Guía de procedementos e servizos

Hai  69 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 04/05/2021 - 03/06/2021
PR804A Axudas ás ONGD para execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global.
Axudas ás ONGD para execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global. Estas bases regulan a concesión de subvencións para proxectos desenvolvidos dentro dalgunha das cat ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 01/05/2021 - 31/05/2021
TU981B Bolsas de formación práctica en mercados emisores mediante a realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo.
Bolsas de formación práctica en mercados emisores mediante a realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo. Esta resolución ten por obxecto a aprobación das bases reguladoras e as ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 14/04/2021 - 02/11/2021
TU985D Tarxeta bono turístico #QuedamosEnGalicia21
Tarxeta bono turístico #QuedamosEnGalicia21 1. Estas bases reguladoras teñen por obxecto establecer as condicións polas que se rexerá a concesión do Bono turístico #QuedamosenGalicia21. Este bono turí ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
PR005A Poder xeral para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante en calquera actuación administrativa e ante calquera Administración Pública.
Poder xeral para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante en calquera actuación administrativa e ante calquera Administración Pública. O presente decreto ten por obxecto a regu ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
PR005C Poder para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante únicamente para os trámites especificados.
Poder para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante únicamente para os trámites especificados. O presente decreto ten por obxecto a regulación do Rexistro Electrónico Xeral de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
PR005B Poder para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante en calquera actuación administrativa ante a Administración Xeral da Xunta de Galicia, ante unha entidade instrumental do sector público autonómico ou ante unha administración adherida ao Rexistro Electrónico de Apoderamentos de Galicia.
Poder para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante en calquera actuación administrativa ante a Administración Xeral da Xunta de Galicia, ante unha entidade instrumental do sec ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/03/2021 - 15/12/2021
TU985C Adhesión das empresas turísticas ao programa Bono Turístico #QuedamosenGalicia2
Adhesión das empresas turísticas ao programa Bono Turístico #QuedamosenGalicia2 O obxecto desta resolución é establecer o procedemento e as condicións que deben reunir os establecementos turísticos de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
PR477A Autorización para espectáculos públicos e actividades recreativas.
Autorización para espectáculos públicos e actividades recreativas. Este decreto ten por obxecto regular o procedemento para autorizar a celebración dos espectáculos públicos e das actividades recreati ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 03/07/2020 - 31/05/2021
TU985A Adhesión das empresas turísticas ao programa Bono Turístico #QuedamosenGalicia
Adhesión das empresas turísticas ao programa Bono Turístico #QuedamosenGalicia O obxecto desta resolución é establecer o procedemento e as condicións que deben reunir os establecementos turísticos e a ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
TU401B Alta / baixa / modificación de datos na Ruta dos Xardíns da Camelia.
Alta / baixa / modificación de datos na Ruta dos Xardíns da Camelia. 1. Esta orde ten por obxecto regular a Ruta dos Xardíns da Camelia, así como o procedemento de incorporación, modificación e baixa ...