Guía de procedementos e servizos

Hai  213 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 29/07/2021 - 30/08/2021
CO300A Subvención ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia
Subvención ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxe ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 23/07/2021 - 23/08/2021
IN201G Subvención para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán.
Subvención para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento da comercializ ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/07/2021 - 16/08/2021
CO400C Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás asociacións de consumidores da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de sobreendebedamento
Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás asociacións de consumidores da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de sobreende ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/07/2021 - 16/08/2021
CO400B Axudas, en réximen de concorrencia non competitiva, ás asociacións de consumidores da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de suministración eléctrica e comercio electrónico seguro.
Axudas, en réximen de concorrencia non competitiva, ás asociacións de consumidores da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de suminist ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 14/07/2021 - 13/08/2021
IN852D Subvencións para proxectos de investigación industrial e desenvolvemento experimental relacionados coa COVID-19. Liña 1.
Subvencións para proxectos de investigación industrial e desenvolvemento experimental relacionados coa COVID-19. Liña 1. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a conce ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 14/07/2021 - 13/08/2021
IN852E Subvencións para proxectos de innovación en producto relacionados coa COVID1-19. Liña 2
Subvencións para proxectos de innovación en producto relacionados coa COVID1-19. Liña 2 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das axudas da Axencia Galega ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 14/07/2021 - 13/10/2021
IN822E Premios Galicia de innovación e deseño.
Premios Galicia de innovación e deseño. A finalidade dos premios é recoñecer o labor de profesionais e empresas galegas pola súa excelente contribución á innovación como un elemento indispensable no d ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 10/07/2021 - 30/09/2021
IG300E Axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada pola COVID-19 (programa Cheques Dixitalización COVID-19), susceptibles de ser financiadas no marco do eixo REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 como parte da resposta da UE a pandemia COVID-19.
Axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada pola COVID-19 (programa Cheques Dixitalización COVID-19), susceptibles de ser financiadas no marco do eixo REACT-UE do prog ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 16/07/2021 - 01/12/2021
IN421S Proxectos de enerxía solar fotovoltaica.
Proxectos de enerxía solar fotovoltaica. 1. O obxecto destas bases e apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso racional das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instal ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 03/07/2021 - 02/08/2021
IN848E Axudas ao deseño para a mellora da capacidade de innovación e sustentabilidade das empresas en Galicia
Axudas ao deseño para a mellora da capacidade de innovación e sustentabilidade das empresas en Galicia 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das axudas da ...