Guía de procedementos e servizos

Hai  121 procedementos e servizos relacionados coa súa selección:

Tramitar en liña Tramitar en liña 04/05/2021 - 03/06/2021
PR804A Axudas ás ONGD para execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global.
Axudas ás ONGD para execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global. Estas bases regulan a concesión de subvencións para proxectos desenvolvidos dentro dalgunha das cat ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 01/05/2021 - 31/05/2021
TU981B Bolsas de formación práctica en mercados emisores mediante a realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo.
Bolsas de formación práctica en mercados emisores mediante a realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo. Esta resolución ten por obxecto a aprobación das bases reguladoras e as ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 14/04/2021 - 02/11/2021
TU985D Tarxeta bono turístico #QuedamosEnGalicia21
Tarxeta bono turístico #QuedamosEnGalicia21 1. Estas bases reguladoras teñen por obxecto establecer as condicións polas que se rexerá a concesión do Bono turístico #QuedamosenGalicia21. Este bono turí ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Solicitude presencial 09/04/2021 - 22/04/2021
PR461A Inscrición no proceso selectivo unitario de auxiliar da Policía Local.
Inscrición no proceso selectivo unitario de auxiliar da Policía Local. O obxecto desta convocatoria e a provisión, mediante contrato laboral temporal, de 104 postos de auxiliares de policía local. O p ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
PR005A Poder xeral para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante en calquera actuación administrativa e ante calquera Administración Pública.
Poder xeral para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante en calquera actuación administrativa e ante calquera Administración Pública. O presente decreto ten por obxecto a regu ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
PR005C Poder para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante únicamente para os trámites especificados.
Poder para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante únicamente para os trámites especificados. O presente decreto ten por obxecto a regulación do Rexistro Electrónico Xeral de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña Aberto todo o ano
PR005B Poder para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante en calquera actuación administrativa ante a Administración Xeral da Xunta de Galicia, ante unha entidade instrumental do sector público autonómico ou ante unha administración adherida ao Rexistro Electrónico de Apoderamentos de Galicia.
Poder para que a persoa apoderada poida actuar en nome da persoa apoderante en calquera actuación administrativa ante a Administración Xeral da Xunta de Galicia, ante unha entidade instrumental do sec ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 30/03/2021 - 29/04/2021
TU970A Subvencións a establecementos e servizos turísticos de xestión pública e/ou privada, nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE).
Subvencións a establecementos e servizos turísticos de xestión pública e/ou privada, nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 24/03/2021 - 15/12/2021
TU985C Adhesión das empresas turísticas ao programa Bono Turístico #QuedamosenGalicia2
Adhesión das empresas turísticas ao programa Bono Turístico #QuedamosenGalicia2 O obxecto desta resolución é establecer o procedemento e as condicións que deben reunir os establecementos turísticos de ...
Tramitar en liña Tramitar en liña 09/03/2021 - 08/04/2021
CT300A Subvencións para a actuacións de promoción do Camiño de Santiago e a súa peregrinación.
Subvencións para a actuacións de promoción do Camiño de Santiago e a súa peregrinación. 1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto fomentar a estabilidade e consolidación das asocia ...