Guía de procedementos e servizos

Hai  111 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 09/08/2019 - 09/09/2019
PR816A Prazas para o desenvolvemento dunha actividade formativa de especialización en financiamento comunitario do Programa TecEuropa.
Prazas para o desenvolvemento dunha actividade formativa de especialización en financiamento comunitario do Programa TecEuropa. Estas bases regulan as condicións polas que se rexerá a concesión, en ré ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 17/07/2019 - 16/08/2019
SI451A Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas de inserción laboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.
Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas de inserción laboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanc ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 06/07/2019 - 05/08/2019
SI429A Programa EMEGA.
Programa EMEGA. 1. Esta resolución ten por obxecto fixar as bases reguladoras das axudas do programa Emega para fomentar o emprendemento feminino en Galicia e proceder á súa convocatoria no ano 2019. ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 27/06/2019 - 24/07/2019
PR461B Inscrición no proceso selectivo unitario policia local.
Inscrición no proceso selectivo unitario policia local. 1. O obxecto do proceso selectivo é cubrir 132 prazas dos corpos de policía local, categoría de policía, quenda de oposición libre, e 26 prazas ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 04/06/2019 - 03/09/2019
SI461A Subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas.
Subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas. 1. Esta resolución ten por obxecto establecer as b ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 03/06/2019 - 28/06/2019
SI437C Medalla Emilia Pardo Bazán.
Medalla Emilia Pardo Bazán. Este decreto ten por obxecto crear e regular a Medalla Emilia Pardo Bazán para outorgar un recoñecemento público ás accións desenvolvidas na Comunidade Autónoma de Galicia ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 30/05/2019 - 01/07/2019
SI449B Axudas económicas ás Anpas destinadas á promoción da igualdade entre homes e mulleres e a prevención e loita contra a violencia cara as mulleres.
Axudas económicas ás Anpas destinadas á promoción da igualdade entre homes e mulleres e a prevención e loita contra a violencia cara as mulleres. 1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases re ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 29/05/2019 - 28/06/2019
PR809A Bolsas de formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento.
Bolsas de formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento. Estas bases teñen por obxecto regular a convocatoria de seis bolsas para a formación de persoas expertas en ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 29/05/2019 - 28/06/2019
PR815A Axudas ás universidades galegas para proxectos de investigación e para a creación de grupos de investigación en materia de cooperación para o desenvolvemento.
Axudas ás universidades galegas para proxectos de investigación e para a creación de grupos de investigación en materia de cooperación para o desenvolvemento. 1. Aprobar as bases reguladoras que figur ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 23/05/2019 - 24/06/2019
SI440A Axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da xornada de traballo.
Axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da xornada de traballo. 1. Esta resolución ten por obxect ...