Guía de procedementos e servizos

Hai  222 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 26/01/2022 - 25/02/2022
PR483D Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a concellos asociados ou agrupados.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a concellos asociados ou agrupados.. 1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuaci ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 26/01/2022 - 25/02/2022
PR483A Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos.. 1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuacións globais destina ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 26/01/2022 - 25/02/2022
PR483B Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos asociados ou agrupados.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva a concellos asociados ou agrupados.. 1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de act ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 26/01/2022 - 25/02/2022
PR483C Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a entidades locais.
Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a entidades locais.. 1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuacións globais dest ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 25/01/2022 - 24/02/2022
PR460A Subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil.
Subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil.. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións ás agrupacións de persoal voluntari ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 15/01/2022 - 14/02/2022
PR487A Subvencións en réxime de concorrencia competitiva dentro do plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia.
Subvencións en réxime de concorrencia competitiva dentro do plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, com ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 12/01/2022 - 11/02/2022
PR486A Subvencións a concellos para infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais
Subvencións a concellos para infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais. Por medio desta orde establécense as bases reguladoras e a convocat ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
PR526B Cursos de socorrismo acuático.
Cursos de socorrismo acuático.. - As entidades que poderán realizar os cursos de formación continua, os cursos de adaptación de actividade física e deportiva ao socorrismo en instalacións acuáticas (C ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
PR526A Inscrición no rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia
Inscrición no rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia. a) A formación que debe reunir o persoal que exerza as funcións de prevención e socorrismo tan ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 02/11/2021 - 15/12/2021
PR461D Inscrición no proceso selectivo unitario de policía local. CONCURSO
Inscrición no proceso selectivo unitario de policía local. CONCURSO. Aprobar as bases xerais reguladoras e convocar o proceso selectivo unitario para o ingreso/acceso nos corpos de policía local, cate ...