Certificado de interrupción do servizo | 27/09/2023 | 14:45

Interrupción do servizo o día 5 de setembro entre as 07:02 e as 07:38 horas

Interrupción do servizo o día 5 de setembro entre as 07:02 e as 07:38 horas

Certificado de interrupción do servizo