Guía de procedementos e servizos

Hai  26 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña DE401C0 28/03/2023 00:00 - 27/04/2023 23:59
DE401C Subvencións a concellos galegos para a construcción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventariable.
Subvencións a concellos galegos para a construcción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventar ...
Tramitar en liña PR486B0 18/02/2023 00:00 - 17/03/2023 23:59
PR486B Distribución do fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local destinado a concellos con poboación inferior a 15.000 habitantes.
Distribución do fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local destinado a concellos con poboación inferior a 15.000 habitantes.. Esta orde establece os criterios e o procedemento para a distribución d ...
Tramitar en liña PR460A0 08/02/2023 00:00 - 07/03/2023 23:59
PR460A Subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil.
Subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil.. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións ás agrupacións de persoal voluntari ...
Tramitar en liña PR483A0 28/01/2023 00:00 - 27/02/2023 23:59
PR483A Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos.. 1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuacións globais destina ...
Tramitar en liña PR483B0 28/01/2023 00:00 - 27/02/2023 23:59
PR483B Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos asociados ou agrupados.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos asociados ou agrupados.. 1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de act ...
Tramitar en liña PR483C0 28/01/2023 00:00 - 27/02/2023 23:59
PR483C Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a entidades locais.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a entidades locais.. 1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuacións globais dest ...
Tramitar en liña PR483D0 28/01/2023 00:00 - 27/02/2023 23:59
PR483D Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a concellos asociados ou agrupados.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a concellos asociados ou agrupados.. 1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuaci ...
Tramitar en liña PR486A0 20/01/2023 00:00 - 20/02/2023 23:59
PR486A Subvencións a concellos para infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais
Subvencións a concellos para infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais. Por medio desta orde establécense as bases reguladoras e a convocat ...
Tramitar en liña PR487A0 18/01/2023 00:00 - 17/02/2023 23:59
PR487A Subvencións en réxime de concorrencia competitiva dentro do plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia.
Subvencións en réxime de concorrencia competitiva dentro do plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, com ...
Tramitar en liña PR945C0 14/01/2023 00:00 - 13/03/2023 23:59
PR945C Subvencións a clubs, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento deportivo especializado de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas
Subvencións a clubs, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento deportivo especializado de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas. 1. O obxecto des ...