Guía de procedementos e servizos

Hai  74 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 28/07/2021 - 27/08/2021
TU200A Axudas para a realización de estudos no Centro Superior de Hostalaría de Galicia.
Axudas para a realización de estudos no Centro Superior de Hostalaría de Galicia. Estas bases teñen por obxecto o establecemento de bolsas de matrícula, en réxime de concorrencia competitiva, para os/ ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 27/07/2021 - 26/08/2021
TU503B Subvencións para a mellora da competitividade dos establementos hoteleiros e de restauración.
Subvencións para a mellora da competitividade dos establementos hoteleiros e de restauración. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto contribuír á modernización e á mellora da co ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/07/2021 - 23/08/2021
PR483E Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a concellos para adquisición de vehículos alternativos mediante o sistema de renting con destino aos corpos de Policía Local.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a concellos para adquisición de vehículos alternativos mediante o sistema de renting con destino aos corpos de Policí ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/07/2021 - 23/08/2021
PR450A Equipamento de emerxencias a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacions de concellos galegos, Fondos FEDER 2014-2020.
Equipamento de emerxencias a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacions de concellos galegos, Fondos FEDER 2014-2020. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 09/07/2021 - 05/08/2021
PR461E Inscrición no proceso selectivo unitario de vixilante municipal.
Inscrición no proceso selectivo unitario de vixilante municipal. O obxecto do proceso selectivo é cubrir 2 prazas de vixilante municipal, quenda de oposición libre. O número, denominación e caracterís ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 09/07/2021 - 05/08/2021
PR461C Inscrición proceso selectivo unitario oficial de Policia Local.
Inscrición proceso selectivo unitario oficial de Policia Local. 1. O obxecto do proceso selectivo é cubrir 12 prazas dos corpos de Policía Local, categoría de oficial, escala básica. 2. O número, deno ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 02/07/2021 - 02/08/2021
PR809A Bolsas de formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento.
Bolsas de formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento. Estas bases teñen por obxecto regular a convocatoria de seis bolsas para a formación de persoas expertas en ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 06/07/2021 - 09/08/2021
PR472A Expedición da habilitación e do distintivo do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.
Expedición da habilitación e do distintivo do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas. As/os aspirantes que superaron o curso selectivo deberán presentar una sol ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
PR485A Inscrición no rexistro de plans de autoprotección da Comunidade Autónoma de Galicia.
Inscrición no rexistro de plans de autoprotección da Comunidade Autónoma de Galicia. Esta orde ten por obxecto crear o Rexistro electrónico de plans de autoprotección, que dependerá da dirección xeral ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 14/04/2021 - 02/11/2021
TU985D Tarxeta bono turístico #QuedamosEnGalicia21
Tarxeta bono turístico #QuedamosEnGalicia21 1. Estas bases reguladoras teñen por obxecto establecer as condicións polas que se rexerá a concesión do Bono turístico #QuedamosenGalicia21. Este bono turí ...