Guía de procedementos e servizos

Hai  273 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

IG408B Préstamos directos do igape para o financiamento empresarial en Galicia.
Préstamos directos do igape para o financiamento empresarial en Galicia. Publicar as bases reguladoras dos préstamos directos do Igape para o financiamento empresarial en Galicia, e convocar os ditos ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 10/07/2019 - 09/08/2019
CO300D Subvencións para actuacións en materia de ecoinnovación comercial.
Subvencións para actuacións en materia de ecoinnovación comercial. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a execución de proxectos ecoinnovadores no desenvolvemento da actividad ...
IN421U Subvencións plan de transición a unha mobilidade eficiente.
Subvencións plan de transición a unha mobilidade eficiente. Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións para a adquisición no ano 2019 de vehículos de transición a unha mobilidade ...
IN421T Adhesión para a xestión de subvencións do plan de transición a unha mobilidade eficiente.
Adhesión para a xestión de subvencións do plan de transición a unha mobilidade eficiente. Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións para a adquisición no ano 2019 de vehículos d ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 03/07/2019 - 02/08/2019
IN315A Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o fomento do sector mineiro galego cara a unha minaría sustentable.
Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o fomento do sector mineiro galego cara a unha minaría sustentable. 1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases, que se inclúen no anexo I, polas que ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 03/07/2019 - 02/08/2019
TR341Q Bono das persoas autónomas.
Bono das persoas autónomas. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública de axudas do programa do bono das persoas autónomas, no ámbito da Comuni ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 01/08/2019 - 02/09/2019
IN606C Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (Modalidade B).
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (Modalidade B). Esta orde establece as bases polas que se rexerá a concesión das axudas, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competi ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 14/06/2019 - 15/07/2019
IN606B Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (Modalidade A).
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (Modalidade A). Esta orde establece as bases polas que se rexerá a concesión das axudas, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competi ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 12/06/2019 - 12/08/2019
IN858A Talento Sénior.
Talento Sénior. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das axudas do Programa Talento Sénior da Axencia Galega de Innovación dirixidas ás empresas e organi ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 07/06/2019 - 08/07/2019
IN317A Subvencións a empresas privadas para a loita contra as enfermidades profesionais, en especial as derivadas da exposición ao po e ao ruído, no sector mineiro.
Subvencións a empresas privadas para a loita contra as enfermidades profesionais, en especial as derivadas da exposición ao po e ao ruído, no sector mineiro. 1. Estas bases regulan a concesión das axu ...