cooperativos no rural. Programa I: Fomento de laboratorios cooperativos no rural.
Axudas para a posta en marcha de laboratorios cooperativos no rural. Programa I: Fomento de laboratorios cooperativos no rural. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán a ...
IN421S Proxectos de enerxía fotovoltaica.
Proxectos de enerxía fotovoltaica. 1. O obxecto de estas bases e apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso racional das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalació ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 17/05/2019 - 17/06/2019
TR358A Subvencións ás entidades asociativas galegas de persoas traballadores autónomas.
Subvencións ás entidades asociativas galegas de persoas traballadores autónomas. 1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2019 das subvencións destinada ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 17/05/2019 - 30/09/2019
TR341R Axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma.
Axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma. 1. Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas a persoas traball ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
IN300A Documentación de accidentes graves nos cales interveñan substancias perigosas.
Documentación de accidentes graves nos cales interveñan substancias perigosas. 1. Regular o procedemento de comunicación de documentación de accidentes graves en que interveñan sustancias perigosas, s ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 27/04/2019 - 27/05/2019
CO300C Subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e de expansión do sector comercial e artesanal.
Subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e de expansión do sector comercial e artesanal. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen ...
IN421G Proxectos de enerxías renovables térmicas.
Proxectos de enerxías renovables térmicas. 1. O obxecto destas bases é apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso racional das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a inst ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 26/04/2019 - 30/09/2019
TR350A Programa emprega muller de incentivos á contratación por conta allea e a formación de mulleres desempregadas.
Programa emprega muller de incentivos á contratación por conta allea e a formación de mulleres desempregadas. 1. Coa finalidade de facilitar a inserción laboral das mulleres desempregadas que presenta ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 25/04/2019 - 30/09/2019
TR356C Axudas ás empresas de inserción laboral e ás súas entidades promotoras. Programa II: axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social.
Axudas ás empresas de inserción laboral e ás súas entidades promotoras. Programa II: axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social. 1. Esta ...