Guía de procedementos e servizos

Hai  30 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 20/09/2019 - 21/10/2019
SI461A Subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas - Segunda convocatoria.
Subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas - Segunda convocatoria. 1. Esta resolución ten por ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 30/08/2019 - 30/09/2019
SI452A Programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF.
Programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributar ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 17/07/2019 - 16/08/2019
SI451A Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e acccións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia.
Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e acccións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situació ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 06/07/2019 - 05/08/2019
SI429A Programa EMEGA.
Programa EMEGA. 1. Esta resolución ten por obxecto fixar as bases reguladoras das axudas do programa Emega para fomentar o emprendemento feminino en Galicia e proceder á súa convocatoria no ano 2019. ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 30/05/2019 - 01/07/2019
SI449B Axudas económicas ás Anpas destinadas á promoción da igualdade entre homes e mulleres e a prevención e loita contra a violencia cara as mulleres.
Axudas económicas ás Anpas destinadas á promoción da igualdade entre homes e mulleres e a prevención e loita contra a violencia cara as mulleres. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases re ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 29/05/2019 - 28/06/2019
PR815A Axudas ás universidades galegas para proxectos de investigación e para a creación de grupos de investigación en materia de cooperación para o desenvolvemento.
Axudas ás universidades galegas para proxectos de investigación e para a creación de grupos de investigación en materia de cooperación para o desenvolvemento. 1. Aprobar as bases reguladoras que figur ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 23/05/2019 - 24/06/2019
SI440A Axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da xornada de traballo.
Axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da xornada de traballo. 1. Esta resolución ten por obxect ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 16/05/2019 - 17/06/2019
PR811A Axudas ás ONGD para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior.
Axudas ás ONGD para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior. 1. O obxecto destas bases é a regulación da concesión de subvencións ás organizacións non gobernamentais para a execució ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/04/2019 - 23/05/2019
PR804A Axudas ás ONGD para execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global.
Axudas ás ONGD para execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global. Estas bases regulan a concesión de subvencións para proxectos desenvolvidos dentro dalgunha das cat ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 04/04/2019 - 03/05/2019
PR460A Subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil.
Subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións ás agrupacións de persoal voluntario ...