Guía de procedementos e servizos

Hai  36 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 25/09/2021 - 25/10/2021
TU503C Subvencións ao sector da hostalería para a promoción da dixitalización e o marketing dixital
Subvencións ao sector da hostalería para a promoción da dixitalización e o marketing dixital 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto contribuír á recuperación de destinos turísti ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 18/09/2021 - 18/10/2021
TU503D Subvencións a concellos de ata 10.000 habitantes para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas
Subvencións a concellos de ata 10.000 habitantes para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento da recuperación, da a ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 11/09/2021 - 11/10/2021
TU983F Subvencións para o mantemento das axencias de viaxe.
Subvencións para o mantemento das axencias de viaxe. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto contribuír ao desenvolvemento da normal actividade das axencias de viaxe para o ano 2 ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 28/07/2021 - 27/08/2021
TU200A Axudas para a realización de estudos no Centro Superior de Hostalaría de Galicia.
Axudas para a realización de estudos no Centro Superior de Hostalaría de Galicia. Estas bases teñen por obxecto o establecemento de bolsas de matrícula, en réxime de concorrencia competitiva, para os/ ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 27/07/2021 - 26/08/2021
TU503B Subvencións para a mellora da competitividade dos establementos hoteleiros e de restauración.
Subvencións para a mellora da competitividade dos establementos hoteleiros e de restauración. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto contribuír á modernización e á mellora da co ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/07/2021 - 23/08/2021
PR483E Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a concellos para adquisición de vehículos alternativos mediante o sistema de renting con destino aos corpos de Policía Local.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a concellos para adquisición de vehículos alternativos mediante o sistema de renting con destino aos corpos de Policí ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/07/2021 - 23/08/2021
PR450A Equipamento de emerxencias a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacions de concellos galegos, Fondos FEDER 2014-2020.
Equipamento de emerxencias a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacions de concellos galegos, Fondos FEDER 2014-2020. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 29/06/2021 - 28/07/2021
PR803D Axudas aos axentes de cooperación para execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior.
Axudas aos axentes de cooperación para execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior. 1. O obxecto destas bases é a regulación da concesión de subvencións para a realización ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 23/06/2021 - 22/07/2021
TU900A Subvencións a concellos declarados municipios turísticos e xeodestinos de Galicia para a contratación de persoal nas oficinas de turismo.
Subvencións a concellos declarados municipios turísticos e xeodestinos de Galicia para a contratación de persoal nas oficinas de turismo. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 19/06/2021 - 19/07/2021
PR471C Axudas para os establecementos de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia.
Axudas para os establecementos de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia. 1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública de axudas par ...