Certificado de interrupción do servizo | 13/03/2024 | 14:00

Interrupción do servizo entre as 15:01 e as 16:26 do 2 de marzo de 2024

Interrupción do servizo entre as 15:01 e as 16:26 do 2 de marzo de 2024 

Certificado de interrupción do servizo