Guía de procedementos e servizos

Hai  283 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 27/01/2022 - 28/02/2022
IN541A Subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia.
Subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia.. 1. Estas bases teñen por obxecto a creación de viveiros industriais de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 27/01/2022 - 28/02/2022
IN519B Axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva
Axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva. 1. Estas bases teñen por obxecto a mel ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 27/01/2022 - 26/05/2022
IN519D Subvencións destinadas ao reforzo e extensión das redes de distribución eléctrica que dan servizo aos parques empresariais da comunidade autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva.
Subvencións destinadas ao reforzo e extensión das redes de distribución eléctrica que dan servizo aos parques empresariais da comunidade autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva.. 1. ...
IG534D Novacións para o refinanciamento de débedas.
Novacións para o refinanciamento de débedas.. Publicar as bases reguladoras das novacións para refinanciamento de débedas co Igape, e convocar para o ano 2022 as devanditas operacións de refinanciamen ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 22/01/2022 - 21/02/2022
IN606C Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral.
Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral.. . Esta orde establece as bases polas que se rexerá a concesión das axudas, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 19/01/2022 - 01/06/2022
IN421N Adhesión para a xestión de subvencións de biomasa destinadas a particulares.
Adhesión para a xestión de subvencións de biomasa destinadas a particulares.. Convócase procedemento de selección das entidades colaboradoras que participarán na xestión das axudas para proxectos de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 01/03/2022 - 01/07/2022
IN421P Axudas para proxectos de biomasa destinadas a particulares.
Axudas para proxectos de biomasa destinadas a particulares.. O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos promovidos polos particulares e as súas agrupacións e asociacións con fins de aforro enerxé ...
IN414D Axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social.
Axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social.. 1. Esta orde da Vicepresidencia Segunda e C ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 04/01/2022 - 08/03/2022
IG501A Axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020.
Axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do Programa de Desenvolve ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 22/12/2021 - 28/01/2022
IG401A Axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas (programa Re-Acciona), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020
Axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas (programa Re-Acciona), cofinanci ...