Guía de procedementos e servizos

Hai  156 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 26/01/2022 - 25/02/2022
PR483D Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a concellos asociados ou agrupados.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a concellos asociados ou agrupados.. 1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuaci ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 26/01/2022 - 25/02/2022
PR483A Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos.. 1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuacións globais destina ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 26/01/2022 - 25/02/2022
PR483B Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos asociados ou agrupados.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos asociados ou agrupados.. 1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de act ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 26/01/2022 - 25/02/2022
PR483C Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a entidades locais.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a entidades locais.. 1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuacións globais dest ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 25/01/2022 - 24/02/2022
PR460A Subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil.
Subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil.. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións ás agrupacións de persoal voluntari ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 15/01/2022 - 14/02/2022
PR487A Subvencións en réxime de concorrencia competitiva dentro do plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia.
Subvencións en réxime de concorrencia competitiva dentro do plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, com ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 12/01/2022 - 11/02/2022
PR486A Subvencións a concellos para infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais
Subvencións a concellos para infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais. Por medio desta orde establécense as bases reguladoras e a convocat ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
PR526B Cursos de socorrismo acuático.
Cursos de socorrismo acuático.. - As entidades que poderán realizar os cursos de formación continua, os cursos de adaptación de actividade física e deportiva ao socorrismo en instalacións acuáticas (C ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
PR526A Inscrición no rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia
Inscrición no rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia. a) A formación que debe reunir o persoal que exerza as funcións de prevención e socorrismo tan ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
PR485A Inscrición no rexistro de plans de autoprotección da Comunidade Autónoma de Galicia.
Inscrición no rexistro de plans de autoprotección da Comunidade Autónoma de Galicia.. Esta orde ten por obxecto crear o Rexistro electrónico de plans de autoprotección, que dependerá da dirección xera ...