Guía de procedementos e servizos

Hai  80 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 23/05/2019 - 24/06/2019
SI440A Axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da xornada de traballo.
Axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da xornada de traballo. 1. Esta resolución ten por obxect ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 16/05/2019 - 17/06/2019
PR811A Axudas ás ONGD para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior.
Axudas ás ONGD para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior. 1. O obxecto destas bases é a regulación da concesión de subvencións ás organizacións non gobernamentais para a execució ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
SI500A Recoñecemento e validación da formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.
Recoñecemento e validación da formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. 1. O obxecto desta ord ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial Aberto todo o ano
SI500B Inscrición no rexistro de persoal docente acreditado para a formación en materia de igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero.
Inscrición no rexistro de persoal docente acreditado para a formación en materia de igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero. 1. O obxecto desta orde é regular o Rexistro de persoal ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 24/04/2019 - 23/05/2019
PR804A Axudas ás ONGD para execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global.
Axudas ás ONGD para execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global. Estas bases regulan a concesión de subvencións para proxectos desenvolvidos dentro dalgunha das cat ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 12/04/2019 - 07/05/2019
PR410A Acceso ás bolsas para a provisión temporal mediante interinidade de postos de traballo reservados a funcionarios da Administración Local con habilitación de carácter nacional das entidades locais galegas.
Acceso ás bolsas para a provisión temporal mediante interinidade de postos de traballo reservados a funcionarios da Administración Local con habilitación de carácter nacional das entidades locais gale ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 12/04/2019 - 07/05/2019
PR410B Actualización de méritos nas bolsas para a provisión temporal mediante interinidade de postos de traballo reservados a funcionarios da Administración Local con habilitación de carácter nacional das entidades locais galegas.
Actualización de méritos nas bolsas para a provisión temporal mediante interinidade de postos de traballo reservados a funcionarios da Administración Local con habilitación de carácter nacional das en ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 04/04/2019 - 03/05/2019
PR460A Subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil.
Subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións ás agrupacións de persoal voluntario ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 04/04/2019 - 17/04/2019
PR461A Inscrición proceso selectivo unitario Auxiliar Policía Local.
Inscrición proceso selectivo unitario Auxiliar Policía Local. O obxecto desta convocatoria é a provisión, mediante contrato laboral temporal, de 149 postos de auxiliares de policía local. O presente p ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 02/04/2019 - 02/05/2019
SI447A Axudas para a concesión de estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas.
Axudas para a concesión de estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas. 1. O obxecto desta resolución é establecer as bases que rexerán a concesión, en ...