Interrupción do servizo | 26/06/2018 | 13:40

Solucionada a incidencia que afectaba ao servizo de descarga de certificados

Xa foi solucionada a incidencia técnica que impedía o funcionamento do servizo de descarga de certificados do título de familia numerosa autonómico e de discapacidade, que volve a estar dispoñible.

Desculpe as molestias que isto puidera ocasionarlle.

Interrupción do servizo