Guía de procedementos e servizos

Hai  292 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 05/10/2022 - 04/11/2022
IN606D Axudas Doutoramento Industrial.
Axudas Doutoramento Industrial.. 1. Esta orde establece as bases reguladoras e a convocatoria das axudas para o desenvolvemento de proxectos de doutoramento industrial, programa Doutoramentos industri ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 04/10/2022 - 08/10/2022
CO301A Selección dunha entidade colaboradora para a entrega e distribución dos fondos das axudas do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia, a través dos Bonos Activa Comercio.
Selección dunha entidade colaboradora para a entrega e distribución dos fondos das axudas do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Gal ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 30/09/2022 - 31/10/2022
CO400B Axudas, en réximen de concorrencia non competitiva, ás asociacións de persoas consumidores da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministración eléctrica e comercio electrónico seguro.
Axudas, en réximen de concorrencia non competitiva, ás asociacións de persoas consumidores da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 30/09/2022 - 31/10/2022
CO400C Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás asociacións de persoas consumidores da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de sobreendebedamento.
Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás asociacións de persoas consumidores da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de s ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 07/09/2022 - 06/10/2022
IN223A Subvencións para o impulso dunha rede de mercados excelentes de Galicia e para a dinaminización e revitaliazacións das prazas de abastos.
Subvencións para o impulso dunha rede de mercados excelentes de Galicia e para a dinaminización e revitaliazacións das prazas de abastos.. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 01/09/2022 - 30/09/2022
IN870A Axudas destinadas ao apoio de entidades que superaron os limiares mínimos do programa de novos proxectos empresariais de empresas innovadoras do CDTI (recuperación excelencia NEOTEC)
Axudas destinadas ao apoio de entidades que superaron os limiares mínimos do programa de novos proxectos empresariais de empresas innovadoras do CDTI (recuperación excelencia NEOTEC). 1. Esta resoluci ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 27/08/2022 - 30/09/2022
IN822D Premio empregados/as públicos/as innovadores/as
Premio empregados/as públicos/as innovadores/as. A finalidade do premio é recoñecer o compromiso e a actitude innovadora do persoal ao servizo da Xunta de Galicia xa que fai posible unha Administració ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 13/08/2022 - 30/09/2022
IG408A Axudas e préstamos parcialmente reembolsables para o financiamento dos proxectos de investimento empresarial
Axudas e préstamos parcialmente reembolsables para o financiamento dos proxectos de investimento empresarial. O obxecto das axudas e dos préstamos regulados nestas bases é o de estimular a posta en m ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 10/08/2022 - 10/10/2022
IG408D Axudas ao investimento para infraestruturas locais (programa Infraestruturas Estratéxicas Abertas), promovidas por grandes empresas galegas
Axudas ao investimento para infraestruturas locais (programa Infraestruturas Estratéxicas Abertas), promovidas por grandes empresas galegas. Apoiar os proxectos de creación de infraestruturas en Galic ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 09/08/2022 - 15/09/2022
IG300G Axudas á implantación da loxística avanzada e sustentable na Comunidade Autónoma de Galicia, susceptibles de ser financiadas no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020
Axudas á implantación da loxística avanzada e sustentable na Comunidade Autónoma de Galicia, susceptibles de ser financiadas no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. 1. Estas axudas van ...