Guía de procedementos e servizos

Hai  152 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 17/05/2022 - 02/01/2023
PR471A Admisión ás probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.
Admisión ás probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.. O obxecto desta resolución é a publicación dos criterios xerais ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 09/03/2022 - 01/12/2022
TU985C Adhesión dos establecementos e axencias de viaxes ao programa Bono Turístico #QuedamosenGalicia.
Adhesión dos establecementos e axencias de viaxes ao programa Bono Turístico #QuedamosenGalicia.. O obxecto desta resolución é establecer o procedemento e as condicións que deben reunir os estableceme ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 04/05/2022 - 30/12/2022
DE200A Voto por correspondencia a membro da asemblea xeral. Procesos electorais das Federacións Deportivas Galegas.
Voto por correspondencia a membro da asemblea xeral. Procesos electorais das Federacións Deportivas Galegas.. O presente procedemento ten por obxecto regular o voto por correspondencia a membro da Asa ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
PR526B Cursos de socorrismo acuático.
Cursos de socorrismo acuático.. - As entidades que poderán realizar os cursos de formación continua, os cursos de adaptación de actividade física e deportiva ao socorrismo en instalacións acuáticas (C ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
PR526A Inscrición no rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia
Inscrición no rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia. a) A formación que debe reunir o persoal que exerza as funcións de prevención e socorrismo tan ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
PR485A Inscrición no rexistro de plans de autoprotección da Comunidade Autónoma de Galicia.
Inscrición no rexistro de plans de autoprotección da Comunidade Autónoma de Galicia.. Esta orde ten por obxecto crear o Rexistro electrónico de plans de autoprotección, que dependerá da dirección xera ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
PR005A Poder xeral para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante en calquera actuación administrativa e ante calquera Administración Pública.
Poder xeral para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante en calquera actuación administrativa e ante calquera Administración Pública.. O presente decreto ten por obxecto a reg ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
PR005C Poder para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante únicamente para os trámites especificados.
Poder para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante únicamente para os trámites especificados.. O presente decreto ten por obxecto a regulación do Rexistro Electrónico Xeral de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
PR005B Poder para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante en calquera actuación administrativa ante a Administración Xeral da Xunta de Galicia, ante unha entidade instrumental do sector público autonómico ou ante unha administración adherida ao Rexistro Electrónico de Apoderamentos de Galicia.
Poder para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante en calquera actuación administrativa ante a Administración Xeral da Xunta de Galicia, ante unha entidade instrumental do sec ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
PR948A Recoñecemento da condición de alto nivel/alto rendemento deportivo/rendemento deportivo bases.
Recoñecemento da condición de alto nivel/alto rendemento deportivo/rendemento deportivo bases.. 1. O presente decreto ten por obxecto a regulación do deporte de alto nivel de Galicia, do alto rendemen ...