Guía de procedementos e servizos

Hai  44 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 26/01/2022 - 25/02/2022
PR483D Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a concellos asociados ou agrupados.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a concellos asociados ou agrupados.. 1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuaci ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 26/01/2022 - 25/02/2022
PR483A Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos.. 1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuacións globais destina ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 26/01/2022 - 25/02/2022
PR483B Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos asociados ou agrupados.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos asociados ou agrupados.. 1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de act ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 26/01/2022 - 25/02/2022
PR483C Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a entidades locais.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a entidades locais.. 1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuacións globais dest ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 25/01/2022 - 24/02/2022
PR460A Subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil.
Subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil.. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións ás agrupacións de persoal voluntari ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 15/01/2022 - 14/02/2022
PR487A Subvencións en réxime de concorrencia competitiva dentro do plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia.
Subvencións en réxime de concorrencia competitiva dentro do plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, com ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 12/01/2022 - 11/02/2022
PR486A Subvencións a concellos para infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais
Subvencións a concellos para infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais. Por medio desta orde establécense as bases reguladoras e a convocat ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 07/10/2021 - 08/11/2021
TU503E Subvencións para investimentos en equipamentos post covid dos establecementos hostaleiros financiadas ao 100% no marco do Eixe REACT-UE do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19.
Subvencións para investimentos en equipamentos post covid dos establecementos hostaleiros financiadas ao 100% no marco do Eixe REACT-UE do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 como parte da resp ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 25/09/2021 - 25/10/2021
TU503C Subvencións ao sector da hostalería para a promoción da dixitalización e o marketing dixital
Subvencións ao sector da hostalería para a promoción da dixitalización e o marketing dixital. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto contribuír á recuperación de destinos turíst ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 18/09/2021 - 18/10/2021
TU503D Subvencións a concellos de ata 10.000 habitantes para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas
Subvencións a concellos de ata 10.000 habitantes para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento da recuperación, da ...