Guía de procedementos e servizos

Hai  75 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 19/03/2019 - 22/04/2019
PR450A Equipamento de emerxencias a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades e agrupacions de concellos galegos, Fondos FEDER 2014-2020.
Equipamento de emerxencias a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades e agrupacions de concellos galegos, Fondos FEDER 2014-2020. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 15/03/2019 - 02/12/2019
SI460A Indemnizacións para vítimas de violencia de xénero.
Indemnizacións para vítimas de violencia de xénero. 1. O obxecto desta resolución é establecer as bases que rexerán a concesión de axudas de indemnización económica dirixidas ás fillas e fillos menore ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 13/03/2019 - 12/04/2019
PR780A Subvencións destinadas ao financiamento de plans de formación das entidades locais.
Subvencións destinadas ao financiamento de plans de formación das entidades locais. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras e efectuar a convocatoria das subvencións, en réxime de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
PR467A Medallas ao mérito de Protección Civil de Galicia e outras condecoracións.
Medallas ao mérito de Protección Civil de Galicia e outras condecoracións. 1. O presente decreto ten por obxecto regular a concesión de medallas e demais condecoracións que permita ao Goberno galego r ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 05/03/2019 - 04/04/2019
PR770P Bolsa de formación para a xestión de procesos de avaliación e calidade.
Bolsa de formación para a xestión de procesos de avaliación e calidade. Por medio desta resolución establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria dunha bolsa de formación para a xestión ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 01/03/2019 - 16/09/2019
SI437B Premio Comunicar en Igualdade.
Premio Comunicar en Igualdade. 1. O obxecto do premio é recoñecer e recompensar traballos de tipo xornalístico que contribúan á defensa e difusión dos valores da igualdade entre mulleres e homes, así ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 09/02/2019 - 08/03/2019
SI435C Axudas e subvencións a entidades locais: Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres.
Axudas e subvencións a entidades locais: Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres. Esta resolución ten por obxecto establecer as ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 09/02/2019 - 08/03/2019
SI427B Axudas e subvencións a entidades locais: Programa de CIM.
Axudas e subvencións a entidades locais: Programa de CIM. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar no ano 2019 as subvencións ás entidades locais de Galicia, de forma ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 09/02/2019 - 08/03/2019
SI435A Axudas e subvencións a entidades locais: Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero.
Axudas e subvencións a entidades locais: Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar no ano 20 ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 09/02/2019 - 08/03/2019
SI435B Axudas e subvencións a entidades locais: Programa de fomento da conciliación.
Axudas e subvencións a entidades locais: Programa de fomento da conciliación. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar no ano 2019 as subvencións ás entidades locais ...