Interrupción do servizo | 27/04/2022 | 13:30

Interrupción do servizo de consulta das notificacións a través desta sede entre as 16:00 e as 17:00 horas do xoves 28 de abril

Data de inicio: 16:00 horas do xoves 28/04/2022
Data estimada de fin: 17:00 horas do xoves 28/04/2022
Servizo/s afectado/s: consulta de notificacións electrónicas nesta sede. Neste intervalo pode consultar igualmente as súas notificacións a través do sistema de notificacións electrónicas de Galicia Notifica.gal
Motivo: mantemento 

Interrupción do servizo