Guía de procedementos e servizos

Hai  282 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Solicitude presencial 20/09/2019 - 31/10/2019
CO300E Programa extraordinario para o recoñecemento de actividades artesanais.
Programa extraordinario para o recoñecemento de actividades artesanais. Esta resolución ten por obxecto convocar un programa extraordinario de recoñecemento de actividades artesanais para que aquelas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 17/09/2019 - 31/10/2019
TR820D Axudas a persoas traballadoras afectadas por expedientes de suspensión de contratos de traballo por causa de forza maior.
Axudas a persoas traballadoras afectadas por expedientes de suspensión de contratos de traballo por causa de forza maior. Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 14/09/2019 - 13/11/2019
IN421X Proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as Universidades públicas de Galicia.
Proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as Universidades públicas de Galicia. 1. O obxecto de estas bases é apoiar proxectos con fins de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 13/09/2019 - 30/10/2019
IN607F Subvencións do Programa Marco de Investigación e Innovación da Unión Europea. Liña 1
Subvencións do Programa Marco de Investigación e Innovación da Unión Europea. Liña 1 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión de axudas ao abeiro da RIS3 Gal ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 13/09/2019 - 30/10/2019
IN607G Subvencións do Programa Marco de Investigación e Innovación da Unión Europea. Liña 2.1
Subvencións do Programa Marco de Investigación e Innovación da Unión Europea. Liña 2.1 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión de axudas ao abeiro da RIS3 G ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 13/09/2019 - 30/10/2019
IN607H Subvencións do Programa Marco de Investigación e Innovación da Unión Europea. Liña 2.2
Subvencións do Programa Marco de Investigación e Innovación da Unión Europea. Liña 2.2 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión de axudas ao abeiro da RIS3 G ...
TR301P Accións formativas con compromiso de contratación dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas.
Accións formativas con compromiso de contratación dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá, no á ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 31/08/2019 - 04/10/2019
TR341K Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional
Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria plurianual das subvencións aos centros especiais de emprego ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 31/08/2019 - 04/10/2019
TR341M Programa de axudas ao mantemento do custo salarial nos Centros Especiais de Emprego.
Programa de axudas ao mantemento do custo salarial nos Centros Especiais de Emprego. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria plurianual das subvencións aos centros especi ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 31/08/2019 - 04/10/2019
TR341N Programa de adaptación de postos de traballo e asistencia técnica para os Centros Especiais de Emprego.
Programa de adaptación de postos de traballo e asistencia técnica para os Centros Especiais de Emprego. . Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria plurianual das subvenció ...