Guía de procedementos e servizos

Hai  29 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 26/08/2020 - 25/09/2020
SI452A Programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF.
Programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributar ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 08/07/2020 - 07/08/2020
PR804A Axudas ás ONGD para execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global.
Axudas ás ONGD para execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global. Estas bases regulan a concesión de subvencións para proxectos desenvolvidos dentro dalgunha das cat ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 07/07/2020 - 06/08/2020
SI429A Programa EMEGA.
Programa EMEGA. 1. Esta resolución ten por obxecto fixar as bases reguladoras das axudas do programa Emega para fomentar o emprendemento feminino en Galicia e proceder á súa convocatoria no ano 2020. ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 23/06/2020 - 22/07/2020
SI451A Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e acccións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia.
Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e acccións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situació ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 16/06/2020 - 15/07/2020
SI461A Subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas
Subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas 1. Esta resolución ten por obxecto establecer as ba ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 13/06/2020 - 13/07/2020
SI440A Axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da xornada de traballo.
Axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da xornada de traballo. 1. Esta resolución ten por obxect ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 05/06/2020 - 06/07/2020
PR811A Axudas ás ONGD para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior.
Axudas ás ONGD para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior. 1. O obxecto destas bases é a regulación da concesión de subvencións ás organizacións non gobernamentais para a execució ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 23/05/2020 - 22/06/2020
SI437A Axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres.
Axudas económicas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres. 1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2020 das axudas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 20/05/2020 - 19/06/2020
PR780A Subvencións destinadas ao financiamento de plans de formación das entidades locais.
Subvencións destinadas ao financiamento de plans de formación das entidades locais. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras e efectuar a convocatoria das subvencións, en réxime de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 16/05/2020 - 15/06/2020
PR450A Equipamento de emerxencias a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades e agrupacions de concellos galegos, Fondos FEDER 2014-2020.
Equipamento de emerxencias a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades e agrupacions de concellos galegos, Fondos FEDER 2014-2020. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras ...