Guía de procedementos e servizos

Hai  29 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 05/03/2020 - 06/04/2020
PR460A Subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil.
Subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións ás agrupacións de persoal voluntario ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 05/02/2020 - 04/03/2020
SI449B Axudas económicas ás Anpas destinadas á promoción da igualdade entre homes e mulleres e a prevención e loita contra a violencia cara as mulleres.
Axudas económicas ás Anpas destinadas á promoción da igualdade entre homes e mulleres e a prevención e loita contra a violencia cara as mulleres. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases re ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 04/02/2020 - 03/03/2020
SI427A Subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de vulnerabilidade.
Subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de vulnerabilidade. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras e a ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 01/02/2020 - 02/03/2020
SI435A Axudas e subvencións a entidades locais: Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero.
Axudas e subvencións a entidades locais: Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar no ano 20 ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 01/02/2020 - 02/03/2020
SI427B Axudas e subvencións a entidades locais: Programa de CIM.
Axudas e subvencións a entidades locais: Programa de CIM. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar no ano 2020 as subvencións ás entidades locais de Galicia, de forma ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 01/02/2020 - 02/03/2020
SI435B Axudas e subvencións a entidades locais: Programa de fomento da conciliación.
Axudas e subvencións a entidades locais: Programa de fomento da conciliación. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar no ano 2020 as subvencións ás entidades locais ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 01/02/2020 - 02/03/2020
SI435C Axudas e subvencións a entidades locais: Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres.
Axudas e subvencións a entidades locais: Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres. Esta resolución ten por obxecto establecer as ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 18/01/2020 - 17/02/2020
PR483C Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a entidades locais.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a entidades locais. 1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuacións globais desti ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 18/01/2020 - 17/02/2020
PR483D Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a concellos asociados ou agrupados.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a concellos asociados ou agrupados. 1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuació ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 18/01/2020 - 17/02/2020
PR483A Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos. 1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuacións globais destinad ...