Guía de procedementos e servizos

Hai  45 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 07/06/2022 - 06/07/2022
PR483E Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a concellos para adquisición de vehículos alternativos mediante o sistema de renting con destino aos corpos de Policía Local.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a concellos para adquisición de vehículos alternativos mediante o sistema de renting con destino aos corpos de Policí ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 31/05/2022 - 30/06/2022
TU983C Subvencións ás axencias de viaxe.
Subvencións ás axencias de viaxe.. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto contribuír ao desenvolvemento da normal actividade das axencias de viaxe para o ano 2022. 2. O procedem ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 21/05/2022 - 20/06/2022
PR804A Axudas ás ONGD para execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global.
Axudas ás ONGD para execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global.. Estas bases regulan a concesión de subvencións para proxectos desenvolvidos dentro dalgunha das ca ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 11/05/2022 - 10/06/2022
TU970A Subvencións a establecementos e servizos turísticos de xestión pública e/ou privada, nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE).
Subvencións a establecementos e servizos turísticos de xestión pública e/ou privada, nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 07/04/2022 - 06/05/2022
PR803D Axudas aos axentes de cooperación para execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior.
Axudas aos axentes de cooperación para execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior.. 1. O obxecto destas bases é a regulación da concesión de subvencións para a realizació ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/03/2022 - 25/04/2022
PR811A Axudas ás ONGD para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior.
Axudas ás ONGD para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior.. 1. O obxecto destas bases é a regulación da concesión de subvencións ás organizacións non gobernamentais para a execuci ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 21/03/2022 - 02/05/2022
TU985D Tarxeta Bono Turístico #QuedamosEnGalicia
Tarxeta Bono Turístico #QuedamosEnGalicia. 1. Estas bases reguladoras teñen por obxecto establecer as condicións polas que se rexerá a concesión do Bono turístico #QuedamosenGalicia22. Este bono turís ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/03/2022 - 18/04/2022
TU300A Subvencións a proxectos de dinamización do Xacobeo,”o teu Xacobeo”
Subvencións a proxectos de dinamización do Xacobeo,”o teu Xacobeo”. 1. Esta resolución ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria anual, en réxime de concorrencia competitiva, das sub ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/02/2022 - 23/03/2022
TU501D Axudas para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño de Santiago.
Axudas para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño de Santiago.. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a mellora paisa ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/02/2022 - 16/03/2022
TU503D Subvencións a concellos de ata 10.000 habitantes para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas.
Subvencións a concellos de ata 10.000 habitantes para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas.. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento da recuperación, da ...