Guía de procedementos e servizos

Hai  155 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 07/10/2021 - 08/11/2021
TU503E Subvencións para investimentos en equipamentos post covid dos establecementos hostaleiros financiadas ao 100% no marco do Eixe REACT-UE do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19.
Subvencións para investimentos en equipamentos post covid dos establecementos hostaleiros financiadas ao 100% no marco do Eixe REACT-UE do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 como parte da resp ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 25/09/2021 - 25/10/2021
TU503C Subvencións ao sector da hostalería para a promoción da dixitalización e o marketing dixital
Subvencións ao sector da hostalería para a promoción da dixitalización e o marketing dixital. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto contribuír á recuperación de destinos turíst ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 18/09/2021 - 18/10/2021
TU503D Subvencións a concellos de ata 10.000 habitantes para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas
Subvencións a concellos de ata 10.000 habitantes para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento da recuperación, da ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 15/10/2021 - 28/10/2021
PR472A Expedición da habilitación e do distintivo do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.
Expedición da habilitación e do distintivo do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.. As/os aspirantes que superaron o curso selectivo deberán presentar una so ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
PR485A Inscrición no rexistro de plans de autoprotección da Comunidade Autónoma de Galicia.
Inscrición no rexistro de plans de autoprotección da Comunidade Autónoma de Galicia.. Esta orde ten por obxecto crear o Rexistro electrónico de plans de autoprotección, que dependerá da dirección xera ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 14/04/2021 - 02/11/2021
TU985D Tarxeta bono turístico #QuedamosEnGalicia21
Tarxeta bono turístico #QuedamosEnGalicia21. 1. Estas bases reguladoras teñen por obxecto establecer as condicións polas que se rexerá a concesión do Bono turístico #QuedamosenGalicia21. Este bono tur ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
PR005A Poder xeral para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante en calquera actuación administrativa e ante calquera Administración Pública.
Poder xeral para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante en calquera actuación administrativa e ante calquera Administración Pública.. O presente decreto ten por obxecto a reg ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
PR005C Poder para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante únicamente para os trámites especificados.
Poder para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante únicamente para os trámites especificados.. O presente decreto ten por obxecto a regulación do Rexistro Electrónico Xeral de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
PR005B Poder para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante en calquera actuación administrativa ante a Administración Xeral da Xunta de Galicia, ante unha entidade instrumental do sector público autonómico ou ante unha administración adherida ao Rexistro Electrónico de Apoderamentos de Galicia.
Poder para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante en calquera actuación administrativa ante a Administración Xeral da Xunta de Galicia, ante unha entidade instrumental do sec ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/03/2021 - 15/12/2021
TU985C Adhesión das empresas turísticas ao programa Bono Turístico #QuedamosenGalicia2
Adhesión das empresas turísticas ao programa Bono Turístico #QuedamosenGalicia2. O obxecto desta resolución é establecer o procedemento e as condicións que deben reunir os establecementos turísticos d ...